CPR:n sisällyttäminen osaksi päivittäistä käytäntöä

CPR:n piiriin kuuluvien kaapeleiden vaatimukset uudistuivat vuonna 2017. Sähkösuunnittelijoiden ja asentajien on noudetattava sen maan vaatimuksia, missä rakennuskohde sijaitsee. Ajan myötä CPR-vaatimukset tulevat sisältymään entistä kiinteämmin kansallisiin säädöksiin, suunnitteluvaatimuksiin, tuote- ja asennnusstandardeihin sekä sähköalan ammattilaisten koulutukseen.

Vaikka kaapelien valmistajilla ja ilmoitetuilla laitoksilla (Notified Bodies) on käytettävissä yhteinen järjestelmä CPR-asetuksen mukaisten kaapeleiden luokittamiseksi, jokaisella maalla on kuitenkin omat kansalliset lakinsa, säädöksensä, asennusstandardinsa ja ohjeensa miten CPR-luokitettuja kaapeleita käytetään rakennuksissa ja vastaavissa kohteissa. Sähkösuunnittelijoiden ja asentajien on näiden osalta noudatettava paikallisia vaatimuksia. Suomea koskevat tiedot löytyvät alta

Rakennusten paloturvallisuudesta on säädetty Ympäristöministeriön asetuksessa 848/2017 ja Liikenne ja viestintävirasto Traficomin sisäverkkomääräyksessä M65D. Lisäksi kaapeleiden sähköturvallisuutta säätelee sähköturvallisuuslaki 1135/2016

Lataa Suomessa sovellettavia vaatimuksia koskeva tietopaketti

Tietopaketti sisältää vaiheittaisen ´Step-by-Step´ oppaan ja Suomessa sovellettavat vaatimukset