De conformiteit van de kabel met de CPR

De CPR is uw verantwoordelijkheid... conforme producten zijn een MUST

Download de "stap-voor-stap" handleiding om de CPR-conformiteit van kabels na te kijken.

DE BASISPRINCIPES VAN HET MARKTTOEZICHT

Het markttoezicht wordt uitgevoerd door de Regelgevende Autoriteiten van de lidstaten; zij zijn verantwoordelijk voor het controleren en testen van producten die op de markt beschikbaar zijn of die aan de douanegrenzen van de Europese Unie aankomen. De autoriteiten controleren steekproefsgewijs of de producten voldoen aan de geldende wetgeving. Advies aan de markttoezichtautoriteiten kan worden gegeven door nationale verenigingen, maar ook door elke handels- of brancheorganisatie.

CASE STUDIE


Een zeer reële potentiële situatie: zou u zich veilig voelen als patiënt in een ziekenhuis als dit?


  • Scenario: Een nieuw ziekenhuis is uitgerust met 1.500 km datakabel (wat verre van ongewoon is!).
  • Het project vraagt om B2ca-kabels: kleine vlamuitbreiding, lage warmteafgifte, zelfdovend. Dit zou ervoor gezorgd hebben dat, in het geval van brand, de veiligheid op de eerste plaats zou komen.


  • Als alle in het ziekenhuis geïnstalleerde kabels B2ca zouden zijn en er zou brand uitbreken (in alle communicatiekamers tegelijkertijd!), zou de totale warmteafgifte die door de kabels aan de brand wordt bijgedragen, ongeveer 11.719MJ (megajoule) bedragen. Andere veiligheidsmaatregelen in het ziekenhuis (evacuatieroutes, procedures, enz.) zouden hierop gebaseerd zijn.


  • Stel, in een hypothetisch geval, dat uit het markttoezicht bleek dat de kabels eerder Dca dan B2ca waren.


  • Als alle in het ziekenhuis geïnstalleerde kabels Dca zouden zijn, dan zou de totale warmteafgifte door de kabels kunnen oplopen tot 900.000MJ, een stijging van >7.000% in vergelijking met de 11.719MJ van de B2ca-kabels.


  • Dit zou een reëel gevaar vormen, aangezien Dca-kabels niet zelfdovend zijn en de vlammen zich in alle richtingen zouden kunnen verspreiden.


  • Daarom is het zo belangrijk om DE JUISTE KEUZE te MAKEN.


Dit is een reële situatie die zich heeft voorgedaan op dinsdag 27 augustus 2019: opschorting van de productcertificering door een aangemelde instantie


BASEC, een in het Verenigd Koninkrijk gevestigde aangemelde instantie, heeft besloten het certificaat van de prestatiebestendigheid nr. [ ] (afgegeven in overeenstemming met EN 50575:2014 + A1:2016) op naam van [ ], tijdelijk op te schorten.

Deze beslissing werd genomen terwijl er onderzoek werd gedaan naar aanleiding van een niet-overeenstemming tussen de verklaarde prestaties en de waargenomen CPR prestaties van op de markt bemonsterde producten.

Als gevolg van dit besluit kon de fabrikant het certificaat van prestatiebestendigheid voor het product in deze periode niet gebruiken. Volgens de BASEC-regels wordt de certificering binnen twee maanden na de beoordeling opnieuw ingevoerd of ingetrokken.

CPR conformiteit

CPR-conforme producten zijn een MUST

Het is een goede gewoonte om de CPR-conformiteit van een kabel te controleren.

Hier is een praktische gids of checklist die u zal helpen om de belangrijkste informatie te controleren.

Het is een goede manier om met een gerust hart kabels aan te kopen en/of te installeren. Bovendien zal u hiermee indirect voorkomen dat - steeds meer - niet-conforme kabels op de markt komen en deze overspoelen.