Oletko tietoinen vastuistasi?


VIRANOMAISET

  • Kaapelien palossa käyttäytymisen suoritustasojen sääntely rakennustuoteasetuksen mukaisella luokittelulla
  • Markkinoiden seuranta asetuksen asianmukaisen soveltamisen varmistamiseksi

SUUNNITTELIJAT

  • Palossa käyttäytymisen suoritustaso on merkittävä rakennustuoteasetuksen mukaisella luokittelulla
  • Arvioi mahdolliset erityisriskit, mikä tarkoittaa kaapelin palossa käyttäytymisen suoritustason ymmärtämistä

TUKKUMYYJÄT

  • Varmista, että he asettavat markkinoilla saataville ainoastaan sellaisia kaapeleita, jotka ovat rakennustuoteasetuksen vaatimusten mukaisia
  • Varmista, että tuotteessa on CE-merkintä ja että sen mukana toimitetaan rakennustuoteasetuksen edellyttämä dokumentointi

ASENTAJAT

  • Noudata kansallisia asennusvaatimuksia
  • Asenna vain rakennustuoteasetuksen mukaisesti luokiteltuja kaapeleita, joiden palossa käyttäytymisen suoritustasot ovat asianmukaiset

Uusimmat rakennustuoteasetusta koskevat uutiset


EUROPACABLE


Uusimmat rakennustuoteasetusta koskevat uutiset

Euroopan komission avoimuusrekisteriin kuuluva Europacable on osallistunut aktiivisesti paloturvallisen tekniikan edistämiseen Euroopassa jo vuodesta 2009 ”safety during fire” -kampanjallaan. Vuonna 2015 Europacablen jäsenet allekirjoittivat Industry Charter -asiakirjan, jossa ne ilmoittivat yhdessä sitoutuvansa toimittamaan turvallisia ja luotettavia kaapeleita ja järjestelmiä, jotka ovat niitä koskevien EU-standardien tai vastaavien kansainvälisten turvallisuus- ja luotettavuusstandardien mukaisia.

Kaapelit rakennustuoteasetuksen noudattaminen


Rakennustuoteasetus (CPR) koskee kaikentyyppisiin rakennus- tai maa- ja vesirakennuskohteisiin asennettavia kaapeleita.

Rakennustuoteasetus määrää, miten rakennustuotteiden palossa käyttäytymisen suoritustaso on ilmoitettava. Yleisesti ottaen rakennustuoteasetus koskee kaikkia rakennus- tai maa- ja vesirakennuskohteissa käytettäviä kaapeleita, jollei niitä ole erityisesti suunniteltu tilapäisiksi asennuksiksi. Rakennustuoteasetus ei koske laitteiden tai hissien sisällä olevia ohjaus- ja virransyöttökaapeleita.

Rakennustuoteasetus määrittelee kaapeleille vain paloteknistä käyttäytymistä ja vaarallisten aineiden päästöjä koskevat vaatimukset. Kaikki muut perusominaisuudet säilyvät ennallaan.

Testimonials