Kontrola shody štítku kabelu CPR a DoP.

Kroky, které by měli všichni kupující kabelů dodržovat, aby se ujistili, že dokumentace / štítek jsou plně v souladu s nařízením CPR.

Můj CPR učitel - Stáhněte si kontrolu dodržování předpisů a přihlaste se k odběru našeho školicího programu.

@ Distributoři:

Požádejte výrobce o Prohlášení o vlastnostech u kabelů, které se chystáte zakoupit a zkontrolujte štítek. Je vaší odpovědností tyto dokumenty plně přenést na své zákazníky. Je vašim úkolem zajistit, aby se na trh prodávaly pouze plně kompatibilní produkty: Kontrolu můžete provést pomocí "odkazu" níže

@ Dodavatelé:

Požádejte distributory o prohlášení o vlastnostech a ujistěte se, že produkty obsahují správné štítky. Jste k tomu oprávněni. A pokud je distributor nedokáže poskytnout ve formě definované nařízením, mohou nastat problémy se samotným produktem: Pozor na to!

@ Instalatéři / Elektrikáři:

Ujistěte se, že váš dodavatel / distributor získal plně kompatibilní kabely, které se chystáte instalovat. Vaše ostražitost a aktivní role jsou pro trh zásadní.

ŠTÍTEK / DOKUMENT


Pomocí následujícího odkazu zkontrolujte štítek / dokument zakoupeného kabelu (kabelů).

JAK KONTROLOVAT


Podle následujících pokynů zkontrolujete Prohlášení o vlastnostech a štítek produktu.

1. krok

Ověřte přítomnost všech informací uvedených níže.

2.krok

Ověřte, zda jsou všechny informace platné a pravdivé

#InformacePříkladDoPŠtítekJak kontrolovat?
1Číslo DoP1004253Použijte vyhledávač DoP na webu výrobce
2Kód produktu12345Identifikace musí být jedinečná
3Účel použití produktuKabely pro všeobecné použití ve stavbáchVěta, která se používá pouze v souladu s Nařízením: „kabel pro všeobecné použití ve stavbách podléhajících požadavkům na reakci na oheň“
4Výrobce / dovozceNázev výrobce kabeluJméno / logo výrobce / dovozce a úplná adresa. Zkontrolujte, zda je správně identifikován skutečný výrobce, nejen marketingová značka.
5Zplnomocněný zástupceJméno fyzické nebo právnické osoby, je-li jmenována. Toto pole může být prázdné.
Jakákoli fyzická nebo právnická osoba se sídlem v EU, která získala písemné zmocnění od výrobce jednat jeho jménem v souvislosti se stanovenými úkoly.
6Typ systému AVCPAVCP 1+ nebo AVCP 3
Lze použít pouze 2 možnosti: AVCP 1+ nebo AVCP 3
7Použitá technická specifikaceEN 50575-2014 ....Datovaný odkaz na použitou harmonizovanou technickou specifikaci
8Číslo oznámeného subjektu (Notifikované osoby)1234Vyhledejte si číslo v oficiálním seznamu certifikovaných laboratoří Vyhledávání
9Deklarovaná třída vlastnostíB2ca-s1b, d1, a1Podřídy (s, d, a) je nutné uvádět pro kabely B2ca, Cca, Dca, ale není nutné uvádět pro kabely Aca, Eca, Fca
10Přítomnost označení CECE
Značka CE je důkazem shody s příslušnými směrnicemi EU: je to právní značka a nikoliv značka kvality
10APoslední dvě číslice roku194 číslice nebo poslední 2 číslice roku, ve kterém bylo poprvé aplikováno. Jakékoliv datum před 16 není správné!

✓ = Povinné (pokud není k dispozici = není požadováno)

VAROVÁNÍ A UPOZORNĚNÍ


  • Dva povinné doprovodné dokumenty týkající se CPR jsou Prohlášení o vlastnostech (DoP) a Štítek
  • Všechny výše popsané prvky musí být obsaženy v Prohlášení o vlastnostech / na štítku a musí uvádět všechny požadované informace
  • Štítek CE musí být viditelně, čitelně a nesmazatelně připevněn na cívky, kruhy nebo bubny s kabely.
  • Dokumenty DoP a CPR musí být snadno přístupné. Tato dokumentace je přístupná a uložená po dobu 10 let (článek 5)
  • DoP není protokol o zkoušce vydaný certifikovanou laboratoří, ale oficiální dokument vydaný výrobcem s komplexním seznamem povinných informací pro přijímání informovaných rozhodnutí a zpětné sledování všech příslušných údajů. DoP musí být přeloženo do jazyků, kde se produkt prodává.
  • Nařízení CPR určuje konkrétní odpovědnost všem zúčastněným stranám.

Potřebujete podporu při kontrole dokumentace související s CPR? Vyplňte prosím formulář a vaše žádost bude zaslána vašemu Národnímu sdružení nebo společnosti EUROPACABLE.


PŘÍKLADY


  PŘÍKLAD VYHOVUJÍCÍHO ŠTÍTKU

1. Logo CE

2. Registrační číslo Notifikované osoby

3. Kód označující, jak se tento produkt chová v ohni

4. Adresa výrobce a kontaktní údaje

5. Prohlášení o vlastnostech, referenční číslo a webové stránky, kde najdete další podrobnosti

6. Byl použit standard kabelu, což naznačuje, že je třeba provést zkoušku k posouzení reakce na oheň.

7. Popis produktu

8. Kód produktu

9. Popis produktu

10. Co je v krabici

11. Toto je oznámený subjekt, který testoval produkt. Tomu odpovídá i vertikální číslo zobrazené vpravo od značky CE.

  PŘÍKLAD NEVYHOVUJÍCÍHO ŠTÍTKU

1. Chybějící název / číslo oznámeného subjektu

2. Chybějící podrobnosti podtřídy

3. Použitý text není v souladu s Nařízením