SPRÁVA
z prieskumu o povedomie CPR pre káble

Spoločnosť Europacable požiadala európskych elektro-odborníkov o stanoviská týkajúce sa výhod a záťaže zavedenej Nariadením o stavebných výrobkoch pre káble, pre nich a pre ich zákazníkov.

Prečo prieskum?

Tri roky po zavedení KPR pre káble, spoločnosť Europacable sponzorovala paneurópsky prieskum s cieľom pochopiť pokrok, úspechy, vnímanie trhu a výzvy v blízkej budúcnosti v oblasti požiarnej bezpečnosti a dodržiavania predpisov. Výsledky pomôžu stanoviť stratégie na najbližšie roky.

Metodika

Aby sa spoločnosť Europacable dosiahla čo najširšieho zapojenia verejnosti, rozhodla sa pre plne digitálny prieskum, v ktorom by používatelia odpovedali na otázky na svojich počítačoch alebo smartfónoch.

Prieskum sa uskutočnil v období od decembra 2019 do januára 2020 a dosiahol 2983 úplných odpovedí.Professional Mix

Zhrnutie

Európskych elektrotechnických profesionálov:

• 90% súhlasí s tým, že požiarna bezpečnosť je dôležitá, že CPR môže prispievať a že nezhodný produkt predstavuje riziko;

• Tri štvrtiny sú presvedčené, že môžu vo svojej práci správne uplatňovať CPR;

• Dve tretiny sú si istí v znalostiach detailov rôznych tried CPR, DOP atď.;

• Ale ... asi polovica uvádza, že často musia hľadať kompromis medzi bezpečnosťou a nákladmi;

Analýza odpovedí

Ako profesionál v elektrotechnickom priemysle som si vedomý svojich povinností v oblasti požiarnej bezpečnosti.

Drvivá väčšina európskych odborníkov v oblasti elektrickej energie sa zaujíma o požiarnu bezpečnosť a uvedomuje si význam svojich povinností.
Českí a slovenskí odborníci sú v súlade s európskym priemerom.

Stiahnite si správu a pozrite si výsledky všetkých otázok pre Európu a vašu krajinu.