Brandsikkerhed er vores ansvar.

Men også dit.

Alle kabler, der anvendes i enhver type bygning, er omfattet af byggevareforordningen. Læs om dit ansvar for brandsikkerhed og om, hvordan du overholder bestemmelserne.

Min vejleder om byggevareforordningen – abonnér på vores undervisningsprogram

Er du klar over dit ansvar?


MYNDIGHEDER

  • Regulere de brandmæssige egenskaber af kabler ved hjælp af klassifikationen i byggevareforordningen
  • Undersøge markedet for korrekt anvendelse af forordningen

ORDREGIVERE

  • Skal fastsætte det påkrævede niveau af brandmæssige egenskaber ved hjælp af klassifikationen i byggevareforordningen
  • Vurdere eventuelle specifikke risici, hvilket er ensbetydende med en forståelse af kablets niveau af brandmæssige egenskaber

GROSSISTER

  • Sikre, at de kun markedsfører kabler, som er i overensstemmelse med kravene i byggevareforordningen
  • Sørge for, at produktet er forsynet med CE-mærkning og er ledsaget af de dokumenter, der kræves af byggevareforordningen

INSTALLATØRER

  • Følge de nationale installationsstandarder
  • Kun installere kabler med egnet ydeevne, som er certificeret ifølge byggevareforordningen

Seneste nyheder om byggevareforordningen


Dit ansvar for sikkerheden i tilfælde af brand og for overholdelse af byggevareforordningen

Uanset hvad din rolle er i kabelforsyningskæden – grossist, ordregiver eller installatør – har du præcise juridiske ansvar for sikkerheden i tilfælde af brand og for overholdelse af byggevareforordningen. Følgende tjekliste kan være med til at sikre, at du opfylder dine forpligtelser.

5 ting, du skal vide om CPR

Brand i bygninger og tekniske anlæg koster mange menneskeliv. Hvert år dør 4.000 mennesker i Europa som følge af brand. Selvom CPR-klassifikationen muliggør en bedre vurdering af brandsikkerheden, er mange af de nationale bestemmelser vedrørende brandsikkerhed ikke fulgt med.

Tjekliste til overholdelse af CPR

Guide som trin for trin forklarer de påkrævede regler

Hvad er CPR-reglerne i Danmark?

Selvom CPR fastsætter harmoniserede regler for alle EU medlemslande, kan hvert land individuelt definere den CPR-klasse, der kræves til en given byggevare.

Europæisk brandsikkerhedsuge

Europacable, repræsenteret ved Christophe Richon, bestyrelsesformand i WG CPR benyttede lejligheden til at bidrage til dagene, som fokuserede på brandsikkerhed i bygninger, elektrisk sikkerhed og energiovergang.

Kvalitet er at gøre det rigtigt, selv når ingen ser det

For Europacables medlemmer er tid ikke en hindring for at udvikle kvalitetsprodukter. Netop derfor ønsker vi at hjælpe og vejlede installatører, elektrikere, entreprenører og grossister til at vælge de rigtige kabler til deres projekter.

INSIDE CPR

INSIDE CPR er en hjælp til fagfolk til virkelig at forstå de mest relevante oplysninger og være i stand til at bruge den dem til at overholde CPR kravene.

Overensstemmelseskontrol af CPR-mærkning på kabel og DoP

De trin, som alle indkøbere af kabler skal følge for at være sikre på, at dokumentationen / mærkningen er i fuld overensstemmelse med CPR-regulativet.

EUROPACABLE


Fremme af teknologiske løsninger for brandsikkerhed i hele Europa siden 2009

Europacable – opført i Europa-Kommissionens åbenhedsregister – har været aktiv inden for fremme af teknologiske løsninger for brandsikkerhed i hele Europa siden 2009 med kampagnenavnet "safety during fire". I 2015 underskrev Europacables medlemmer deres industricharter, hvori de udtrykker deres kollektive forpligtelse til at levere sikre og pålidelige kabler og systemer i overensstemmelse med de relevante EU-standarder eller tilsvarende internationale sikkerheds-og pålidelighedsstandarder.

Overholdelse af byggevareforordningen i forbindelse med kabler


Kabler, der er installeret permanent i enhver type bygning og civile konstruktioner, er omfattet af byggevareforordningen

Byggevareforordningen indeholder et nyt obligatorisk sprog til at udtrykke byggevarers brandmæssige egenskaber. Generelt er alle kabler, der anvendes i enhver type bygning og civile konstruktioner, underlagt byggevareforordningen, medmindre de specifikt er konstrueret til midlertidige installationer. Styrings- og strømkredsløb i maskiner eller elevatorer er ikke underlagt byggevareforordningen.

Byggevareforordningen angiver kun kablers egenskaber i forbindelse med reaktion ved brand og emission af farlige stoffer. Alle andre egenskaber berøres ikke.

Testimonials