Ofte stillede spørgsmål om CPR

Dette dokument med ofte stillede spørgsmål afspejler den bedste viden blandt brancheeksperter i hele Europa

A. ANVENDELSESOMRÅDE


B. DEFINITIONER


C. ERHVERVSDRIVENDES FORPLIGTELSER


D. YDEEVNEDEKLARATION


E. CE-MÆRKNING AF KABLER


F. FORDELE VED CPR


Dette dokument med ofte stillede spørgsmål afspejler den bedste viden blandt brancheeksperter i hele Europa og det aktuelle tekniske niveau i skrivende stund (september 2018). Det præsenterer vores bedste forståelse af CPR . Det er ikke et juridisk bindende dokument og skal ikke erstatte de enkelte interessenters egen vurdering og beslutningstagning. En bindende fortolkning af fællesskabslovgivningen henhører fortsat under EU-Domstolens enekompetence. Europacable frasiger sig ethvert ansvar for foranstaltninger, der træffes eller ikke træffes på grundlag af dette dokument, som er et privat, ikke-bindende oplysningsdokument, der eventuelt kan anvendes og tilpasses af nationale sammenslutninger ved udarbejdelse af deres egne nationale dokumenter.

Indholdsfortegnelse


Stil et spørgsmål


Har du stadig har et spørgsmål, som vi ikke har dækket? Brug venligst nedenstående formular: