Tjekliste til overholdelse af CPR

Guide som trin for trin forklarer de påkrævede regler

Min CPR vejleder - Download checklisten og abonnér på vores undervisningsprogram

1. Hvilke oplysninger er obligatoriske på CPR-etiketten?


Kabler til almindelig anvendelse til fast installation indenfor bygge og anlæg med krav til brandreaktion

2. Hvilke oplysninger er obligatoriske på ydeevnedeklarationen?


Ydeevnedeklarationen skal indgives på det eller de sprog, der kræves af den medlemsstat, hvor produktet gøres tilgængelig.

DoP skal være tilgængelig på hjemmesiden

Hvis en producent ønsker at gøre deres Ydeevnedeklarationer tilgængelige online, kan du se nedenfor, hvilke regler Byggevareforordningen har fastsat for at gøre Ydeevnedeklarationen af byggevarer tilgængelig på en hjemmeside.

1.  Ikke-justerbart indhold
2.  Løbende tilgængelig
3.  Tilgængelig i 10 år
4.  Anvisninger på at tilgå hjemmesiden og Ydeevnedeklarationen
5.  Hvert enkelt produkt har tilknyttet en Ydeevnedeklaration ved hjælp af produkttypens unikke identifikationskode

3. STRUKTUREN AF KLASSER FOR YDEEVNE


KLASSEYDERLIGERE YDEEVNERSystem(er) til vurdering og kontrol af konstansen af ydeevnenNOTIFICERET ORGAN
RØGDRÅBERSURHEDSGRADAca1+JA
B1ca-s1a, s1b, s1, s2, s3,d0-d2,a1-a31+JA
B2ca-s1a, s1b, s1, s2, s3,d0-d2,a1-a31+JA
Cca-s1a, s1b, s1, s2, s3,d0-d2,a1-a31+JA
Dca-s1a, s1b, s1, s2, s3,d0-d2,a1-a33JA
Eca3JA
Fca4NEJ


4. Hvilke oplysninger er der på kablet?


1.Skal ikke anføres på CPR-kabler. Anføres kun på etiketten.
2.
Angivelse af prouktets oprindelse med producentens navn eller varemærke eller (hvis retligt beskyttet) identifikationsnummer.
3.Produktbeskrivelse eller betegnelse (identifikationskode)
4.Klasse for ydeevne mht. reaktion ved brand
Yderligere frivillige oplysninger
5.
Eventuelle oplysninger, der kræves i henhold til andre standarder, der er relevante for byggevaren.
6.Fremstillingsår
7.Frivillige certificeringsmærker
8.
Eventuelle yderligere oplysninger, som producenten ønsker at give, forudsat at de ikke er i modstrid eller kan forveksles med nogen af de andre påkrævede oplysninger på mærkningen.