ZPRÁVA
z průzkumu o povědomí CPR pro kabely

Společnost Europacable požádala evropské elektrotechnické odborníky o jejich názory na výhody a obtíže dané zavedením Nařízením o stavebních výrobcích pro kabely, pro ně a pro jejich zákazníky.

Proč průzkum?

Tři roky po zavedení CPR pro kabely společnost Europacable sponzorovala celoevropský průzkum s cílem pochopit pokrok, úspěchy, vnímání trhu a výzvy v blízké budoucnosti v oblasti požární bezpečnosti a dodržování předpisů. Výsledky pomohou stanovit strategie pro příštích několik let.

Metodologie

Aby se společnost Europacable zapojila co nejvíce širokou veřejnost, rozhodla se pro plně digitální průzkum, kde by uživatelé odpovídali na otázky na svých počítačích nebo chytrých telefonech.

Průzkum byl proveden v období od prosince 2019 do ledna 2020 a dosáhl 2983 úplných odpovědí.

Professional Mix

Shrnutí

Evropských elektrotechnických profesionálů:

• 90% souhlasí s tím, že požární bezpečnost je důležitá, že CPR může přispívat a že neshodný produkt představuje riziko;

• Tři čtvrtiny jsou přesvědčeny, že mohou ve své práci správně uplatňovat CPR;

• Dvě třetiny jsou si jistí ve znalostech detailů různých tříd CPR, DoP atd.;

• Ale ... asi polovina uvádí, že často musí hledat kompromis mezi bezpečností a náklady;

Analýza odpovědí

Jako odborník v elektrotechnickém odvětví jsem si vědom svých povinností v oblasti požární bezpečnosti.

Drtivá většina evropských elektrotechnických odborníků se zajímá o požární bezpečnost a vnímá význam svých povinností.
Čeští a slovenští odborníci jsou v souladu s evropským průměrem.

Stáhněte si zprávu a podívejte se na výsledky všech otázek pro Evropu a vaši zemi.