Verslag
van de CPR-bewustmakingsenquête voor kabels

Europacable vroeg hun mening aan professionals in de Europese elektriciteitssector met betrekking tot de voordelen en kosten van CPR-kabels, voor hen en hun klanten.

Waarom de enquête?

Drie jaar na de uitvoering van de CPR heeft Europacable een Europese enquête gesponsord om een beter inzicht te krijgen in de vooruitgang, de marktprestaties en de uitdagingen voor de nabije toekomst op het gebied van de brandveiligheid en de naleving van de CPR. De resultaten zullen helpen bij het vaststellen van strategieën voor de komende jaren.

Methodologie

Om een breed publiek te bereiken koos Europacable voor een volledig digitale enquête waarbij de gebruikers de vragen op hun computer of smartphone zouden beantwoorden.

De enquête werd uitgevoerd tussen december 2019 en januari 2020 en leverde 2983 volledige antwoorden op.Professional Mix

Samenvatting

Onder de professionals van de Europese elektrische sector :

• 90% is van mening dat brandveiligheid belangrijk is, dat de CPR helpt om deze te verbeteren en dat niet-conforme producten risico’s met zich meebrengen;

• Driekwart heeft vertrouwen in hun vermogen om de CPR correct toe te passen in hun werk;

• Twee derde voelt zich vertrouwd met de details van de verschillende CPR-klassen, DoP‘s, enz.

• Maar ... ongeveer de helft van hen heeft het gevoel dat ze vaak de veiligheid in gevaar moeten brengen ten opzichte van de kosten.

Analyse van de antwoorden

Als professional in de elektrische sector ken ik mijn verantwoordelijkheden op het gebied van brandgevaar.

De overgrote meerderheid van de professionals in de Europese elektriciteitssector is bezorgd om de brandveiligheid en is zich bewust van hun verantwoordelijkheden op dit gebied.

De Belgische professionals liggen in lijn met het Europese gemiddelde.

Download het verslag om de resultaten van de antwoorden op de vragen voor zowel Europa als uw land te zien.