"Laatu tarkoittaa laadukasta tekemistä, silloinkin kun kukaan ei ole sitä valvomassa"

Tee niin kuin Henry Ford, Ford Motor Companyn perustaja
Valitse oikeat kaapelit. Laadulla on merkitystä.

Laadulla on merkitystä


Melkein 100 vuotta sitten Henry Fordilla selkeni: ”Laatu tarkoittaa laadukasta tekemistä, silloinkin kun kukaan ei ole sitä valvomassa ”. Laatu on tärkeä asia ja se oli keskeisessä asemassa maailmankuulun T-Ford automallin menestyksessä. Ensimmäinen auto jota valmistettiin suurina määrinä.


Ymmärrys siitä, että laatu on menestyksen päätekijä ei ole muuttunut oleellisesti vuosien kuluessa ja melkein 100 vuotta Henry Fordin jälkeen Steve Jobs, Applen perustaja, on saavuttanut suuren menestyksen selkeällä ajattelutavalla liittyen Apple tuotteiden laatuun: ”Laatu on enemmän kuin markkinointi”, ”Laatu on tärkeämpi kuin määrä” tai ”Jotta voit nukkua yösi hyvin on laadukkuuden säilyttävä läpi koko toimitusketjun”, ovat eräitä hänen inspiroimiaan sitaatteja.


Europacablessa tiedämme, että kiire ei ole este laadukkaille tuotteille. Siksi haluamme tukea suunnittelijoita, tukkureita ja sähköurakoitsijayrityksiä valitsemaan projekteihinsa oikeat kaapelit.


Jokainen EU: n jäsenvaltio säätelee vaaditun paloturvallisuuden vähimmäistason varmistamiseksi tarvittavaa kaapeleiden suoritustasoa rakennustyypistä ja asennustavoista riippuen. Määräykset ovat erilaisia ​​maittain ja koko toimitusketjun velvollisuus on olla tietoinen paikkallisista vähimmäisvaatimuksista, kuten Suomessa esim. SFS 6000 rakennusten sähköasennuksista.

"Laadukkuus on paras liiketoimintasuunnitelma"

John Lasseter, Pixar Studios:n perustaja

CPR-valmentajani

Liity ilmaiseen koulutusohjelmaamme, joka kertoo kaiken tarpeellisen rakennustuoteasetuksesta ja niistä eduista joita sen noudattamisesta koituu.

5 vinkkiä Europacablelta


1. Laadunvarmistus

Voit ottaa aktiivisen roolin markkinoilla riippumatta roolistasi kaapelien toimitusketjussa ja edistää laatuajattelua. Jokaisella on tärkeä rooli laadun hallinnassa.

2. Tee päätös tosiasioiden perusteella

Ennen kuin valitset kaapelin, perehdy hankkeeseen. Kerää kaikki tieto projektista ja kaapelivaatimuksista sekä toimitusketjusta ja heidän tarjonnastaan.

3. Käytä luotettavia tietolähteitä

Kaapeleita, määräyksiä ja standardeja koskevien tietojen, riippumatta onko ne painetussa vai digitaalisessa muodossa, tulee olla peräisin luotettavista lähteistä. Nykyisin käytettävissä olevien tietolähteiden määrä kasvaa voimakkaasti, etenkin digitaalisessa mediassa. Kaikki tietolähteet eivät ole luotettavia. Tiedä mitä olet etsimässä.

4. Noudata standardeja

Standardit on luotu markkinoiden harmonisoimiseksi, tarjoamalla johdonmukainen lähestymistapa hankkeisiin. Hankkeen vaatimusten määrittelijän vastuulla on valita ja soveltaa standardeja. Varmista, että käyttämäsi standardit ovat oikeita ja ajan tasalla.

5. Käytä parhaita keinoja kaapeleiden valinnassa

Kaapeleiden CPR-paloluokkien opas

EU:ssa luotiin Rakennustuoteasetuksen (CPR) puitteissa uusi kaapeleita koskeva yhtenäinen paloluokitus, joka edistää rakennusten paloturvallisuutta. Kaapelit luokitellaan 7 pääluokkaan lämmön vapautumisen ja liekin leviämisen perusteella. Lataa opas ja lue lisää CPR- paloluokituksista ja tuotesertifioinnista.

Maakohtaiset vaatimukset

Vaikka rakennustuoteasetus asettaa yhdenmukaistetut ehdot kaikille EU:n jäsenvaltioille, kukin maa voi säännellä alueellaan mitkä CPR luokat vaaditaan eri rakennuskohteissa. Lataa maasi erityiset vaatimukset alla olevan lomakkeen avulla.

CPR-tarkastuslista

Europacablen CPR-tarkastuslista on vaiheittainen opas tuotteiden merkintöjen ja pakkausetikettien sisällön ymmärtämiseksi. Mitkä tiedot ovat pakollisia etiketissä? Mitkä tiedot löytyvät kaapelista? Löydät vastauksen näihin ja muihin kysymyksiin lataamalla tarkistuslistan.

Suoritustasoilmoitus (DoP)

Suoritustasoilmoitus (DoP) on valmistajan antama vakuutus tuotteen suorituskyvystä ja sen allekirjoittaa valmistajan vastuullinen henkilö. Valmistajan on saatettava DoP tarjolle sen jäsenmaan kansallisella kielellä, jossa tuote on asetetaan markkinoille.