Verhaal verspreiden

of a CPR-kabel

Wat zijn de stappen die een bevoegde distributeur volgt om professionals (elektriciens, installateurs, …) te voorzien van een kabel die geclassificeerd en verklaard is onder de CPR?
Hieronder de activiteiten met toegevoegde waarde van distributeurs.

Kabels moeten de vereiste prestatieniveaus hebben en voldoen aan de normen.
Kabels worden geconstrueerd volgens nationale en/of internationale normen om te voldoen aan regelgeving.

Download het PDF-distributieverhaal van een CPR-kabel en lees meer over de stappen die een competente distributeur volgt om professionals te voorzien van een kabel die is geclassificeerd en verklaard onder de CPR

Bron: interview met EUEW-leden, dhr. Caldognetto, dhr. Hoijer, mevr. Goodden van SONEPAR