Tjekliste til overholdelse af CPR

Guide som trin for trin forklarer de påkrævede regler

Min CPR vejleder - Download checklisten og abonnér på vores undervisningsprogram

1. Hvilke oplysninger er obligatoriske på CPR-etiketten?


CE-mærkningen skal påhæftes de produkter, hvor producenten har udfærdiget Ydeevnedeklaration (DoP)

Nedenstående information SKAL medfølge produktet. Afhængig af produktets specielle egenskaber, kan CE-mærkningen formidles på etiketter eller i medfølgende dokumenter

2. Hvilke oplysninger er obligatoriske på ydeevnedeklarationen?


Én kode pr. familie af produkt

DoP skal være tilgængelig på hjemmesiden

Hvis en producent ønsker at gøre deres Ydeevnedeklarationer tilgængelige online, kan du se nedenfor, hvilke regler Byggevareforordningen har fastsat for at gøre Ydeevnedeklarationen af byggevarer tilgængelig på en hjemmeside.

1.  Ikke-justerbart indhold
2.  Løbende tilgængelig
3.  Tilgængelig i 10 år
4.  Anvisninger på at tilgå hjemmesiden og Ydeevnedeklarationen
5.  Hvert enkelt produkt har tilknyttet en Ydeevnedeklaration ved hjælp af produkttypens unikke identifikationskode

3. STRUKTUREN AF KLASSER FOR YDEEVNE


KLASSEYDERLIGERE YDEEVNERSystem(er) til vurdering og kontrol af konstansen af ydeevnenNOTIFICERET ORGAN
RØGDRÅBERSURHEDSGRADAca1+JA
B1ca-s1a, s1b, s1, s2, s3,d0-d2,a1-a31+JA
B2ca-s1a, s1b, s1, s2, s3,d0-d2,a1-a31+JA
Cca-s1a, s1b, s1, s2, s3,d0-d2,a1-a31+JA
Dca-s1a, s1b, s1, s2, s3,d0-d2,a1-a33JA
Eca3JA
Fca4NEJ


4. Hvilke oplysninger er der på kablet?


1.Skal ikke anføres på CPR-kabler. Anføres kun på etiketten.
Poniższe informacje mogą znajdować się na kablu lub na jego opakowaniu, na etykiecie lub w dowolnej kombinacji powyższych.
2.
Angivelse af prouktets oprindelse med producentens navn eller varemærke eller (hvis retligt beskyttet) identifikationsnummer.
3.Produktbeskrivelse eller betegnelse (identifikationskode)
4.Klasse for ydeevne mht. reaktion ved brand
Yderligere frivillige oplysninger
5.
Eventuelle oplysninger, der kræves i henhold til andre standarder, der er relevante for byggevaren.
6.Fremstillingsår
7.Frivillige certificeringsmærker
8.
Eventuelle yderligere oplysninger, som producenten ønsker at give, forudsat at de ikke er i modstrid eller kan forveksles med nogen af de andre påkrævede oplysninger på mærkningen.