Europese Brandveiligheidsweek

Europacable, vertegenwoordigd door Christophe Richon, voorzitter van de WG CPR, had de gelegenheid om bij te dragen aan de dagen die aan de CPR waren gewijd:
1. de brandveiligheid van gebouwen,
2. elektrische veiligheid & energietransitie.

Hieronder vindt u het verslag en kunt u de presentaties en films van Europacable downloaden.

De allereerste Europese Brandveiligheidsweek ooit


Het evenement, van 18 tot 21 november georganiseerd door de European Fire Safety Alliance was gewijd aan:

 • brandveiligheid in gebouwen,
 • elektrische veiligheid & energietransitie,
 • brandveiligheid in verband met meubilair en rookontwikkeling.

Het doel was om succesvolle creatieve en pragmatische initiatieven te delen om het brandrisico in Europa te verminderen; deze initiatieven worden ontwikkeld door nationale autoriteiten, de industrie en organisaties en andere professionals die actief zijn op het gebied van brandveiligheid.

Eindresultaat


Om het aantal branden in gebouwen in Europa te verminderen, zal de European Fire Safety Alliance de EU op basis van de conclusies van de Europese Brandveiligheidsweek 2019 een actieplan voorstellen dat gebaseerd is op beste praktijken, lopend onderzoek en aanbevelingen die tijdens het evenement zijn verzameld.

Dit slotdocument zal aan het Europees Parlement en de Europese Commissie worden voorgelegd tijdens een vergadering over de toekomst van de brandveiligheid, die begin 2020 zal worden gehouden. Klik hier voor meer informatie.

Building Fire Safety day


Deze conferentie had tot doel te laten zien hoe een holistische aanpak de veiligheid van alle Europese burgers kan verbeteren in geval van brand in residentiële gebouwen. Onderwerpen die overdag aan bod kwamen waren onder meer de identificatie van leemten, beste praktijken, naleving van EU-wetgeving en -normen en de correcte toepassing daarvan, alsook de rol en verantwoordelijkheden van alle actoren die betrokken zijn bij de brandveiligheidswaardeketen.
Volgens dit kader worden gebouwen als veilig in geval van brand beschouwd als de volgende 7 onderwerpen worden behandeld:

 • Preventie

 • Detectie

 • Snel blussen

 • Evacuatie

 • Compartimentering

 • Structurele veiligheid

 • BrandbestrijdingSamenvatting van de interventie van Europacable


Kabels leveren een essentiële bijdrage:

 • aan de DETECTIE (brandmeldkabels garanderen de continuïteit van de communicatie en gegevensoverdracht in geval van brand),
 • aan de EVACUATIE (kabels met laag brandrisico verminderen aanzienlijk de rook en gevaarlijke emissies in geval van een brand).
 • en aan de BRANDBESTRIJDING (brandwerende kabels zorgen voor de continuïteit van de stroom en de communicatie van alle apparaten die essentieel zijn voor de hulpdiensten).

De CPR voor kabels biedt nationale regelgevers een geavanceerd instrument om de juiste prestaties te selecteren op basis van het brandrisico.
Op dit moment zijn in Europa nationale regels opgesteld die de CPR-klassen tussen Eca en B2ca specificeren.
De belangrijkste Europese kabelfabrikanten bieden een compleet assortiment kabels volgens de vereiste prestaties.
De performantste kabels zijn de families met verbetered brandgedrag die gecertificeerd zijn in de B2ca- en Cca-klassen; deze kabels geven weinig warmte af en dragen bij aan een aanzienlijke vermindering van rook en schadelijke uitstoot.


Prestatie is niets zonder voldoende controle!

Handhaving is essentieel om ervoor te zorgen dat de kabels correct worden gebruikt. Het vaststellen van de regels is niet voldoende.

 • De regels moeten correct worden toegepast ⇒ Dit is de sleutel tot een doeltreffende samenwerking met Aangemelde Instanties (laboratoria van derden die testrapporten en certificeringen afgeven).
 • De regels moeten bekend zijn bij alle belanghebbenden ⇒ zie de Europacable bewustmakingscampagne voor de CPR.
 • De regels moeten worden nageleefd ⇒ Steun voor markttoezichtautoriteiten

Downloads


Video

Hoogwaardige CPR-kabels besparen levens

Downloaden
Presentatie

De bouwproductenverordening voor kabels komt de brandveiligheid ten goede

Downloaden
Presentatie

De rol van het markttoezicht

Downloaden

Download de gids en leer meer over prestatieklassen, aanvullende classificaties en productcertificering onder de CPR.