Wat zijn de CPR eisen in mijn land?

Download uw gepersonaliseerde PDF-bestand

CPR Prestaties per toepassing


Hoewel de CPR geharmoniseerde voorwaarden vaststelt voor alle EU-lidstaten, schrijft elk land op zijn grondgebied de CPR-klasse voor die voor een bepaalde toepassing vereist is.

Download de specifieke eisen voor uw land via het onderstaande formulier.