Oznámení o ochraně osobních údajů

1. Ochrana osobních údajů

Organizace Europacable přijala pevný závazek, že bude respektovat ochranu vašeho soukromí a ochranu vašich osobních údajů. Toto oznámení o ochraně osobních údajů objasňuje, jak používáme a chráníme osobní údaje, když:

 • navštívíte naši webovou stránku;
 • se přihlásíte k odběru našeho informačního zpravodaje, na školení, k aktualizaci nebo na akci;
 • nám poskytnete vaše kontaktní údaje; nebo
 • s námi budete vést korespondenci.

Zpracování informací, které se vztahují k identifikovaným nebo identifikovatelným fyzickým osobám („osobní údaje“) a které organizace Europacable shromáždila pomocí této webové stránky nebo získala jiným způsobem, např. e-mailem, faxem, korespondencí nebo registračními formuláři, podléhá Nařízení EU 2016/679 (Obecné nařízení o ochraně osobních údajů) a jakýmkoli národním prováděcím a doplňujícím předpisům a nařízením v Belgii, kde má sídlo naše ústřední správa. Na shodu s příslušnými zákony o ochraně osobních údajů dohlíží belgický Úřad pro ochranu osobních údajů.


2. Jaké informace shromažďujeme?

Organizace Europacable může pomocí své webové stránky shromažďovat určité informace vztahující se k uživatelům, kteří navštíví její webovou stránku a může, pouze pro své interní účely, sledovat, jak uživatelé využívají její webovou stránku. Informace shromážděné díky webové stránce zahrnují IP (Internet Protocol) adresy, informace o počítači a připojení, jako je typ a verze prohlížeče, operační systém a spojitý tok kliknutí myší jednotného lokátoru zdroje (URL) k naší webové stránce, přes ni a z ní, včetně data a času.

Navíc může organizace Europacable shromažďovat a zpracovávat informace o osobách, které nás kontaktují (včetně žadatelů o práci), nebo se přihlásí k odběru našich nových informačních zpravodajů, na školení, k aktualizaci a na akce pomocí naší webové stránky, e-mailu nebo internetových služeb. Tyto informace mohou zahrnovat: kontaktní údaje a jiné informace uvedené na obchodních navštívenkách, v životopisech a elektronických podpisech, IP adresách, e-mailových adresách, heslech a informacích poskytnutých osobou, která se přihlásí na akci a/nebo k odběru bulletinu, a informace o tom, zda jste si informační zpravodaj přečetli.

V některých případech mohou být vaše informace aktualizovány nebo doplněny o veřejně dostupné informace, abychom zajistili, že vaše kontaktní údaje a informace z profesionální oblasti budou aktuální.


3. Jak a proč používáme vaše údaje?

Vaše osobní údaje jsou používány jen do té míry, jaká je požadována pro sledování těchto zákonných zájmů:

 • zajištění bezpečnosti webové stránky;
 • zdokonalení obsahu webové stránky a sestavení statistik o využívání webové stránky;
 • styk s veřejností, včetně propagace a obrany zájmů organizace Europacable, jejích členů a průmyslu;
 • zajištění dodržení zákonných ustanovení, vyšetřování podvodu nebo porušení práv a prosazení, obrana nebo uplatňování právních nároků; a/nebo
 • udržování kontaktní databáze našich členů a externích kontaktů.

Pokud si to vyžádáte, nebo pokud nám k tomu dáte svolení, můžeme rovněž použít vaše osobní údaje (u stávajících členů může být souhlas předpokládán)

 • k efektivnímu zpracování vašich dotazů;
 • ke kontaktu s vámi za účelem poskytování informací o našem odvětví, našich aktivitách a o našem rozvoji (včetně zasílání informačního zpravodaje, informací o školení, aktualizacích a organizování akcí); a/nebo
 • ke zpracování vaší žádosti o práci.

Pokud dáte souhlas k takovému zpracování vašich osobních údajů, máte právo kdykoli vzít svůj souhlas zpět. Postup, jak vzít souhlas zpět, je uveden níže.


4. Komu můžeme poskytnout vaše údaje?

Organizace Europacable využívá třetích osob pro spolupráci a zajištění technické podpory své webové stránky a pro zasílání svých informačních zpravodajů. V kontextu těchto služeb a pouze do té míry, která je nezbytná pro poskytované služby, mohou mít tyto třetí osoby přístup k osobním údajům, zpracovávaným organizací Europacable pro výše zmíněné účely. Kromě toho mohou mít přístup k vašim osobním údajům odborní poradci a auditoři. Naši poskytovatelé služeb dodržují příslušnou důvěrnost a jiná bezpečnostní opatření, která chrání vaše osobní údaje.

Za určitých okolností může být pro organizaci Europacable nezbytné poskytnout osobní údaje úřadům pro výše zmíněné účely, včetně případů, kdy jsou poskytnuty, aby byly splněny regulační nebo zákonné požadavky.


4.1. Informační zpravodaj přes službu MailPoet a e-maily

Pokud jste se přihlásili k odběru našeho informačního zpravodaje, nebo pokud jste členem organizace Europacable, může se stát, že budete od nás dostávat e-maily. Budeme vám zasílat jen e-maily, které jste si objednali k odběru, nebo které souvisejí se službami, které vám poskytujeme.

Pro zasílání e-mailů používáme jméno a e-mailovou adresu, které jste nám poskytli. Naše stránka také protokoluje vámi používanou IP adresu, pokud máte objednanou službu ochrany proti zneužití systému.

Tato webová stránka může zasílat e-maily přes zasílací službu MailPoet. Tato služba nám umožňuje sledovat otevírání našich e-mailů a klikání na ně. Tyto informace využíváme pro zdokonalování obsahu našich informačních zpravodajů.

Mimo tuto webovou stránku není možno sledovat žádné identifikovatelné informace, kromě e-mailové adresy.


4.2. Soubory cookie pro analytické účely

Tato webová stránka využívá rovněž Google Analytics, službu pro webovou analýzu, kterou poskytuje společnost Google Inc. (“Google”) pro statistické účely. Samotná služba Google Analytics používá soubory cookie (časově omezené, trvalé a přímo adresované), aby analyzovala, jak návštěvníci využívají webovou stránku organizace Europacable. Informace, které vygenerují soubory cookie a které se týkají vašeho používání webové stránky organizace Europacable (včetně vaší IP adresy, času návštěvy na webové stránce, typu prohlížeče, který používáte, stránek, které si prohlížíte, a souborů, které si stahujete), jsou předávány společnosti Google a archivovány na serverech v USA. Společnost Google využívá tyto informace pro vytváření zpráv o aktivitě webové stránky pro organizaci Europacable. Společnost Google nemůže dodávat tyto informace třetím osobám, pokud by to nebylo opodstatněné právní povinností. Společnost Google nebude kombinovat vaši IP adresu s jinými údaji, aby s nimi disponoval. Společnost Google je certifikována na základě Právního rámce mezi EU a USA pro ochranu při přenosu osobních údajů. Více informací o této certifikaci a vašich právech daných tímto rámcem naleznete na adrese www.privacyshield.gov.

V případě, že si nepřejete, aby údaje o vaší návštěvě webové stránky byly přeposílány do služby Google Analytics, můžete si stáhnout a nainstalovat doplněk prohlížeče pro zrušení služby Google Analytics.

Další informace o ochraně osobních údajů naleznete na stránce služby Google Analytics


4.3. Oznámení o souborech cookie

Webová stránka organizace Europacable používá soubory cookie. Soubor cookie je malý soubor, který zasílá server organizace Europacable a který je uložen na hard disku vašeho počítače. Obvykle se používá pro identifikaci osoby, pokud tato osoba vstupuje na webovou stránku. Uchovává zprávu o navštívené stránce a obsahuje určité množství informací týkajících se návštěvy. Tyto soubory cookie jsou na webové stránce většinou využívány pro správu webové stránky. Organizace Europacable je však používá také pro účinnější aktualizaci webové stránky a pro sestavování statistik. Kromě toho mohou třetí osoby umístit své vlastní soubory cookie do vašeho počítače. Organizace Europacable nemá žádnou kontrolu nad používáním těchto souborů cookie, a proto, chcete-li získat více informací o těchto souborech cookie, odkazujeme na příslušné zásady o souborech cookie třetích stran.

Ve volbách vašeho počítače týkajících se osobních údajů můžete nastavit váš webový prohlížeč tak, aby soubory cookie zakázal nebo je odmítl, nebo se můžete zříci přijímání souborů cookie, týkajících se výkonu, uvedených níže. Pokud zvolíte, že nebudete přijímat soubory cookie, týkající se výkonu, může to mít nepříznivý vliv na možnost přístupu k webové stránce organizace Europacable nebo k jejím částem, nebo můžete ztratit jiné výhody vyplývající z webové stránky organizace Europacable.

Na naší webové stránce jsou používány tyto soubory cookie:

1P_JAR.gstatic.com    
Nastaveno společností Google. Tato skupina souborů cookie stanoví jednotné ID, aby si pamatovala vaše preference a jiné informace, jako jsou statistiky o webové stránce a sledovala přepočítací kurzy. Zásady společnosti Googlu naleznete na adrese     https://policies.google.com/technologies/types


CONSENT (SOUHLAS)


gstatic.com
Nastaveno společností Google. Tato skupina souborů cookie stanoví jednotné ID, aby si pamatovala vaše preference a jiné informace, jako jsou statistiky o webové stránce, a sledovala míru úspěšnosti sledování. Zásady společnosti Googlu naleznete na adrese    
https://policies.google.com/technologies/types

_ga    .europacable.eu    
Používá se pro rozeznání uživatelů na platformě služby Google Analytics.

_gat    .europacable.eu    
Používá se pro usměrnění míry požadavků


_gid    .europacable.eu    
Používá se pro rozeznání uživatelů na platformě služby Google Analytics.


viewed_cookie_policy        www.europacable.eu
Nastaveno uživatelem. Používá se pro přijetí/odmítnutí ochrany osobních údajů


DSID    .doubleclick.net   
Reklama


IDE    .doubleclick.net    
Reklama


4.4. Podřízená stránka pro informovanost o CPR (Nařízení pro stavební výrobky)

Pro analýzu a profilování webové stránky určené pro CPR používáme program Mautic, který shromažďuje, ukládá a analyzuje způsob užívání dat. Program Mautic nastaví soubor cookie tak, aby bylo umožněno shromažďování, ukládání a vyhodnocování způsobu užívání dat.

Budeme shromažďovat IP adresy uživatelů, které budou zkráceny, aby se zabránilo opětovné identifikaci uživatele předtím, než ji program Mautic uloží.


5. Jak můžete spravovat své údaje /mít k nim přístup /vymazat je?

Jste oprávněni mít přístup ke svým údajům, přimět nás k aktualizaci neaktuálních informací nebo opravit jakékoli chyby ve vašich údajích, nebo, je-li to nutné, takové údaje vymazat nebo nás požádat, abychom omezili jejich používání. Máte také právo zříci se přijímání informačních zpravodajů nebo marketingových materiálů od organizace Europacable. U každého informačního zpravodaje budete mít možnost jej odhlásit nebo aktualizovat své informace a preference.

Kromě toho můžete uplatnit svá práva zasláním e-mailu na adresu a.lampasona@europacable.eu. Buďte si prosím vědomi toho, že vás můžeme požádat o doplňující informace, abychom si ověřili vaši totožnost před tím, než vyhovíme vaší žádosti. Pokud nemůžeme váš problém vyřešit, můžete adresovat své dotazy a záležitosti týkající se ochrany vašich osobních údajů belgickému Úřadu pro ochranu osobních údajů.


6. Jak dlouho uchováváme vaše údaje?

Údaje o tom, jak si prohlížíte naši webovou stránku, budou uchovávány jen po dobu trvání návštěvy stránky. Soubory cookie však mohou být na vašem počítači po delší dobu, takže vás můžeme při vaší další návštěvě identifikovat. (viz Oznámení o souborech cookie, podkapitola 4.3.).

Přihlášení k akcím nebo k odběru informačního zpravodaje budou uchovávána až do ukončení akce nebo do doby, kdy odhlásíte odběr informačního zpravodaje.

Jiné osobní údaje, které máme, budou uchovávány po dobu trvání, která odpovídá výše uvedenému účelu, v souladu s našimi interními dobami uchovávání, přičemž bereme v úvahu smluvní nebo legislativní závazky a případnou odpovědnost za uchovávání záznamů vašich souborů.


7. Jak nás můžete kontaktovat

Na e-mail: a.lampasona@europacable.eu.