4 kroky na testovanie súladu s CPR

Podrobný sprievodca k pochopeniu požadovaného značenia.

Môj tréner CPR - stiahnite si kontrolný zoznam
a prihláste sa k odberu nášho školiaceho programu.

1. Jaké jsou povinné informace na štítku kabelu dle CPR


Označenie CE sa pripojí na tie stavebné výrobky, pre ktoré výrobca pripravil Vyhlásenie o parametroch (DOP).

Malo by nadväzovať na informácie uvedených neskôr na tomoto mieste. Vzhľadom na špecifický charakter výrobku / kábla, je splnenie povinnosti pripojiť označenie CE ustanovené nariadením CPR možné iba prostredníctvom štítkov alebo sprievodných dokumentov.

2. Jaké informace jsou povinné v Prohlášení o vlastnostech (DoP) ?


kód skupiny výrobků

Dostupnosť DOP na webových stránkach.

Pre tých, ktorí chcú zverejniť Vyhlásenie o parametroch on-line, Nariadenie stanovuje podmienky na sprístupnenie Vyhlásenie o parametroch stavebných výrobkov na webových stránkach, ktoré sú zhrnuté nižšie.

1.  Nemenný obsah
2.  Neustále k dispozícii.
3.  K dispozícii 10 rokov.
4.  Pokyny pre prístup na web a Vyhlásenie o vlastnostiach.
5.  Každý jednotlivý výrobok je spojený s daným Vyhlásením o vlastnostiach pomocou jedinečného identifikačného kódu typu produktu.

3. STRUKTURA TŘÍD VLASTNOSTÍ


TŘÍDADOPLŇUJÍCÍ KLASIFIKACEAVCPNOTIFIKOVANÝ SUBJEKT
DÝMKAPKYKYSELOST


Aca1+ANO
B1ca-s1a, s1b, s1, s2, s3,d0-d2,a1-a31+ANO
B2ca-s1a, s1b, s1, s2, s3,d0-d2,a1-a31+ANO
Cca-s1a, s1b, s1, s2, s3,d0-d2,a1-a31+ANO
Dca-s1a, s1b, s1, s2, s3,d0-d2,a1-a33ANO
Eca3ANO
Fca4NE


4. Jaké informace jsou na kabelu ?


1.Neznačí se na CPR kabelech. Je uvedeno pouze na štítcích
2.
označení původu, které se skládá z označení jména výrobce nebo ochranné známky výrobce, nebo (je-li právněchráněno) identifikační číslo
3.popis výrobku nebo kódové značení
4.Třída reakce na oheň
Další dobrovolné značení.
5.
informace požadované podle jiných norem týkající se daného výrobku
6.rok výroby;
7.dobrovolné certifikační značky
8.
dodatečné informace dle přání výrobce za předpokladu, že nejsou v rozporu a nelze je zaměnit a splést s jiným požadovaným značením