"Kvalitet er at gøre det rigtigt, selv når ingen ser det"

Gør som Henry Ford, grundlægger af Ford Motor Company
Vælg de rette kabler. Kvalitet er afgørende.

Kvalitet er afgørende


For næsten 100 år siden sagde Henry Ford det klart: "Kvalitet er at gøre det rigtigt, selv når ingen ser det". Kvalitet er vigtig, og det var afgørende for succes´en med den verdensberømte bil Ford Model T, den første bil, der blev sat i masseproduktion.


Forståelsen for, at kvalitet er den vigtigste drivkraft for succes, har ikke ændret sig drastisk gennem årene. Næsten et århundrede efter Tom Ford har Steve Jobs, grundlæggeren af ​​Apple, opnået stor succes med sin klare tankegang vedrørende kvaliteten af ​​Apple-produkter. Nogle af hans inspirerende citater er: "Kvalitet er mere end markedsføring", "Kvalitet er vigtigere end kvantitet" eller "En god nats søvn afhænger af kvalitet på alle niveauer".


For Europacables medlemmer er tid ikke en hindring for at udvikle kvalitetsprodukter. Netop derfor ønsker vi at hjælpe og vejlede installatører, elektrikere, entreprenører og grossister til at vælge de rigtige kabler til deres projekter.


Hver EU-medlemsstat fastsætter den ydeevne, der er nødvendig for at opnå den påkrævede brandsikkerhed, alt afhængig af bygningens type og de lokale byggeteknikker. Bestemmelserne varierer fra land til land, og der ligger en forpligtelse hos hele forsyningskæden og hos ordregiveren til at holde sig informeret om de klasser, der kræves i deres land.

"Kvalitet er den bedste forretningsplan"

John Lasseter, grundlægger af Pixar Studios

Min CPR vejleder

Deltag i vores gratis undervisningsprogram, og lær alt om byggevareforordningen og de fordele, du opnår ved at overholde den.

5 tip fra Europacable


1.Aktiv rolle i kvalitet

Uanset din rolle i kabelforsyningskæden, kan du gå foran og sørge for kun at anvende kvalitetssikrede produkter. Alle har et ansvar, når det kommer til kvalitet.

2. Beslut dig ud fra kendsgerninger!

Før du vælger et kabel, skal du sørge for at være informeret! Lær alle detaljer om dit projekt, kabelspecifikationerne og om din leverandør og deres produkter at kende.

3. Brug pålidelige kilder

Alle oplysninger der vedrører kabler, regulativer og standarder, uanset om de er trykte eller online, skal komme fra pålidelige og troværdige kilder. I øjeblikket stiger antallet af informationskilder kraftigt, især i de digitale medier, men ikke alle er pålidelige. Vid, hvad du skal kigge efter.

4. Overhold standarderne

Standarder er skabt med henblik på at harmonisere markedet og skabe ensartet forståelse af projekterne, hvilket er en fordel for både brugere, producenter og myndigheder. Det er den enkelte specifikationsansvarliges ansvar at vælge og anvende korrekte standarder. Du skal sikre dig - Du anvender gældende standarder, love og regler.

5. Brug de korrekte værktøjer til at vælge kabler

Vejledning til CPR-klassificering

Baseret på de rammer, der er fastlagt i Byggevareforordningen af 2011 (CPR), er der oprettet en ny brandklassificeringsordning for kabler i Europa, som har resulteret i en opdatering af bygningers brandsikkerhed. Kabler klassificeres i 7 forskellige CPR klasser baseret på kablers egenskaber i forbindelse med brandspredning og udsendelse af varme-effekt. Download guiden og lær mere om klasserne, yderligere klassificering og produktcertificering i CPR.

Specifikke landekrav

Byggevareforordningen (CPR) fastlægger en fælles teknisk terminologi for vurdering af byggevarers ydeevne. Bestemmelserne varierer fra land til land og hver EU-medlemsstat fastsætter den ydeevne, der er nødvendig for at opnå den påkrævede brandsikkerhed alt afhængigt af bygningens type og de lokale byggeteknikker. Download oplysninger om kravene i dit land.

CPR tjekliste

Europacables CPR-tjekliste er en trin-for-trin-guide til forståelse af krævet til mærkning. Hvilke oplysninger er obligatoriske på etiketten? Hvilke oplysninger er tilgængelige på kablet? Du kan finde svar på disse og andre spørgsmål ved at downloade tjeklisten.

Ydeevnedeklarationen (DoP)

Ydeevnedeklarationen (DoP) er producentens bekræftelse på produktets ydeevne og skal være underskrevet af den ansvarlige producent. Producenten skal desuden gøre ydeevnedeklarationen tilgængelig på et lettilgængeligt sprog eller på det sprog, der kræves af den medlemsstat, hvor produktet markedsføres.