Požiarna bezpečnosť je našou zodpovednosťou.

Vašou tiež.

Všetky káble používané v akomkoľvek type budov podliehajú nariadeniu o stavebných výrobkoch (CPR). Poučte sa o svojich povinnostiach týkajúcich sa požiarnej bezpečnosti a postupoch pre dodržanie nariadenia.

Môj učiteľ CPR - Predplaťte si náš školiaci program

Poznáte svoje povinnosti?


ÚRADNÉ ORGÁNY

  • Regulovať požiarnu odolnosť káblov pomocou klasifikácie CPR
  • Zisťovať správne uplatňovanie nariadenia na trhu

ORGANIZÁCIE ZOSPOVEDNÉ ZA ZHOTOVITELIA

  • Musí predpísovať požadovanú úroveň reakcie na oheň pomocou klasifikácie CPR
  • Zhodnotiť eventuálne špecifické riziká, čo znamená pochopenie úrovne požiarnej odolnosti kábla

VEĽKOOBCHODNÍCI

  • Zabezpečiť, že sa na trh dostanú iba káble, ktoré vyhovujú požiadavkám CPR
  • Uistiť sa, že výrobky sú označené symbolom CE a opatrené dokladmi, ktoré vyžaduje CPR

ZHOTOVITELIA

  • Dodržiavať národné normy pre inštaláciu
  • Inštalovať iba káble certifikované podľa CPR s požadovanými vlastnosťami

Novinky súvisiace s CPR


Vaše povinnosti týkajúce sa bezpečnosti pri požiari a súladu s CPR

Nech už je vaša úloha v dodávateľskom reťazci káblov akákoľvek - veľkoobchodník, distribútor, špecifikujúca organizácie, inštalujúce organizácie - máte presne určené právne povinnosti týkajúce sa bezpečnosti pri požiari a súladu s CPR. Nasledujúci prehľad pomôže zaistiť splnenie všetkých povinností.

5 bodov, ktoré by ste mali vedieť o CPR

Požiar v budovách a inžinierskych stavbách si vyberá krutú daň na ľudských životoch. 4 000 osôb v Európe každoročne zomrie z dôvodu požiaru.

4 kroky na testovanie súladu s CPR

Podrobný sprievodca k pochopeniu požadovaného značenia.

Aké sú požiadavky v mojej krajine

Hoci CPR stanovujú harmonizované požiadavky pre všetky členské štáty EÚ, každá krajina môže stanoviť právne predpisy týkajúce sa základných požiadaviek na stavebné práce a príslušné klasifikácie

Pochopenie tried a certifikácie káblov CPR

Európa v rámci nariadenia o stavebných výrobkoch z roku 2011 (CPR) vytvorila nové kategórie protipožiarnej ochrany pre káble, ktoré si vyžadujú prehodnotenie požiarnej bezpečnosti budov. Káble sú zaradené do 7 tried podľa ich šírenia ohňa a uvoľňovania tepla.

Európsky týždeň požiarnej bezpečnosti

Europacable, ktorú zastupoval Christophe Richon, predseda WG CPR, mal príležitosť prispieť k dňom venovaným budovaniu požiarnej bezpečnosti a elektrickej bezpečnosti a transformácii energie.

SPRÁVA z prieskumu o povedomie CPR pre káble

Spoločnosť Europacable požiadala európskych elektro-odborníkov o stanoviská týkajúce sa výhod a záťaže zavedenej Nariadením o stavebných výrobkoch pre káble, pre nich a pre ich zákazníkov.

Už ste niekedy videli horenie kábla?

Europacable našiel spôsob, ako vám to vysvetliť jednoduchým spôsobom pomocou príkladov z vášho každodenného života

Zhoda káblového CPR

CPR je vaša zodpovednosť ... vyhovujúce produkty sú ale NUTNOSŤ

Začlenenie CPR do dlhodobej praxe

Požiadavky na káble podľa nariadenia o spoločných ustanoveniach sú nové už od roku 2017. Odborníci a inštalačné firmy musia dodržiavať požiadavky pre krajinu, v ktorej pracujú. Postupom času sa požiadavky CPR začnú čoraz viac formovať vnútroštátnymi predpismi, konštrukčným predpismi, výrobkovými a inštalačnými normami a vzdelávaním a školením odborníkov v elektrotechnickom odvetví.

Kvalita Znamená robiť to správne, keď sa nikto nepozerá

V Europacable vieme, že čas nie je prekážkou pre kvalitné výrobky. Preto chceme podporiť našu komunitu elektroinštalačných technikov, dodávateľov a veľkoobchodníkov pri výbere správnych káblov pre svoje projekty.

Vitajte v INSIDE CPR

INSIDE CPR je to, čo odborníci potrebujú, aby plne pochopili najdôležitejšie informácie, aby zvládli povinné používanie pravidiel týkajúce sa CPR.

Kontrola zhody štítku a VoP kábla CPR.

Kroky, ktoré by mali všetci kupujúci káblov dodržiavať, aby sa uistili, že dokumentácia/štítok sú plne v súlade s nariadením CPR.

EUROPACABLE


Presadzovanie technických riešení zaisťujúcich požiarnu bezpečnosť v Európe od roku 2009

Europacable - uvedená v registri transparentnosti Európskej komisie - od roku 2009 aktívne propaguje technologické riešenia v oblasti požiarnej bezpečnosti v celej Európe pod názvom „Bezpečnosť pri požiari“. V roku 2015 členovia Europacable podpísali priemyselnú chartu , v ktorej vyjadrili svoj spoločný záväzok dodávať bezpečné a spoľahlivé káble a systémy v súlade s príslušnými medzinárodnými normami EÚ pre bezpečnosť a spoľahlivosť.

Dodržanie nariadenia CPR v súvislosti s káblami


Káble trvalo inštalované v akomkoľvek type budov a stavieb podliehajú CPR

CPR poskytuje nový povinný jazyk na vyjadrenie požiarnej charakteristiky stavebných výrobkov. Všeobecne povedané, všetky káble používané v akýchkoĺvek typov budov a stavieb podliehajú CPR, pokiaĺ nie sú osobitne navrhnuté pre dočasné inštalácie. Riadiace a silnoprúdové obvody vo vnútri strojového zariadenia alebo výtahov nepdliehajú CPR.
CPR špecifikuje iba reakciu káblov na oheň a uvolňovanie nebezpečných látok.

Testimonials