Už ste niekedy videli horenie kábla?

Europacable našiel spôsob, ako vám to vysvetliť jednoduchým spôsobom pomocou príkladov z vášho každodenného života

Stiahnite si príručku a získajte viac informácií o triedach odolnosti, dodatočných klasifikáciách a certifikácii produktov v rámci CPR.

Viete, koľko tepla a dymu sa uvoľní pri horení kábla?

Jednoduchý experiment preukazujúci, prečo káble Low-Fire Hazard zvyšujú bezpečnosť

Bezpečnostné varovanie!!: experiment zobrazený v tomto videu predstavuje potenciálne nebezpečenstvo a divák ho nesmie opakovať. Europacable nezodpovedá za žiadne škody alebo škody spôsobené opakovaním experimentu.

Prieskum trhu s európskym trhom ukázal, že stále existuje neistota o tom, čo jednotlivé triedy požiaru znamenajú medzi inštalatérmi. Aby bolo všetko vizuálne zrozumiteľnejšie, rozhodli sme sa porovnať triedy káblov CPR s príkladmi z každodenného života.

Upozorňujeme, že toto je zjednodušený prístup, vďaka ktorému je pochopiteľnejšie takisto pre laickú verejnosť.


Stiahnite si príručku a získajte viac informácií o triedach odolnosti, dodatočných klasifikáciách a certifikácii produktov v rámci CPR.