INSIDE CPR

INSIDE CPR on se olennainen tieto mitä ammattilainen tarvitsee ymmärtää CPR -asetuksen pakollisesta soveltamisesta.

INSIDE CPR sisältää tietoa ja ohjeita, jotta kaikki kaapelien kanssa työskentelevät osaavat tehdä kaapelihankinnassa oikean valinnan.

CPR:n perustarkoituksena todetaan:

  • Kaapelit ovat välttämättömiä jokapäiväisen elämän infrastruktuurin kannalta: oikean standardin soveltaminen on ratkaisevan tärkeää turvallisuuden, luotettavuuden ja kaupan kannalta tasavertaisin ehdoin.
  • Vaaraa, joka johtuu standardien väärinkäytöstä tai virheellisestä tulkinnasta voidaan vähentää: ensisijaista on koulutus ja tietojen avoimuus.
  • Vaatimustenvastaiset tuotteet voivat vahingoittaa koko väestön turvallisuutta ja hyvinvointia: tuotteita hankittaessa päätösten tulee aina olla tietoisia
  • Jokaisen tulisi tuntea vastuunsa ja sitoutua turvallisuuteen, luotettavuuteen ja vaatimustenmukaisuuteen

CPR luokitetun kaapelin valmistaminen

Mitkä ovat vaiheet joita kaikkien valmistajen tulee noudattaa tuodessaan markkinoille CPR luokitetun kaapelin?

Market Demand

Markkinatarve

Kaikki alkaa markkinoista: valmistajien tulee tarjota asiakkaille kaapeleita, joiden suoritustaso on riittävä. Kaapelit valmistetaan kansallisten tai kansainvälisten standardien mukaan täyttääkseen vaaditut rakennustuotemääräykset.

Design

Kaapelin rakenne

Nykyiset kaapelirakenteet ja -standardit ovat vakiintuneita. CPR tuo lisävaatimuksia, jotka kaapelisuunnittelijan on huomioitava

Materials

Materiaalit

Kaapelin valmistamisessa käytettävät materiaalit on arvioitava ja muutosta saatetaan tarvita CPR-vaatimusten täyttämiseksi, kuten happamien kaasujen päästöjen estämiseksi tai palon leviämisen rajoittamiseksi. Parempien suorituskykyluokkien saavuttamiseksi valmistajien on ehkä vaihdettava käyttämänsä materiaalit.

Download

Lataa PDF-tiedosto nähdäksesi kaikki 9 vaihetta aiheesta "CPR luokitetun kaapelin valmistaminen"