4 kroky na testovanie súladu s CPR

Podrobný sprievodca k pochopeniu požadovaného značenia.

Môj tréner CPR - stiahnite si kontrolný zoznam
a prihláste sa k odberu nášho školiaceho programu.

1. Jaké jsou povinné informace na štítku kabelu dle CPR


Označenie CE sa pripojí na tie stavebné výrobky, pre ktoré výrobca pripravil Vyhlásenie o parametroch (DOP).

Malo by nadväzovať na informácie uvedených neskôr na tomoto mieste. Vzhľadom na špecifický charakter výrobku / kábla, je splnenie povinnosti pripojiť označenie CE ustanovené nariadením CPR možné iba prostredníctvom štítkov alebo sprievodných dokumentov.

2. Jaké informace jsou povinné v Prohlášení o vlastnostech (DoP) ?


kód skupiny výrobků

Dostupnosť DOP na webových stránkach.

Pre tých, ktorí chcú zverejniť Vyhlásenie o parametroch on-line, Nariadenie stanovuje podmienky na sprístupnenie Vyhlásenie o parametroch stavebných výrobkov na webových stránkach, ktoré sú zhrnuté nižšie.

1.  Nemenný obsah
2.  Neustále k dispozícii.
3.  K dispozícii 10 rokov.
4.  Pokyny pre prístup na web a Vyhlásenie o vlastnostiach.
5.  Každý jednotlivý výrobok je spojený s daným Vyhlásením o vlastnostiach pomocou jedinečného identifikačného kódu typu produktu.

3. STRUKTURA TŘÍD VLASTNOSTÍ


TŘÍDADOPLŇUJÍCÍ KLASIFIKACEAVCPNOTIFIKOVANÝ SUBJEKT
DÝMKAPKYKYSELOST


Aca1+ANO
B1ca-s1a, s1b, s1, s2, s3,d0-d2,a1-a31+ANO
B2ca-s1a, s1b, s1, s2, s3,d0-d2,a1-a31+ANO
Cca-s1a, s1b, s1, s2, s3,d0-d2,a1-a31+ANO
Dca-s1a, s1b, s1, s2, s3,d0-d2,a1-a33ANO
Eca3ANO
Fca4NE


4. Jaké informace jsou na kabelu ?


1.Neznačí se na CPR kabelech. Je uvedeno pouze na štítcích
Nasledujúce informácie môžu byť uvedené na kábli alebo na jeho obale alebo na jeho označení, prípadne akejkoľvek kombinácii predchádzajúceho.
2.
označení původu, které se skládá z označení jména výrobce nebo ochranné známky výrobce, nebo (je-li právněchráněno) identifikační číslo
3.popis výrobku nebo kódové značení
4.Třída reakce na oheň
Další dobrovolné značení.
5.
informace požadované podle jiných norem týkající se daného výrobku
6.rok výroby;
7.dobrovolné certifikační značky
8.
dodatečné informace dle přání výrobce za předpokladu, že nejsou v rozporu a nelze je zaměnit a splést s jiným požadovaným značením