Začlenění CPR do dlouhodobé praxe

Požadavky na kabely podle nařízení o společných ustanoveních jsou nové již od roku 2017. Odborníci a instalační firmy musí dodržovat požadavky pro zemi, ve které pracují. Postupem času se požadavky CPR začnou stále více formovat vnitrostátními předpisy, konstrukčními předpisy, produktovými a instalačními standardy a vzděláváním a školením odborníků v elektrotechnickém odvětví.

Přestože výrobci kabelů a notifikované subjekty používají společný systém pro klasifikaci kabelů podle nařízení o společných ustanoveních pro CPR, má každá země svůj vlastní přístup k zákonům, předpisům, normám a směrnicím pro CPR a kabelům jako takovým, které jsou používány v budovách a souvisejících aplikacích. Elektrotechničtí odborníci a instalační firmy musí dodržovat národní požadavky. Informace platné pro Českou republiku naleznete níže.

Právní požadavky CPR pro kabely používané v budovách a souvisejících aplikacích v České republice jsou stanoveny v Vyhláška MV č.23/2008 ve znění Vyhlášky MV č.268/20011 o technických podmínkách požární ochrany staveb NAŘÍZENÍ VLÁDY č. 215/2016, kterým se mění nařízení vlády č. 163/2002 Sb., kterým se stanoví technické požadavky na vybrané stavební výrobky, ve znění nařízení vlády č. 312/2005 Sb. Vyhláška č. 268/2009 Sb. - Vyhláška o technických požadavcích na stavby.

Stáhněte si balíček užitečných informací pro Českou republiku

Ke stažení obsahuje Průvodce krok za krokem a Požadavky pro Českou republiku