Europæisk brandsikkerhedsuge

Europacable, repræsenteret ved Christophe Richon, bestyrelsesformand i WG CPR benyttede lejligheden til at bidrage til dagene, som fokuserede på brandsikkerhed i bygninger, elektrisk sikkerhed og energiovergang. Rul ned for at læse rapporten og downloade Eurocacables præsentationer og videoer.

Den første europæiske brandsikkerhedsuge


Den Europæiske Alliance for brandsikkerhed var vært for arrangementet, som fandt sted fra den 18-21 november, med hovedvægt på kommunal brandsikkerhed, brandsikkerhed i bygninger, elektrisk brandsikkerhed og energiovergange samt røg+møbelbrandsikkerhed. Målet var at udveksle kreative, pragmatiske og succesrige initiativer, der reducerer risici for brande i Europa på basis af de regler, der er blevet udviklet af medlemslandenes myndigheder, industrien, organisationer og andre eksperter på brandsikkerhedssektoren.

Resultat


For at nedbringe antallet af brande i bygninger i Europa, vil den Europæiske Alliance for Brandsikkerhed på grundlag af resultaterne i den europæiske brandsikringsuge 2019 foreslå en EU-handlingsplan, der er baseret på erfaringer, forskning og anbefalinger indsamlet under arrangementet.

Slutdokumentet vil blive forelagt parlamentsmedlemmerne og den Europæiske Kommission på et brandsikkerhedsmøde der bliver afholdt i starten af i 2020. Klik her for at modtage yderligere oplysninger.

Bygningsbrandsikkerhedens dag


Denne konference vil demonstrere, hvordan en holistisk tilgang kan øge sikkerheden for alle europæiske borgere ved brande i beboelsesejendomme. De emner, der blev behandlet den dag omfattede identifikationen af sikkerhedshuller, praktiske tiltag, overholdelse af EU-lovgivningen og standarder og deres gennemførelse samt roller og ansvarsområder for alle handlende i brandsikkerhedens værdikæde.
Inden for denne ramme anses bygninger for at være brandsikre, hvis følgende 7 områder er dækket:

  • forebyggelse

  • detektering

  • tidlig bekæmpelse

  • evakuering

  • inddeling i zoner

  • strukturel sikkerhed

  • brandbekæmpelseResumé af Europacables bidrag


Kabler bidrager afgørende til laget DETEKTERING (brandalarmkabler sørger for kontinuerlig kommunikation og dataoverførsel under brande), laget EVAKUERING (kabler med lav brandspredning nedbringer betydeligt røg- og andre farlige emissioner ved brande) og BRANDBEKÆMPELSE (brandbestandige kabler sørger for en pålidelig strømforsyning og kommunikation til alle vigtige enheder for at hjælpe redningsmandskaber).

CPR for kabler tilbyder lovgiverne i medlemslandene et avanceret værktøj for at vælge den passende ydelse for enhver brandtype.
På nuværende tidspunkt findes forskrifter i alle europæiske lande, der definerer CPR-klasserne mellem Eca og B2ca.
Europas førende kabelproducenter leverer det fulde kabelprogram for enhver krævet ydelse.
De bedst ydende kabler er kabler med en så lav brandspredning som muligt, certificeret som B2ca og Cca,der afgiver begrænset varme og er med til at reducere røg og skadelige emissioner betydeligt


Ydelse er intet uden overvågning!

Håndhævelsen er nøglen til at de rigtige kabler anvendes efter hensigten. Det er ikke nok at definere reglerne.

  • Reglerne skal anvendes korrekt ⇒ Nøglen er samarbejde med de notificerede organer (eksterne laboratorier, der udgiver testrapporter og certificeringer)
  • Alle relevante implicerede skal kende reglerne ⇒ Europacable CPR opmærksomhedskampagne
  • Reglerne skal overholdes ⇒ Støtte til markedstilsynsmyndigheder

Downloads


Video

CPR: højtydende kabler redder liv

Download
Præsentation

Hvordan byggevareforodrningen for kabler bidrager til brandsikkerhed

Download
Præsentation

Markedstilsynets rolle

Download