Požární bezpečnost je naší zodpovědností.

Vaší také.

Veškeré kabely používané v jakémkoli typu budov podléhají nařízení o stavebních výrobcích (CPR). Poučte se o svých povinnostech týkajících se požární bezpečnosti a postupech dodržení nařízení.

Můj učitel CPR – Předplaťte si náš školicí program

Znáte své povinnosti?


ÚŘEDNÍ ORGÁNY

  • Regulovat reakci kabelů na oheň pomocí klasifikace CPR
  • Zjišťovat správné uplatňování nařízení na trhu

SPECIFIKUJÍCÍ ORGANIZACE

  • Musí předepsat úroveň požadované reakce na oheň pomocí klasifikace CPR
  • Zhodnotit eventuální specifická rizika, což s sebou nese porozumění úrovni reakce kabelů na oheň

VELKOOBCHODNÍCI

  • Zajistit, že se na trh dostanou pouze kabely, které vyhovují požadavkům CPR
  • Ujistit se, že výrobky jsou označeny symbolem CE a opatřeny dokumenty požadovanými CPR

INSTALUJÍCÍ ORGANIZACE

  • Dodržovat národní normy pro instalaci
  • Instalovat pouze kabely certifikované kabely dle CPR s dostatečnou reakcí na oheň

Novinky související s CPR


Vaše povinnosti týkající se požární bezpečnosti a souladu s CPR

Ať už je vaše role v dodavatelském řetězci kabelů jakákoli – velkoobchodník, distributor, specifikující organizace, instalující organizace – máte přesně určené právní povinnosti týkající se bezpečnosti při požáru a souladu s CPR. Následující kontrolní seznam vám pomůže zajistit splnění všech povinností.

5 bodů, které byste měli vědět o CPR

Požár v budovách a inženýrských stavbách si vybírá krutou daň na lidských životech. 4 000 1 osob v Evropě každoročně zemře z důvodu požáru.

4 kroky k testování souladu s CPR

Podrobný průvodce k pochopení požadovaného značení.

Jaké jsou požadavky v mé zemi

Přestože CPR stanoví harmonizované požadavky pro všechny členské státy EU, každá země může stanovit právní předpisy týkající se základních požadavků na stavební práce a příslušné klasifikace.

Pochopení tříd kabelů CPR a certifikace

V rámci Nařízení o stavebních výrobcích z roku 2011 (CPR) byly v Evropě vytvořeny nové kategorie požární ochrany pro kabely , u kterých je potřeba nově posoudit požární bezpečnost v budovách. Kabely jsou klasifikovány v 7 třídách podle šíření ohně a uvolňování tepla.

Evropský týden požární bezpečnosti

Europacable, zastoupená Christophe Richonem, předsedou WG CPR, měla příležitost přispět ke dni věnovanému budování požární bezpečnosti a elektrické bezpečnosti a transformaci energie. Přejděte dolů a přečtěte si zprávu a stáhněte si prezentace a filmy od Europacable.

ZPRÁVA z průzkumu o povědomí CPR pro kabely

Společnost Europacable požádala evropské elektrotechnické odborníky o jejich názory na výhody a obtíže dané zavedením Nařízením o stavebních výrobcích pro kabely, pro ně a pro jejich zákazníky.

Už jste někdy viděli hořící kabel?

Europacable našel způsob, jak vám to vysvětlit snadným způsobem pomocí příkladů převzatých z vašeho každodenního života

Shoda kabelů CPR

CPR je vaše zodpovědnost … vyhovující produkty jsou ale NUTNOST

Začlenění CPR do dlouhodobé praxe

Požadavky na kabely podle nařízení o společných ustanoveních jsou nové již od roku 2017. Odborníci a instalační firmy musí dodržovat požadavky pro zemi, ve které pracují. Postupem času se požadavky CPR začnou stále více formovat vnitrostátními předpisy, konstrukčními předpisy, produktovými a instalačními standardy a vzděláváním a školením odborníků v elektrotechnickém odvětví.

Kvalita znamená dělat to správně, i když se nikdo nedívá

V Europacable víme, že čas není překážkou kvalitních produktů. Proto chceme podpořit naši komunitu elektroinstalačních firem, dodavatelů a velkoobchodníků při výběru správných kabelů pro jejich projekty.

Vítejte v INSIDE CPR

INSIDE CPR je to, co odborníci potřebují, aby plně pochopili nejdůležitější informace, aby zvládli povinné používání pravidel týkající se CPR.

Kontrola shody štítku kabelu CPR a DoP

Kroky, které by měli všichni kupující kabelů dodržovat, aby se ujistili, že dokumentace / štítek jsou plně v souladu s nařízením CPR.

EUROPACABLE


Prosazování technických řešení zajišťujících požární bezpečnost v Evropě od roku 2009

Europacable – uvedeno v rejstříku transparentnosti Evropské komise – od roku 2009 aktivně prosazuje technická řešení zajišťující požární bezpečnost v Evropě v rámci kampaně nazvané „bezpečnost při požáru“. V roce 2015 podepsali členové Europacable Průmyslovou chartu , ve které vyjádřili svůj závazek dodávat bezpečné a spolehlivé kabely a systémy vyhovující příslušným evropským nebo mezinárodním normám pro bezpečnost a spolehlivost.

Dodržení nařízení CPR v souvislosti s kabely


Kabely instalované natrvalo v jakémkoli typu budov a stavebních pracích podléhají CPR

CPR přináší nový povinný jazyk, kterým je třeba vyjádřit reakci na oheň u stavebních výrobků. Obecně řečeno podléhají veškeré kabely použité v jakémkoli typu budov a stavebních pracích CPR, pokud nejsou specificky navrženy pro dočasnou instalaci. Řídicí a silové obvody uvnitř strojů nebo výtahů CPR nepodléhají.

CPR uvádí pouze reakci kabelů na oheň a únik nebezpečných látek z nich. Veškeré další vlastnosti zůstávají nedotčeny.

Testimonials