Basisbeginselen van de CPR
5 dingen die je moet weten over de CPR

Leer de 5 basisprincipes van de CPR

1.

4.000 mensen sterven jaarlijks in Europa in een brand. Het is aan ons om dit te verminderen!


Branden in gebouwen en civieltechnische werken eisen een zware tol aan mensenlevens. Elk jaar komen in Europa nog steeds 4.000 mensen om het leven door brand1. Hoewel de CPR-classificatie een betere beoordeling mogelijk maakt, hebben veel van de nationale voorschriften die de lokale brandveiligheid reguleren, geen gelijke tred gehouden.

De toename van het aantal kabels houdt een hoog risico op brandverspreiding in indien de verkeerde kabels gekozen worden. Daarom beveelt Europacable Low Fire-Hazard kabels aan voor gebouwen met hoge veiligheidseisen.


1 Bulletin of Fire Statistics nr.29 April 2014, Geneva Association

2.

Transparante classificatie van het brandgedrag. Nu is het gemakkelijk om te kiezen!


De Bouwproductenverordening of Construction Products Regulation (CPR) biedt een gemeenschappelijke technische taal om de prestaties van bouwproducten te beoordelen. Het zorgt ervoor dat betrouwbare informatie beschikbaar is voor professionals, overheden en consumenten, zodat zij de juiste kabel kunnen selecteren voor het brandrisico van de constructie.

3.

De CE-markering en de prestatieverklaring zijn essentieel. .
Leer ze kennen!


De CE-markering is een wettelijke verplichting die bevestigt dat een product voldoet aan alle relevante richtlijnen en verordeningen. De CE-markering onder de CPR vereist, naast deze CE-markering, ook begeleidende informatie over het product, zijn certificering en zijn prestaties,

De prestatieverklaring of Declaration of Performance (DoP) is de bevestiging van de prestaties van het product door de fabrikant en moet worden ondertekend door een verantwoordelijke van de fabrikant. Bovendien moet de fabrikant de prestatieverklaring beschikbaar stellen in een gemakkelijk te begrijpen taal of in de taal die wordt vereist door de lidstaat waar het product op de markt wordt geplaatst.

4.

Tijd om de juiste kabel te kiezen!


Elke EU-lidstaat heeft het prestatieniveau geregeld dat nodig is om het vereiste niveau van brandveiligheid te waarborgen, afhankelijk van het type constructie en de plaatselijke bouwtechnieken. De voorschriften verschillen van land tot land en het is een plicht van de gehele toeleveringsketen en van de bestekschrijvers om geïnformeerd te zijn over de vereiste klassen in hun land.
5.

CPR is ook uw verantwoordelijkheid!


In het geval dat u in de Europese Unie kabels die volgens de geharmoniseerde norm EN 50575 geproduceerd worden distribueert, heeft u nauwkeurig omschreven wettelijke verantwoordelijkheden op het gebied van veiligheid in geval van brand en bij de naleving van de CPR.