Pochopenie tried a certifikácie káblov CPR

Stiahnite si príručku a získajte viac informácií o triedach odolnosti, dodatočných klasifikáciách a certifikácii produktov v rámci CPR.

Čo sú to odolnostné triedy

Európa v rámci nariadenia o stavebných výrobkoch z roku 2011 (CPR) vytvorila nové kategórie protipožiarnej ochrany pre káble, ktoré si vyžadujú prehodnotenie požiarnej bezpečnosti budov. Káble sú zaradené do 7 tried podľa ich šírenia ohňa a uvoľňovania tepla.


Ďalšie klasifikácie

V rámci CPR boli stanovené tri ďalšie stupne klasifikácie týkajúce sa:

  • Množstvo vytvoreného dymu
  • Horiace kvapôčky uvoľnené káblom počas spaľovania
  • Kyslosť dymu

Ďalšia klasifikácia sa vzťahuje iba na káble od B1ca do Dca


Certifikácia produktov

V rámci podmienok certifikácie výrobkov EÚ vykonávajú certifikáciu spoľahlivých produktov od triedy Eca notifikované orgány.

CPR poskytuje rôzne systémy. Čím lepší je výkon (čím vyššia je Eurotrieda), tým prísnejšie sú požiadavky na výrobcu.