Integratie van de CPR in de praktijk op lange termijn

De CPR-eisen voor kabels zijn nieuw sinds 2017. Elektrische voorschrijvers en installateurs moeten de eisen volgen van het land waarin ze werken. De CPR-eisen zullen nu in toenemende mate worden geïntegreerd in de nationale regelgeving, ontwerpcodes, de relevante product- en installatienormen en in de opleiding en training van professionals in de elektrische sector.

Hoewel de CPR een Europees classificatiesysteem voor kabels is dat door fabrikanten en aangemelde instanties moet worden toegepast, heeft elk land zijn eigen aanpak van de toepassing: de nationale autoriteiten bepalen de klasse die in een bepaalde toepassing vereist is. Elektrische voorschrijvers en installateurs moeten zich houden aan de voorschriften van de nationale autoriteiten. Informatie voor België vindt u hieronder.

De wettelijke CPR vereisten voor kabels die worden gebruikt in gebouwen en civieltechnische constructies in België zijn opgenomen in het AREI. Het RGIE wordt gepubliceerd onder de verantwoordelijkheid van de Algemene Directie Energie van de FOD-Economie. https://economie.fgov.be/nl

Een FAQ (lijst met veelvuldig gestelde vragen) is beschikbaar op de site: https://economie.fgov.be/nl/themas/ondernemingen/specifieke-sectoren/kwaliteit-de-bouw/bouwproducten/veelgestelde-vragen-faq-over

Download een dossier met nuttige informatie voor België

De download bevat de stap-voor-stap handleiding en de vereisten voor België.