Paloturvallisuus on meidän vastuullamme.

Niin myös sinun.

Kaikkien missä tahansa rakennuksessa käytettävien kaapelien on oltava rakennustuoteasetuksen (CPR) mukaisia. Lue tästä lisää paloturvallisuutta koskevista vastuistasi ja sääntöjenmukaisuudesta.

CPR-valmennus – Tilaa koulutusohjelmamme

Oletko tietoinen vastuistasi?


VIRANOMAISET

  • Kaapelien palossa käyttäytymisen suoritustasojen sääntely rakennustuoteasetuksen mukaisella luokittelulla
  • Markkinoiden seuranta asetuksen asianmukaisen soveltamisen varmistamiseksi

SUUNNITTELIJAT

  • Palossa käyttäytymisen suoritustaso on merkittävä rakennustuoteasetuksen mukaisella luokittelulla
  • Arvioi mahdolliset erityisriskit, mikä tarkoittaa kaapelin palossa käyttäytymisen suoritustason ymmärtämistä

TUKKUMYYJÄT

  • Varmista, että he asettavat markkinoilla saataville ainoastaan sellaisia kaapeleita, jotka ovat rakennustuoteasetuksen vaatimusten mukaisia
  • Varmista, että tuotteessa on CE-merkintä ja että sen mukana toimitetaan rakennustuoteasetuksen edellyttämä dokumentointi

ASENTAJAT

  • Noudata kansallisia asennusvaatimuksia
  • Asenna vain rakennustuoteasetuksen mukaisesti luokiteltuja kaapeleita, joiden palossa käyttäytymisen suoritustasot ovat asianmukaiset

Uusimmat rakennustuoteasetusta koskevat uutiset


Omat vastuusi paloturvallisuudesta ja rakennustuoteasetuksen noudattamisesta

On roolisi kaapelien toimitusketjussa mikä tahansa – tukkumyyjä, suunnittelija tai asentaja – sinulla on tarkat lakisääteiset paloturvallisuutta ja rakennustuoteasetuksen noudattamista koskevat velvoitteet. Seuraava tarkistusluettelo voi auttaa näiden velvoitteiden täyttämisessä.

5 asiaa, jota sinun tulee tietää rakennustuoteasetuksesta

Rakennuspalot verottavat raskaasti ihmishenkiä. 4000 ihmistä menehtyy Euroopassa edelleen tulipaloissa vuosittain. Vaikka CPR luokitus mahdollistaa paremman lainsäädännön, niin useissa kansallisissa määräyksissä missä paloturvallisuutta valvotaan eivät ole pysyneet kehityksen kyydissä.

4 vaihetta CPR-vaatimustenmukaisuuden testaamiseksi

Vaiheittainen opas tarvittavien merkintöjen ymmärtämiseksi.

Mitkä ovat vaatimukset kotimaassani

Vaikka rakennustuoteasetus asettaa yhdenmukaistetut ehdot kaikille EU:n jäsenvaltioille, kukin maa voi säännellä alueellaan mitkä CPR luokat vaaditaan sovellusta kohden.

Tutkimusraportti CPR kaapeleiden tietämyksestä

Europacable kysyi eurooppalaisilta sähköalan ammattilaisilta mielipiteitä kaapeleita koskevan rakennustuoteasetuksen eduista ja rasitteista, heiltä ja heidän asiakkailtansa.

Oletko koskaan nähnyt kaapelin palavan?

Europacable on löytänyt tavan selittää se sinulle helpolla tavalla poimimalla esimerkkejä sinun jokapäiväisestä elämästäsi

Kaapelin CPR-vaatimustenmukaisuus

CPR on sinun vastuullasi ... vaatimustenmukaiset tuoteet ovat pakollisia

CPR:n sisällyttäminen osaksi päivittäistä käytäntöä

CPR:n piiriin kuuluvien kaapeleiden vaatimukset uudistuivat vuonna 2017. Sähkösuunnittelijoiden ja asentajien on noudetattava sen maan vaatimuksia, missä rakennuskohde sijaitsee. Ajan myötä CPR-vaatimukset tulevat sisältymään entistä kiinteämmin kansallisiin säädöksiin, suunnitteluvaatimuksiin, tuote- ja asennnusstandardeihin sekä sähköalan ammattilaisten koulutukseen.

Laatu tarkoittaa laadukasta tekemistä, silloinkin kun kukaan ei ole sitä valvomassa

Europacablessa tiedämme, että kiire ei ole este laadukkaille tuotteille. Siksi haluamme tukea suunnittelijoita, tukkureita ja sähköurakoitsijayrityksiä valitsemaan projekteihinsa oikeat kaapelit.

INSIDE CPR

INSIDE CPR on se olennainen tieto mitä ammattilainen tarvitsee ymmärtää CPR -asetuksen pakollisesta soveltamisesta.

Pakkausetiketin ja DoP-asiakirjan tarkastaminen

Vaiheet, joita kaapelin ostajan tulee noudattaa varmistaakseen, että DoP-asiakirja ja pakkausetiketti ovat rakennustuoteasetuksen mukaisia.

EUROPACABLE


Uusimmat rakennustuoteasetusta koskevat uutiset

Euroopan komission avoimuusrekisteriin kuuluva Europacable on osallistunut aktiivisesti paloturvallisen tekniikan edistämiseen Euroopassa jo vuodesta 2009 ”safety during fire” -kampanjallaan. Vuonna 2015 Europacablen jäsenet allekirjoittivat Industry Charter -asiakirjan, jossa ne ilmoittivat yhdessä sitoutuvansa toimittamaan turvallisia ja luotettavia kaapeleita ja järjestelmiä, jotka ovat niitä koskevien EU-standardien tai vastaavien kansainvälisten turvallisuus- ja luotettavuusstandardien mukaisia.

Kaapelit rakennustuoteasetuksen noudattaminen


Rakennustuoteasetus (CPR) koskee kaikentyyppisiin rakennus- tai maa- ja vesirakennuskohteisiin asennettavia kaapeleita.

Rakennustuoteasetus määrää, miten rakennustuotteiden palossa käyttäytymisen suoritustaso on ilmoitettava. Yleisesti ottaen rakennustuoteasetus koskee kaikkia rakennus- tai maa- ja vesirakennuskohteissa käytettäviä kaapeleita, jollei niitä ole erityisesti suunniteltu tilapäisiksi asennuksiksi. Rakennustuoteasetus ei koske laitteiden tai hissien sisällä olevia ohjaus- ja virransyöttökaapeleita.

Rakennustuoteasetus määrittelee kaapeleille vain paloteknistä käyttäytymistä ja vaarallisten aineiden päästöjä koskevat vaatimukset. Kaikki muut perusominaisuudet säilyvät ennallaan.

Testimonials