Požiarna bezpečnosť je našou zodpovednosťou.

Vašou tiež.

Všetky káble používané v akomkoľvek type budov podliehajú nariadeniu o stavebných výrobkoch (CPR). Poučte sa o svojich povinnostiach týkajúcich sa požiarnej bezpečnosti a postupech pre dodržanie nariadenia.

Môj učiteľ CPR - Predplaťte si náš školiaci program

Poznáte svoje povinnosti?


ÚRADNÉ ORGÁNY

  • Regulovať požiarnu odolnosť káblov pomocou klasifikácie CPR
  • Zisťovať správne uplatňovanie nariadenia na trhu

ORGANIZÁCIE ZOSPOVEDNÉ ZA ŠPECIFIKÁCIE

  • Musí predpísovať požadovanú úroveň reakcie na oheň pomocou klasifikácie CPR
  • Zhodnotiť eventuálne špecifické riziká, čo znamená pochopenie úrovne požiarnej odolnosti kábla

VEĽKOOBCHODNÍCI

  • Zabezpečiť, že sa na trh dostanú iba káble, ktoré vyhovujú požiadavkám CPR
  • Uistiť sa, že výrobky sú označené symbolom CE a opatrené dokladmi, ktoré vyžaduje CPR

INŠTALUJÚCE ORGANIZÁCIE

  • Dodržiavať národné normy pre inštaláciu
  • Inštalovať iba káble certifikované podľa CPR s požadovanými vlastnosťami

EUROPACABLE


Presadzovanie technických riešení zaisťujúcich požiarnu bezpečnosť v Európe od roku 2009

Europacable - uvedená v registri transparentnosti Európskej komisie - od roku 2009 aktívne propaguje technologické riešenia v oblasti požiarnej bezpečnosti v celej Európe pod názvom „Bezpečnosť pri požiari“. V roku 2015 členovia Europacable podpísali priemyselnú chartu , v ktorej vyjadrili svoj spoločný záväzok dodávať bezpečné a spoľahlivé káble a systémy v súlade s príslušnými medzinárodnými normami EÚ pre bezpečnosť a spoľahlivosť.

Dodržanie nariadenia CPR v súvislosti s káblami


Káble trvalo inštalované v akomkoľvek type budov a stavieb podliehajú CPR

CPR prináša nový povinný jazyk, ktorým definuje požiarnu odolnosť stavebných výrobkov. Všeobecne povedané podliehajú všetky káble použité v akomkoľvek type budov a stavieb CPR, pokiaľ nie sú osobitne navrhnuté pre dočasnú inštaláciu. Riadiace a silové obvody vnútri strojov alebo výťahov nepodliehajú CPR.

CPR špecifikuje iba reakciu káblov na oheň a únik nebezpečných látok z nich. Všetky ďalšie vlastnosti zostávajú nedotknuté.

Testimonials