Shoda kabelů CPR

CPR je vaše zodpovědnost … vyhovující produkty jsou ale NUTNOST

Stáhněte si průvodce krok za krokem, abyste posoudili a vyhodnotili soulad kabelů s CPR

ZÁKLADY DOHLEDU NA TRHU

Dohled nad trhem vykonávají regulační orgány členských států, které jsou odpovědné za kontrolu a testování produktů dostupných na trhu nebo na hranicích Evropské unie. Úřady náhodně kontrolují, zda produkty splňují stávající právní předpisy. Výstrany nebo upozornění je možné získávat také od asociací. Upozornění orgánům dohledu na trhu je možné poskytnout kýmkoliv včetně Obchodních a Průmyslových asociací.

PŘÍPADOVÁ STUDIE


Potenciální, velmi reálná, živá situace: budete se cítit v bezpečí jako pacient v takové nemocnici?


  • Scénář: nová nemocnice je vybavena datovým kabelem 1 500 km (což není neobvyklé!)
  • Projekt vyžaduje B2ca: pomalé šíření plamene, malé uvolňování tepla, samozhášení. To by zajistilo, že v případě požáru bude na prvním místě bezpečnost


  • Pokud by všechny kabely instalované v nemocnici byly B2ca a zapálil by se oheň (v každé místnosti ve stejnou dobu!), celkové uvolnění tepla způsobené kabelem k požáru by bylo přibližně 11 719 MJ (megajouly). Jiná bezpečnostní opatření v nemocnici (únikové cesty, postupy atd.) by byly navrženy tak, aby se na ně mohlo spolehnout.


  • V hypotetickém případě předpokládejme, že orgán dohledu nad trhem zjistil, že kabel je spíše Dca než B2ca.


  • Pokud by nyní byly všechny kabely omylem nainstalované v nemocnici Dca, celkové uvolnění tepla způsobené kabelem při požáru by mohlo být až 900 000 MJ (B2ca 11 719 MJ), což je nárůst> 7 000%


  • To by představovalo skutečné nebezpečí, protože kabely Dca samy nezhasnou a plameny se mohou snadno šířit nahoru / dolů / doleva a doprava…


  • Proto je velmi důležité UDĚLAT SPRÁVNÝ VÝBĚR.


Toto je skutečná situace, která se stala v úterý 27. srpna 2019: pozastavení certifikace výrobku Notifikovaným orgánem.


BASEC, notifikovaný orgán se sídlem ve Velké Británii, se rozhodl dočasně pozastavit osvědčení o stálosti výkonu [ ] (vydané v souladu s EN 50575: 2014 + A1: 2016) jménem společnosti [ ].

Toto rozhodnutí bylo přijato protože provedeným šetřením byl nalezen nesoulad mezi deklarovanými CPR parametry a požadovanými parametry dle CPR na vzorku produktu umístěného na trh.

V návaznosti na toto rozhodnutí nemohl výrobce během tohoto období pro tento výrobek používat certifikát o stálosti vlastností (Certificate of Constancy of Perfoirmance). Podle pravidel BASEC je certifikace obnovena nebo odejmuta do dvou měsíců od posouzení.

Soulad s nařízením CPR

Vyhovující výrobek je NUTNOST

Dobrou praxí je zkontrolovat souladu kabelu s Nařízením o CPR.

Zde je praktický návod (kontrolní seznam), který vás provede hlavními informacemi, které by měly být zkontrolovány.

To představuje dobrý způsob, jak dosáhnout jistoty při každém zakoupení a/nebo instalaci kabelu. Tato akce dále brání a stále více bude bránit tomu, aby se na trh dostávaly/šířily nevyhovující kabely.