Kaapelin CPR-vaatimustenmukaisuus

CPR on sinun vastuullasi ... vaatimustenmukaiset tuoteet ovat pakollisia

Lataa askel askeleelta -opas arvioidaksesi kaapelin CPR vaatimustenmukaisuutta

MARKKINAVALVONNAN PERUSTEET

Markkinavalvontaa toteuttavat jäsenvaltioiden viranomaiset, jotka vastaavat markkinoilla olevien tai Euroopan unionin tullialueille saapuvien tuotteiden tarkastamisesta ja testaamisesta. Viranomaiset suorittavat satunnaistarkastuksia, ovatko tuotteet voimassa olevan lainsäädännön mukaisia. Kaikilla on mahdollisuus antaa vihje markkinavalvontaviranomaisille, mukaan lukien yhdistykset ja teollisuusjärjestöt.

ESIMERKKITAPAUS


Mahdollinen todenmukainen tilanne: olisiko sinulla potilaana turvallinen tunne tällaisessa sairaalassa?


  • Skenaario: uuteen sairaalaan on asennettu 1500 km datakaapelia (ei mitenkään harvinaista!)
  • Projektiin vaaditaan Cca-s1,d1,a2: pieni liekin leviäminen ja lämmön vapautuminen, itsestään sammuva, rajoitettu pisarointi, halogeeniton. Tämä olisi varmistanut, että tulipalon sattuessa turvallisuus olisi etusijalla


  • Kun kaikki sairaalaan lääkintätiloihin asennetut kaapelit ovat vähintään Cca-s1,d1,a2 tasoisia, niin kaapelipalotilanteessa vapautuva kokonaislämpökuorma (MJ) on huomattavasti alhaisempi kuin jos käytettäisiin perinteisiä kaapeleita. Myös muut sairaalan turvatoimenpiteet (poistumistiet, evakuointitoimenpiteet jne.) suunnitellaan perustuen tähän


  • Hypoteettisessa tapauksessa, markkinavalvonnassa kaapeli havaitaan täyttävän suoritustason Eca eikä Cca-s1,d1,a2.


  • Jos sairaalan lääkintätiloihin asennetut kaapelit täyttävät nyt vain tason Eca eikä Cca-s1,d1,a2, vapautuva kokonaislämpökuorma (MJ) ja palon leviäminen kaapelissa olisi moninkertainen


  • Tämä merkitsisi todellista vaaraa, koska Eca-luokan kaapelit levittäisivät helpommin paloa ympärilleen/joka suuntaan; ja muodostavat poistumista haittaavaa savua …


  • Siksi kaapelin oikean paloluokan valinta on niin tärkeää.


Tämä on todellinen tilanne, joka tapahtui tiistaina 27. elokuuta 2019: ilmoitettu laitos peruutti tuotteen sertifikaatin


BASEC, Iso-Britanniassa toimiva ilmoitettu laitos päätti väliaikaisesti peruuttaa tuotteen luokitustason varmistavan sertifikaatin nro [ ] (myönnetty standardin EN 50575: 2014 + A1: 2016 mukaisesti) [ ] n nimissä.

Tämä päätös tehtiin selvitysvaiheessa, kun oli havaittu eroavaisuuksia markkinoille annetussa suoritustasoilmoituksessa suhteessa markkinoilta poimittujen kaapelinäytteiden testattuun suoritustasoon.

Tämän päätöksen seurauksena valmistaja ei pystynyt osoittamaan tuotteelle siltä vaadittua suoritustasoa kyseisenä ajanjaksona. BASEC: n sääntöjen mukaan sertifikaatti palautetaan tai peruutetaan kahden kuukauden kuluessa arvioinnista.

CPR-VAATIMUSTENMUKAISUUS

Vaatimustenmukaiset tuotteet ovat pakollisia

On hyvien käytäntöjen mukaista tarkistaa kaapelin vaatimustenmukaisuutta suhteessa CPR-asetukseen.

Tässä on käytännöllinen ohje (ts. tarkistuslista), joka opastaa sinut tärkeimpien varmistettavien tietojen läpi.

Tämä edustaa hyvää tapaa saavuttaa mielenrauhaa aina, kun kaapeli ostetaan ja / tai asennetaan. Lisäksi tämä toimenpide estää - yhä enemmän - vaatimustenvastaisten kaapeleiden pääsyn / leviämisen markkinoille.