Overensstemmelseskontrol af CPR-mærkning på kabel og DoP

De trin, som alle indkøbere af kabler skal følge for at være sikre på, at dokumentationen / mærkningen er i fuld overensstemmelse med CPR-regulativet.

Min CPR Coach - Download overensstemmelseskontrol og abonnér på vores uddannelsesprogram.

@Distributører:

Bed producenterne om DoP for de kabler, du er ved at købe, og kontroller etiketten. Det er dit ansvar at give denne dokumentation til dine kunder. Det er din rolle at sikre, at kun fuldt kompatible produkter sælges på markedet: Tjek det ved hjælp af "stien" nedenfor

@Leverandører:

Bed dine distributører om DoP og sørg for, at produkterne har den korrekte mærkning. Du er i din gode ret til det. Hvis distributøren ikke er i stand til at levere dem i den form, der er defineret i regulativet, kan der være problemer med selve produktet: Pas på!

@ Installatører / elektrikere:

Sørg for, at din leverandør / distributør har leveret fuldt kompatible kabler, som du er ved at installere. Din opmærksomhed og aktive rolle er grundlæggende for markedet.

Etiket / Dokument


Brug følgende reference til at kontrollere etiketten / dokumentet på det / de kabel, du køber.

SÅDAN KONTROLLERES


Udfør følgende trin for at kontrollere ydeevneerklæringen (DoP) og produktetiketten.

1. trin

Kontroller tilstedeværelsen af ​​alle oplysninger som angivet nedenfor

2. trin

Kontroller, at hver information er gyldig og sand

#InformationEksempelDoPEtiketHvordan kontrolleres?
1DoP-nummer1004253Brug "DoP finder" på producentens websted
2Produktets kode12345Identifikationen skal være unik
3Tilsigtet anvendelse af produktetKabler til anvendelse i konstruktionerSætning, der kun skal bruges som tilsigtet i regulativet: "Kabel til fast installation i bygge- og anlægsarbejder underlagt reaktion på brandkrav
4Producent / importørKabelproducentens navnProducentens / importørens navn / logo og den fulde adresse. Kontroller, at den faktiske producent er identificeret korrekt og ikke kun et marketing brand.
5Autoriseret repræsentantNavn på fysisk eller juridisk person, hvis denne er udpeget. Dette felt kan være tomt.
Enhver fysisk eller juridisk person, der er etableret i EU, og som har modtaget et skriftligt mandat fra en producent til at handle på producentens vegne i forbindelse med specificerede opgaver.
6Type AVCP-systemAVCP 1+ eller AVCP 3
Kun 2 muligheder kan bruges: AVCP 1+ eller AVCP 3
7Teknisk specifikation anvendtEN 50575-2014 ....Dateret henvisning til den anvendte harmoniserede tekniske specifikation
8Bemyndigede organs nummer1234Søg efter nummeret på den officielle liste over certificerede laboratorier Søg
9Erklæret ydeevne klasseB2ca-s1b, d1, a1Underklasser (s, d, a) skal angives for B2ca, Cca, Dca, ikke nødvendigt for Aca, Eca, Fca
10Tilstedeværelse af CE-mærkningCE
CE-mærket er bevis for overensstemmelse med de respektive EU-direktiver: det er et lovligt mærke og ikke et kvalitetsstempel
10ASidste to cifre i årstallet.194 cifre eller sidste 2 cifre i det årstal, hvor den blev anbragt første gang enhver dato før 16 er ikke korrekt

✓ = obligatorisk (hvis ikke til stede = ikke påkrævet)

ADVARSLER & OBS!


  • De to obligatoriske ledsagedokumenter relateret til CPR er ydeevneerklæring (DoP) og etiket
  • Alle de ovenfor beskrevne elementer skal være til stede i ydeevneerklæring / på etiketten og oplyse alle de nødvendige oplysninger
  • CE-mærkningen skal anbringes synligt, læseligt og uudsletteligt på kabel ruller, spoler eller tromler.
  • DoP- og CPR-dokumenter skal være let tilgængelige; denne dokumentation er tiltænkt til at være tilgængelig og opbevares i 10 år (art. 5)
  • DoP er ikke en testrapport udstedt af et certificeret laboratorium, men et officielt dokument udstedt af producenten med en omfattende liste over obligatoriske oplysninger for at træffe informerede beslutninger og spore alle relevante data. DoP skal oversættes til de sprog, hvor produktet sælges.
  • CPR-regulativet tildeler specifikt ansvar for alle involverede interessenter

Har du brug for hjælp til at kontrollere CPR-relaterede dokumentationer? Udfyld formularen, og din anmodning sendes til din lokale Nationale sammenslutning og / eller til EUROPACABLE.


EKSEMPLER


  EKSEMPEL PÅ KOMPATIBEL ETIKET

1. CE-logo

2. Bemyndigede organs registreringsnummer

3. Kode, der angiver, hvordan dette produkt opfører sig under brand

4. Producentens adresse og kontaktoplysninger

5. ydeevneerklæringens referencenummer og hjemmeside for flere detaljer

6. Kabelstandard anvendes til angivelse af, hvilke test der kræves for at vurdere reaktionen på brand.

7. Produktbeskrivelse

8. Produktkode

9. Produkt beskrivelse

10. Hvad er der i kassen?

11. Dette er det bemyndigede organ, der testede produktet i Storbritannien. Det lodrette tal vist til højre for CE-mærket svarer til dette.

  EKSEMPEL PÅ IKKE GODKENDT ETIKETTE

1. Manglende bemyndiget organs navn / nummer

2. Manglende underklasse detaljer

3. Sætning brugt der ikke er i overensstemmelse med regulativet