Pakkausetiketin ja DoP-asiakirjan tarkastaminen

Vaiheet, joita kaapelin ostajan tulee noudattaa varmistaakseen, että DoP-asiakirja ja pakkausetiketti ovat rakennustuoteasetuksen mukaisia.

My CPR Coach – Lataa vaatimustenmukaisuuden tarkastuslista ja tilaa koulutusohjelma

@Jakelijat:

Kysy valmistajilta suoritustasoilmoitusta (DoP) kaapeleista, joita olet hankkimassa, ja saatuasi kaapelin tarkista sen pakkausetikettiä. Sinun vastuullasi on toimittaa DoP-asiakirja asiakkaillesi. Sinun tehtäväsi on varmistaa, että myyt markkinoille vain täysin vaatimustenmukaisia tuotteita: tarkista se alla olevan polun avulla

@Urakoitsijat:

Kysy jälleenmyyjiltä suoritustasoilmoitusta (DoP) ja varmista, että kaapelissa on vaatimustenmukainen pakkausetiketti. Sinulla on oikeus tehdä niin. Ja jos jakelija ei pysty näyttämään niitä, asetuksen määrittelemässä muodossa, saattaa itse tuotteessa olla ongelmia: varo!

@Sähköasentajat:

Varmista, että urakoitsijalta / jakelijalta saamasi kaapeli, jota olet asentamassa on vaatimustenmukainen. Sinun valppaus ja aktiivinen rooli on tärkeä

Pakkausetiketti / asiakirja


Käytä seuraavia esimerkkejä tarkistaessasi pakkausetikettiä / asiakirjaa kaapelihankinnoissa

MITEN TARKISTAT


Suorita seuraavat vaiheet tarkistaaksesi suoritustasoilmoitusta (DoP) ja pakkausetikettiä

1. vaihe

Varmista, että kaikki alla luetellut tiedot ovat mukana

2. vaihe

Varmista, että jokainen tieto on asianmukainen

#TietoEsimerkkiDoPEtikettiMiten tarkistat?
1DoP-numero1004253Etsi DoP-numeroa valmistajan kotisivulta
2Tuotteen koodi/nimi12345Tunnisteen on oltava yksilöllinen
3Tuotteen aiottu käyttöKaapeli yleisiin käyttötarkoituksiin rakennuskohteissa ...Lausetta käytetään vain asetuksessa tarkoitetulla tavalla: ”Kaapeli yleisiin käyttötarkoituksiin rakennuskohteissa, joille on asetettu paloteknistä käyttäytymistä koskevia vaatimuksia”
4Valmistaja/maahantuojaKaapelin valmistajan nimiValmistajan/maahantuojan nimi/logo ja täydellinen osoite. Tarkista, että todellinen valmistaja on tunnistettu oikein eikä vain markkinointibrändi.
5Valtuutettu edustajaLuonnollisen tai juridisen henkilön nimi, jos on nimetty. Tämä kenttä voi olla tyhjä.
EU:hun sijoittunut luonnollinen tai juridinen henkilö, joka on saanut kirjallisen valtuutuksen valmistajalta toimia valmistajan puolesta tiettyjen tehtävien hoitamiseksi.
6AVCP-järjestelmän tyyppiAVCP 1+, AVCP 3 tai AVCP 4
Vain vaihtoehtoja AVCP 1+, AVCP 3 tai AVCP 4 voidaan kaapeleissa käyttää
7Sovellettu harmonisoitu standardiEN 50575-2014 ....Päivätty viittaus sovellettuun harmonisoituun standardiin
8Ilmoitetun laitoksen numero1234Hae ilmoitetun laitoksen (NB) numero virallisesta luettelosta Hae
9Ilmoitettu suoritustasoB2ca-s1b, d1, a1Alaluokat (s, d, a) on ilmoitettava luokkien B1ca, B2ca, Cca, Dca yhteydessä, ei saa käyttää luokissa Aca, Eca, Fca
10CE-merkki kiinnitettyCE
CE-merkki on osoitus EU-säädösten vaatimustenmukaisuudesta: se ei ole laatumerkki
10AVuosiluvun kaksi viimeistä numeroa192 viimeistä numeroa vuosiluvusta, jolloin merkki ensimmäisen kerran kiinnitettiin; mikään päiväysmerkintä aiemmin kuin 16 ei ole oikein

✓ = pakollinen (jos tyhjä = ei vaadita)

VAROITUKSET JA HUOMIOITAVAT KOHDAT


  • Tuotteen kaksi pakollista asiakirjaa liittyen CPR-asetukseen ovat suoritustasoilmoitus (DOP) ja pakkausetiketti
  • Kaikki edellä kuvatut pakolliset kohdat on oltava mukana suoritustasoilmoituksessa/pakkausetiketissä ja niissä vaaditut tiedot
  • CE-merkintä on kiinnitettävä näkyvästi, luettavasti ja pysyvästi kaapeleiden pakkauksiin kuten nippuihin ja keloihin.
  • DoP-asiakirja on oltava helposti saatavilla; sen on oltava saatavilla ja säilytettävä vähintään 10 vuoden ajan (5 artikla)
  • DoP ei ole sertifiointilaboratorion laatima testiraportti, vaan valmistajan antama virallinen asiakirja, jossa on kattava luettelo pakollisista tiedoista perusteltujen päätösten tekemiseksi ja jäljittämiseksi. DoP on käännettävä niiden maiden kansallisille kielille, jossa tuote on asetettu myyntiin.
  • CPR-asetuksessa määritellään erityisvastuut kaikille mukana oleville sidosryhmille

Do you need support in checking the CPR related documentations? Please fill in the form and your request will be sent to EUROPACABLE.


ESIMERKIT


  ESIMERKKI VAATIMUSTENMUKAISESTA PAKKAUSETIKETISTÄ

1. CE-merkki

2. Ilmoitetun laitoksen (NB) numero

3. Koodi, joka ilmaisee tuotteen palokäyttäytymisen

4. Valmistajan osoite

5. Suoritustasoilmoituksen viitenumero

6. Palokäyttäytymisen luokitukseen käytetty kaapelistandardi

7. Tuotteen aiottu käyttö

8. Tuotekoodi/nimi

9. Tuotteen kuvaus (valinnainen)

10. Mitä pakkauksessa on (valinnainen)

11. Tämä on ilmoitettu laitos, joka on testannut tuoteen Isossa-Britanniassa. CE-merkinnän oikealla puolella oleva pystysuuntainen numero kertoo siitä. (valinnainen)

  ESIMERKKI VAATIMUSTENVASTAISESTA TARRASTA

1. Ilmoitetun laitoksen numero puuttuu

2. Merkinnät lisäluokista puuttuvat

3. Käyttötarkoitusta koskeva lause ei ole asetuksen mukainen