Er du klar over dit ansvar?


MYNDIGHEDER

  • Regulere de brandmæssige egenskaber af kabler ved hjælp af klassifikationen i byggevareforordningen
  • Undersøge markedet for korrekt anvendelse af forordningen

ORDREGIVERE

  • Skal fastsætte det påkrævede niveau af brandmæssige egenskaber ved hjælp af klassifikationen i byggevareforordningen
  • Vurdere eventuelle specifikke risici, hvilket er ensbetydende med en forståelse af kablets niveau af brandmæssige egenskaber

GROSSISTER

  • Sikre, at de kun markedsfører kabler, som er i overensstemmelse med kravene i byggevareforordningen
  • Sørge for, at produktet er forsynet med CE-mærkning og er ledsaget af de dokumenter, der kræves af byggevareforordningen

INSTALLATØRER

  • Følge de nationale installationsstandarder
  • Kun installere kabler med egnet ydeevne, som er certificeret ifølge byggevareforordningen

Seneste nyheder om byggevareforordningen


EUROPACABLE


Fremme af teknologiske løsninger for brandsikkerhed i hele Europa siden 2009

Europacable – opført i Europa-Kommissionens åbenhedsregister – har været aktiv inden for fremme af teknologiske løsninger for brandsikkerhed i hele Europa siden 2009 med kampagnenavnet "safety during fire". I 2015 underskrev Europacables medlemmer deres industricharter, hvori de udtrykker deres kollektive forpligtelse til at levere sikre og pålidelige kabler og systemer i overensstemmelse med de relevante EU-standarder eller tilsvarende internationale sikkerheds-og pålidelighedsstandarder.

Overholdelse af byggevareforordningen i forbindelse med kabler


Kabler, der er installeret permanent i enhver type bygning og civile konstruktioner, er omfattet af byggevareforordningen

Byggevareforordningen indeholder et nyt obligatorisk sprog til at udtrykke byggevarers brandmæssige egenskaber. Generelt er alle kabler, der anvendes i enhver type bygning og civile konstruktioner, underlagt byggevareforordningen, medmindre de specifikt er konstrueret til midlertidige installationer. Styrings- og strømkredsløb i maskiner eller elevatorer er ikke underlagt byggevareforordningen.

Byggevareforordningen angiver kun kablers egenskaber i forbindelse med reaktion ved brand og emission af farlige stoffer. Alle andre egenskaber berøres ikke.

Testimonials