Brandveiligheid is onze verantwoordelijkheid

maar het is ook de uwe.

Iedere kabel die gebruikt wordt in eender welk bouwtype is onderworpen aan de Europese Bouwproductenverordening (CPR - Construction Products Regulation). Wees bewust van uw verantwoordelijkheden op het gebied van brandveiligheid en hoe hieraan te voldoen.

Mijn CPR-Coach – schrijf u in voor ons opleidingsprogramma

Bent u zich bewust van uw verantwoordelijkheden?


AUTORITEITEN

  • De brandprestatie controleren van de kabels die voldoen aan de CPR-classificatie
  • Markttoezicht voor een correcte toepassing van de Europese  Bouwproductenverordening (CPR)

ADVISEURS

  • Het vereiste brandprestatieniveau voorschrijven volgens de CPR-classificatie
  • De mogelijke specifieke risico’s inschatten, namelijk het brandprestatieniveau van de kabel begrijpen

DISTRIBUTEURS

  • Verzekeren dat ze enkel kabels op de markt brengen die voldoen aan de CPR-eisen
  • Er zeker van zijn dat het product voorzien is van de CE-markering en vergezeld gaat van de documenten die vereist worden door de CPR

INSTALLATEURS

  • De nationale installatievoorschriften toepassen: het AREI
  • Enkel CPR-gecertificeerde kabels van de geschikte prestatie installeren

Recente informatie over de CPR


Uw verantwoordelijkheden met betrekking tot de veiligheid in geval van brand en de overeenstemming met de CPR

Ongeacht uw rol in de supply chain van de kabel – distributeur, adviseur of installateur – heeft u specifieke wettelijke verantwoordelijkheden met betrekking tot de veiligheid in geval van brand en de overeenstemming met de Europese bouwproductenverordening (CPR). Onderstaande checklist kan u helpen om er zeker van te zijn dat u aan uw verplichtingen voldoet.

5 dingen die je moet weten over de CPR

Branden in gebouwen en civieltechnische werken eisen een zware tol aan mensenlevens. Elk jaar komen in Europa nog steeds 4.000 mensen om het leven door brand. Hoewel de CPR-classificatie een betere beoordeling mogelijk maakt, hebben veel van de nationale voorschriften die de lokale brandveiligheid reguleren, geen gelijke tred gehouden.

4 stappen om de naleving van de CPR te testen

Stap-voor-stap handleiding voor het begrijpen van de vereiste markeringen

Wat zijn de CPR eisen in mijn land?

Hoewel de CPR geharmoniseerde voorwaarden vaststelt voor alle EU-lidstaten, schrijft elk land op zijn grondgebied de CPR-klasse voor die voor een bepaalde toepassing vereist is.

De CPR-kabelclassificatie en de certificering begrijpen

Europa heeft in het kader van de Bouwproductenverordening (Construction Products Regulation - CPR) van 2011 nieuwe categorieën voor de brandveiligheid van kabels opgesteld . Dit vereist een nieuwe beoordeling van de brandveiligheid in gebouwen. De kabels worden ingedeeld in 7 klassen volgens de criteria van brandverspreiding en warmteafgifte.

Europese Brandveiligheidsweek

Europacable, vertegenwoordigd door Christophe Richon, voorzitter van de WG CPR, had de gelegenheid om bij te dragen aan de dagen die aan de CPR waren gewijd:

1. de brandveiligheid van gebouwen,

2. elektrische veiligheid & energietransitie.

Verslag van de CPR-bewustmakingsenquête voor kabels

Europacable vroeg hun mening aan professionals in de Europese elektriciteitssector met betrekking tot de voordelen en kosten van CPR-kabels, voor hen en hun klanten.

Heb je ooit een kabel zien branden?

Europacable heeft de manier gevonden om het je op een eenvoudige manier uit te leggen aan de hand van voorbeelden uit je dagelijks leven.

De conformiteit van de kabel met de CPR

De CPR is uw verantwoordelijkheid... conforme producten zijn een MUST

Integratie van de CPR in de praktijk op lange termijn

De CPR-eisen voor kabels zijn nieuw sinds 2017. Elektrische voorschrijvers en installateurs moeten de eisen volgen van het land waarin ze werken. De CPR-eisen zullen nu in toenemende mate worden geïntegreerd in de nationale regelgeving, ontwerpcodes, de relevante product- en installatienormen en in de opleiding en training van professionals in de elektrische sector.

EUROPACABLE


Promotie in Europa van technologische oplossingen voor brandveiligheid sinds 2009

Europacable – opgenomen in het transparantieregister van de Europese Commissie – is sinds 2009 actief in Europa op het gebied van technologische oplossingen voor brandveiligheid met de campagne « veiligheid bij brand ». In 2015 hebben de leden van Europacable een Industry Charter ondertekend waarin ze hun collectieve inspanning uiten om kabels en systemen aan te bieden die voldoen aan de EU-normen of gelijkwaardige internationale normen voor de veiligheid en betrouwbaarheid.

Overeenstemming van de kabels met de CPR.


De kabels die duurzaam geïnstalleerd worden in bouwwerken of delen van bouwwerken zijn onderworpen aan de CPR.

De CPR definieert een nieuwe verplichte taal om de brandprestatie van bouwproducten uit te drukken. In het algemeen is iedere kabel die gebruikt wordt in eender welk bouwtype onderworpen aan de CPR, tenzij de kabel specifiek bedoeld is voor tijdelijke installatie. Kabels van besturingcircuits en vermogenskabels die deel uitmaken van machines, liftkabels of kabels ontworpen voor gebruik in het kader van industriële processen zijn niet onderworpen aan de CPR.

De CPR beschrijft enkel de prestaties van de kabels met betrekking tot de brandweerstand en de uitstoot van gevaarlijke stoffen. Andere kenmerken vallen hier niet onder.

Testimonials