FAQ - CPR

Dit vraag-en antwoord-document verzamelt de beste kennis van industriële experts in heel Europa

A. TOEPASSINGSGEBIED


B. DEFINITIES


C. VERPLICHTINGEN VAN DE ECONOMISCHE ACTOREN


D. PRESTATIEVERKLARING (DoP)


E. CE-MARKERING


F. VOORDELEN VAN DE CPR


Dit vraag-en antwoord-document verzamelt de beste kennis van industriële experts in heel Europa en de stand van zaken op het moment van opmaak van dit document (september 2018). Het weerspiegelt onze beste inzichten in de CPR . Het is geen juridisch bindend document en dient niet ter vervanging van de eigen evaluatie en besluitvorming van elke belanghebbende. Elke bindende interpretatie van de wetgeving blijft de exclusieve bevoegdheid van het Europees Hof van Justitie. Europacable wijst elke aansprakelijkheid af voor maatregelen die al dan niet op basis van dit document genomen worden. Het betreft immers private en vrijblijvende informatie die eventueel gebruikt en aangepast kan worden door Nationale verenigingen om hun eigen nationale documenten voor te bereiden.

Inhoudsopgave


Een vraag stellen


Heeft u nog een vraag die we niet hebben behandeld? Gebruik onderstaand contactformulier: