Základy CPR
5 bodů, které byste měli vědět o CPR

Naučte se 5 základních bodů o CPR

1.

4 000 osob v Evropě každoročně zemře díky požáru. Je na nás, abychom tento počet snížili.


Požár v budovách a inženýrských stavbách si vybírá krutou daň na lidských životech. 4 000 1 osob v Evropě každoročně zemře z důvodu požáru.

Zvýšený výskyt kabelů sebou přináší větší riziko šíření ohně, pokud jsou požity nevhodné kabely. Proto Europacable doporučuje používat kabely s vyšší odoností proti požáru pro budovy s vysokými požadavky na požární bezpečnost.


1 Bulletin Statistiky požáru číslo 29, Duben 2014, Ženeva

2.

Transparentní klasifikace reakce na oheň. Nyní je velmi snadné si vybrat!


Nařízení o stavebních výrobcích (CPR) přináší společný technický jazyk pro posouzení stavebních výrobků. Zajištuje, že spolehlivé informace jsou dostupné profesionálům, veřejným institucím i spotřebitelům, kteří tak mohou vybrat správné kabely vzhledem k požárním rizikům na stavbách.

3.

Označení CE a DoP jsou základem. .
Dostaňte je do povědomí!


CE označení je zákonný požadavek, který potvrzuje shodu produktu se všemi relevantními směrnicemi a nařízeními. Označení CE v souvislosti s CPR vyžaduje - vedle označení CE - přiložení informací o produktu, jeho certifikát a vlastnosti.

Prohlášení o vlastnostech (DoP) je potvrzení vlastností produktu výrobcem a musí být podepsáno odpovědnou osobou. Dále musí výrobce zabezpečit dostupnost DoP ve srozumitelném jazyce nebo v jazyce, který požaduje členská země, ve které má být produkt umístěn na trhu.

4.

Je čas na výběr správného kabelu!


Každý členský stát EU reguluje svoji úroveň potřebných požadavků zajišťující dosažení požární bezpečnosti v závislosti na typu staveb a místního technického zabezpečení. Regulace se liší stát od státu a je povinností celého dodavatelského řetězce a specifikujících organizací, aby se obeznámili s klasifikacemi požadovanými jejich zeměmi.
5.

CPR je také vaší zodpovědností!


Ať je vaše role v celém dodavatelském řetězci jakákoliv, máte svůj přesný díl právní zodpovědnosti za bezpečnost v případě požáru a za soulad s CPR, který zavazuje velkobchody, distributory, specifikující organizace a instalační společnosti v Evropské Unii, distibuující, definující a instalující kabely, které výrobci realizují ve shodě s harmonizovaným standardem EN 50 575.