Tutkimusraportti
CPR kaapeleiden tietämyksestä

Europacable kysyi eurooppalaisilta sähköalan ammattilaisilta mielipiteitä kaapeleita koskevan rakennustuoteasetuksen eduista ja rasitteista, heiltä ja heidän asiakkailtansa.

Miksi kysely?

Kolme vuotta kaapeleiden rakennustuoteasetuksen käyttöönoton jälkeen Europacable sponsoroi yleiseurooppalaisen tutkimuksen, jonka tarkoituksena oli ymmärtää paloturvallisuuden ja vaatimustenmukaisuuden edistyminen, saavutuksia, käsitys markkinoista ja lähitulevaisuuden haasteista. Tulokset auttavat asettamaan strategioita seuraaville vuosille.

Metodologia

Tavoittaakseen laajalle levinnyt yleisöä Europacable valitsi täysin digitaalisen kyselyn, jossa käyttäjät vastaisivat kysymyksiin tietokoneella tai puhelimella.

Tutkimus tehtiin joulukuun 2019 ja tammikuun 2020 välisenä aikana. Vastauksia saatiin 2983.Professional Mix

Tiivistelmä

Eurooppalaisista sähköalan ammattilaisista:

• 90% on yhtä mieltä siitä, että paloturvallisuus on tärkeää, että rakennustuoteasetus voi vaikuttaa ja että vaatimustenvastainen tuote aiheuttaa riskin;

• Kolme neljäsosaa luottaa siihen, että osaa soveltaa rakennustuoteasetusta oikein työssään;

• Kaksi kolmasosaa on varma käytettävistä CPR-luokista, suoritustasoilmoituksista jne.

• Mutta ... noin puolet kokee, että heidän on usein punnittava turvallisuutta kustannuksia vastaan.

Analyysi vastauksista

Sähköalan ammattilaisena tiedän vastuuni paloturvallisuudesta.

Suurin osa eurooppalaisista sähköalan ammattilaisista ovat tarkkoja paloturvallisuudesta ja ymmärtävät vastuunsa merkitystä.

Suomalaiset ammattilaiset tietävät keskimäärin Eurooppaa paremmin paloturvallisuusvastuistaan.

Lataa raportti nähdäksesi kysymysten tulokset Euroopassa ja Suomessa.