Základy CPR
5 bodov, ktoré by ste mali vedieť o CPR

Naučte sa 5 základných bodov o CPR

1.

4 000 osôb v Európe každoročne zomrie vďaka požiaru. Je na nás, aby sme tento počet znížili.


Požiar v budovách a inžinierskych stavbách si vyberá krutú daň na ľudských životoch. 4 000 osôb v Európe každoročne zomrie z dôvodu požiaru.

Zvýšený výskyt káblov zo sebou prináša väčšie riziko šírenia ohňa, ak sú požité nevhodné káble. Preto Europacable odporúča používať káble s vyššou odonosťou voči požiaru pre budovy s vysokými požiadavkami na požiarnu bezpečnosť.


1 Bulletin Štatistiky požiarov číslo 29, Apríl 2014, Ženeva

2.

Transparentná klasifikácia reakcie na oheň. Teraz je veľmi ľahké si vybrať!


Nariadenie o stavebných výrobkoch (CPR) prináša spoločný technický jazyk pre posúdenie stavebných výrobkov. Zaisťuje, že spoľahlivé informácie sú dostupné profesionálom, verejným inštitúciám aj spotrebiteľom, ktorí tak môžu vybrať správne káble vzhľadom k požiarnym rizikám na stavbách.

3.

Označenie CE a DoP sú základom. Dostaňte ich do povedomia!


CE označenie je zákonná požiadavka, ktorá potvrdzuje zhodu produktu so všetkými relevantnými smernicami a nariadeniami. Označenie CE v súvislosti s CPR vyžaduje - vedľa označenia CE - sprievodné informácie o produkte, jeho certifikát a vlastnosti.

Vyhlásenie o vlastnostiach (DOP) je potvrdenie vlastností produktu výrobcom a musí byť podpísané zodpovednou osobou. Ďalej musí výrobca zabezpečiť dostupnosť DOP v zrozumiteľnom jazyku alebo v jazyku, ktorý požaduje členská krajina, v ktorej má byť výrobok umiestnený na trh.

4.

Je čas na výber správneho kábli!


Každý členský štát EÚ reguluje svoju úroveň potrebných požiadaviek zabezpečujúcich dosiahnutie požiarnej bezpečnosti v závislosti od typu stavieb a miestneho technického zabezpečenia. Regulácie sa líšia štát od štátu a je povinnosťou celého dodávateľského reťazca a určujúcich organizácií, aby sa oboznámili s klasifikáciami požadovanými ich krajinami.
5.

CPR je tiež vašou zodpovednosťou!


Nech je vaša rola v celom dodávateľskom reťazci akákoľvek, máte svoj presný diel právnej zodpovednosti za bezpečnosť v prípade požiaru a za súlad s CPR, ktorý zaväzuje velkobchody, distribútorov, špecifikujúce organizácie a inštalačné spoločnosti v Európskej únii, distribujúce, definujúce a inštalujúce káble, ktoré výrobcovia realizujú v zhode s harmonizovaným štandardom EN 50 575.