Usein esitettyjä kysymyksiä rakennustuoteasetuksen

Tämä tutkimus pohtii parhaat tiedot alan asiantuntijat eri puolilla Eurooppaa

A. SOVELTAMISALA


B. Määritelmät


Valmistaja on kuka tahansa luonnollinen henkilö tai oikeushenkilö, joka valmistaa rakennustuotteen ja asettaa sen saatavilla markkinoille EU:ssa. Tämä voi olla itse valmistaja tai maahantuoja.

C. TALOUDEN TOIMIJOIDEN VELVOITTEET


D. SUORITUSTASOILMOITUS (DoP)


E. KAAPELIEN CE-MERKINTÄ


Rakennuskohteiden kaapeleiden CE-merkintä on ollut pakollista 1.7.2017 alkaen.

Jos alan ammattilaiset tai kuluttajat ovat epävarmoja CE-merkinnän aitoudesta, he voivat varmistaa sen seuraavilla tavoilla

  • kysymällä oman maansa rakennustuoteyhteyspisteestä
  • kysymällä suoritustasoilmoituksessa ja tuotteen etiketissä mainitulta ilmoitetulta laitokselta.

Luettelo jäsenmaiden rakennustuoteyhteyspisteistä ja kaikista ilmoitetuista laitoksista (NANDO-tietokanta, valitse tuoteryhmäksi Virransyöttö-, ohjaus- ja tietoliikennekaapelit) on saatavissa EU:n verkkosivustossa.

Käyttäjä tarvitsee siihen seuraavat tiedot:

  • tieto jäsenvaltion säädösten kyseiseen rakennuskohteeseen edellyttämistä Euroclass-luokituksista
  • CE-merkintä ja sertifiointiin liittyvät tiedot
  • toimittajan tuottama suoritustasoilmoitus.

F. RAKENNUSTUOTEASETUKSEN EDUT


Paloteknistä käyttäytymistä kuvaavien luokkien taulukko1 ottaa huomioon kaapelin kaikki palotekniset ominaisuudet, jotka mitataan dynaamisesti ajan funktiona todellisen kokoisista näytekappaleista. Tämä on tärkeä edistysaskel turvallisuuden kannalta, sillä se antaa jäsenvaltioiden sääntelyviranomaisille mahdollisuuden käsitellä kaapeleita samalla tavalla kuin muita rakennustuoteasetuksen piiriin kuuluvia rakennustuotteita.

Paloteknistä käyttäytymistä kuvaavien luokkien taulukosta tuli pysyvä osa rakennusmääräyksiä EU:ssa, mutta luokkia todennäköisesti sovelletaan eri tavoin eri puolilla EU:n aluetta. Toissijaisuusperiaatteen mukaisesti kukin jäsenvaltio voi päättää, miten näitä luokkia käytetään valtion omissa rakennusstandardeissa ja /tai -määräyksissä.

Näistä luokista tulee kuitenkin varmasti jonkinlainen vertailukohta, sillä ne ovat samat kaikille tuotteille riippumatta siitä, miten niitä sovelletaan. Näiden luokkien määrittelemät tuotteiden suoritustasot ovat selkeät kaikille EU:n päätöksentekijöille. Markkinoille saatetut tuotteet ovat tiukkojen testivaatimusten mukaisia ja varmistavat ihmisten, eläinten ja tuotteiden turvallisuuden tulipalotilanteessa.


1 KOMISSION DELEGOITU ASETUS (EU) 2016/364, annettu 1 päivänä heinäkuuta 2015, rakennustuotteiden paloteknisen käyttäytymisen luokittelusta Euroopan parlamentin ja neuvoston asetuksen (EU) N:o 305/2011 mukaisesti - Taulukko 4 - Sähkökaapelien paloteknistä käyttäytymistä kuvaavat luokat

Tämän usein esitettyjä kysymyksiä koskevan asiakirjan tiedot edustavat alan asiantuntijoiden parhaita tietoja kirjoitushetkellä (syyskuussa 2018) Ne vastaavat omaa käsitystämme rakennustuoteasetuksesta . Se ei ole laillisesti sitova asiakirja eikä sitä ole tarkoitettu sidosryhmien omien arvioida tai päätöksenteon korvaajaksi. Euroopan unionin lainsäädännön sitova tulkintaoikeus on Euroopan unionin tuomioistuimen yksinoikeus. Europacable kiistää kaiken vastuun toimenpiteistä, joita tehdään tai jätetään tekemättä tämän asiakirjan perusteella. Tämä asiakirja on yksityinen ei-sitova asiakirja, jota kansalliset järjestöt voivat käyttää omien kansallisten asiakirjojensa perustana.

Sisällysluettelo


Kysy kysymys


Onko sinulla vielä on kysymys, johon emme ole kuulu? Käytä alla olevaa lomaketta: