Pochopení tříd kabelů CPR a certifikace

Stáhněte si průvodce a získejte více informací o třídách odolnosti, dalších klasifikacích a certifikaci produktů v rámci CPR.

Co jsou to třídy odolnosti?

V rámci Nařízení o stavebních výrobcích z roku 2011 (CPR) byly v Evropě vytvořeny nové kategorie požární ochrany pro kabely , u kterých je potřeba nově posoudit požární bezpečnost v budovách. Kabely jsou klasifikovány v 7 třídách podle šíření ohně a uvolňování tepla.


Doplňkové klasifikace

V rámci CPR byly stanoveny tři doplňkové klasifikační úrovně, které se týkají:

  • množství vznikajícího kouře
  • hořících kapek, které se během hoření uvolňují z kabelu
  • kyselosti kouře

Doplňkové klasifikace se vztahují pouze na kabely v rozmezí B1ca až Dca


Certifikace výrobku

Ve smyslu certifikace výrobků EU provádí certifikaci spolehlivých výrobků od třídy Eca výše oznámené subjekty.

CPR zahrnuje různé systémy. Čím lepší je výkon (vyšší eurotřída), tím přísnější jsou požadavky na výrobce.