Mededeling Gegevensbescherming

1. Bescherming van persoonsgegevens

Europacable verbindt zich ertoe uw privacy te respecteren en uw persoonsgegevens te beschermen. In deze Mededeling Gegevensbescherming wordt uiteengezet hoe we persoonsgegevens gebruiken en beschermen wanneer u:

 • onze website bezoekt;
 • zich registreert voor onze nieuwsbrief, opleidingen, updates of evenementen;
 • uw contactgegevens doorstuurt; of 
 • met ons correspondeert.

De verwerking van informatie met betrekking tot geïdentificeerde of identificeerbare natuurlijke personen (“persoonsgegevens”) die via deze website verzameld of op een andere manier ontvangen werd door Europacable, zoals via e-mail, fax, correspondentie of registratieformulieren, is onderworpen aan de EU-Verordening 2016/679 (de Algemene Verordening Gegevensbescherming) en alle nationale uitvoeringsvoorschriften of aanvullende bepalingen in België, waar onze centrale administratie gevestigd is. De Belgische Gegevensbeschermingsautoriteit houdt toezicht op naleving van de toepasselijke gegevensbeschermingswetgeving. 


2. Welke informatie verzamelen we?

Europacable kan, via zijn website, bepaalde informatie verzamelen met betrekking tot gebruikers die zijn website bezoeken en kan, uitsluitend voor interne doeleinden, bijhouden hoe gebruikers gebruikmaken van de website. De informatie die verzameld wordt via de website omvat de Internet Protocol (IP)-adressen, computer- en verbindingsinformatie zoals browsertype en -versie, besturingssysteem, alsook Uniform Resource Locators (URL)-klikgegevens naar, via en van onze website, inclusief datum en tijd.

Bovendien kan Europacable informatie verzamelen en verwerken van personen die ons contacteren (inclusief sollicitanten) of zich registreren voor onze nieuwsbrieven, opleidingen, updates en evenementen, via de website, e-mail of internetgebaseerde diensten. Deze informatie kan bestaan uit: de contactgegevens en andere informatie uit visitekaartjes, CV’s en in elektronische handtekeningen, IP-adressen, e-mailadressen, wachtwoorden en informatie die verstrekt wordt door de persoon die zich registreert voor het evenement en/of de nieuwsbrief, en of u de nieuwsbrief gelezen heeft. 

In bepaalde gevallen kan uw informatie aangevuld of geactualiseerd worden met openbaar beschikbare informatie om ervoor te zorgen dat uw contactgegevens en professionele informatie actueel zijn.


3. Hoe en waarom gebruiken we uw gegevens?

Uw persoonsgegevens worden enkel gebruikt voor zover dit noodzakelijk is om de volgende rechtmatige belangen na te streven:

 • om de veiligheid van de website te waarborgen;
 • om de inhoud van de website te verbeteren en statistieken over het gebruik van de website op te stellen;
 • public relations, inclusief de belangenbehartiging en -verdediging van Europacable, zijn leden en de industrie;
 • om de naleving van de wetgeving te waarborgen, onderzoek te doen naar fraude of inbreuken en rechtsvorderingen vast te stellen, te verdedigen of uit te oefenen; en/of
 • om een database met contactpersonen bij te houden van onze leden en externe contacten.

Op uw verzoek, of met uw toestemming, kunnen we uw persoonsgegevens ook gebruiken  (voor bestaande leden kan toestemming verondersteld worden):

 • om uw aanvragen efficiënt te verwerken;
 • om u te contacteren met het doel om informatie te verschaffen over onze sector en onze activiteiten en ontwikkelingen (inclusief het verzenden van nieuwsbrieven, opleidingen, updates en het organiseren van evenementen); en/of
 • om uw sollicitatie te verwerken.

Indien u toestemming gegeven heeft voor dergelijke verwerking van uw persoonsgegevens, heeft u het recht om deze toestemming te allen tijde in te trekken. Zie hieronder hoe u uw toestemming kunt intrekken.


4. Aan wie kunnen we uw gegevens vrijgeven?

Europacable vertrouwt op derde partijen om de website te hosten en technische ondersteuning te voorzien en voor de levering van zijn nieuwsbrieven. In het kader van deze diensten, en enkel voor zover dit noodzakelijk is voor de diensten die ze verlenen, kunnen deze derde partijen toegang hebben tot de persoonsgegevens die door Europacable verwerkt worden voor de bovengenoemde doeleinden. Bovendien kunnen professionele adviseurs en auditors toegang hebben tot persoonsgegevens. Onze dienstverleners houden zich aan de gepaste vertrouwelijkheid en andere waarborgen ter bescherming van uw persoonsgegevens.

Onder bepaalde omstandigheden kan het zijn dat Europacable persoonsgegevens moet vrijgeven aan overheidsinstanties voor doeleinden zoals hierboven vermeld, met inbegrip van  de naleving aan de wettelijke en reglementaire verplichtingen.


4.1. MailPoet nieuwsbrief & e-mails

Indien u zich geregistreerd heeft voor onze nieuwsbrief of indien u lid bent van Europacable, is de kans groot dat u e-mails van ons zal ontvangen. We zullen u enkel deze e-mails sturen waarvoor u zich heeft ingeschreven, of die betrekking hebben op de diensten die we aan u verlenen.

Om u e-mails te versturen, gebruiken we de naam en het e-mailadres dat u ons bezorgd heeft. Om misbruik van het systeem te voorkomen, registreert onze website ook het IP-adres dat u gebruikte wanneer u zich aanmeldde voor deze dienst. 

Deze website kan e-mails versturen via de MailPoet-mailingdienst. Deze dienst stelt ons in staat om het openen en de kliks op onze e-mails op te volgen. We gebruiken deze informatie om de inhoud van onze nieuwsbrieven te verbeteren.

Buiten deze website wordt geen informatie getraceerd die toelaat om u te identificeren, behalve het e mailadres. 

4.2. Cookies voor analytische doeleinden

Deze website gebruikt ook Google Analytics, een webanalyse-service aangeboden door Google Inc. (“Google”) voor statistische doeleinden. Google Analytics zelf gebruikt cookies (tijdelijk, permanent en direct) om te analyseren hoe bezoekers de Europacable-website gebruiken. De door de cookies gegenereerde informatie over uw gebruik van de Europacable-website (inclusief uw IP-adres, tijd van bezoek aan de website, het type browser dat u gebruikt, de pagina’s die u raadpleegt en de bestanden die u downloadt) wordt overgedragen naar en gearchiveerd door Google op servers in de Verenigde Staten. Google gebruikt deze informatie om rapporten over de websiteactiviteit te maken voor Europacable. Google mag deze informatie niet aan derde partijen verstrekken tenzij het daar wettelijk toe verplicht is. Google zal uw IP-adres niet combineren met andere gegevens waarover het beschikt. Google voldoet aan het EU US Privacy Shield Framework. Meer informatie over deze certificering en uw rechten in dit kader kunt u vinden op www.privacyshield.gov.

Indien u niet wenst dat gegevens over uw websitebezoek doorgestuurd worden naar Google Analytics, kunt u de Google Analytics Opt-out Browser Add-on downloaden en installeren.

Meer informatie over privacy kunt u terugvinden in Google Analytics (informatie in het Engels).


4.3. Mededeling inzake cookies

De Europacable-website gebruikt cookies. Een cookie is een klein bestand dat door de Europacable-server verzonden wordt en dat bewaard wordt op de harde schijf van uw computer. Het wordt gewoonlijk gebruikt om een persoon te identificeren wanneer die persoon een website bezoekt. Het houdt de bezochte website bij en omvat een bepaalde hoeveelheid informatie over het bezoek. De cookies van de website worden vooral gebruikt om de website te laten functioneren. Europacable gebruikt ze echter ook om de website efficiënter te actualiseren en om statistieken op te stellen. Bovendien zouden derde partijen hun eigen cookies op uw toestel kunnen plaatsen. Europacable heeft geen controle over het gebruik van deze cookies en daarom verwijzen we naar het desbetreffende cookiebeleid van de derde partij voor meer informatie over deze cookies.

U kunt uw webbrowser instellen en cookies uitschakelen of weigeren in de privacy-opties van uw browser, of u kunt de ontvangst van de hieronder vermeldde prestatiecookies weigeren. Indien u ervoor kiest om geen prestatiecookies te ontvangen, kan dit ervoor zorgen dat u geen toegang heeft tot de Europacable-website of delen ervan, of kunt u anderzijds geen voordeel meer halen uit de functies van de Europacable-website.

Onderstaande cookies worden gebruikt op onze website:

1P_JAR    .gstatic.com
Ingesteld door Google. Deze groep brengt een unieke ID tot stand om uw voorkeuren en andere informatie zoals website-statistieken te onthouden en om conversieratio’s bij te houden. Het beleid van Google kan worden geraadpleegd op https://policies.google.com/technologies/types. 


TOESTEMMING
gstatic.com    
Ingesteld door Google. Deze groep brengt een unieke ID tot stand om uw voorkeuren en andere informatie zoals website-statistieken te onthouden en om conversieratio’s bij te houden. Het beleid van Google kan worden geraadpleegd op https://policies.google.com/technologies/types 


_ga    .europacable.eu    
Gebruikt om gebruikers te onderscheiden op het Google Analytics platform.


_gat    .europacable.eu
Gebruikt om het aantal verzoeken te beperken 

_gid    .europacable.eu
Gebruikt om gebruikers te onderscheiden op het Google Analytics platform.


viewed_cookie_policy        www.europacable.eu
Ingesteld door de gebruiker. Gebruikt om het privacy-beleid te accepteren/weigeren


DSID    .doubleclick.net    
Reclame


IDE    .doubleclick.net    
Reclame


4.4. Sub-site inzake aandacht voor BPV (Bouwproductenverordening)

Voor de analyse en profilering van de website specifiek voor BPV, gebruiken we Mautic, een programma dat gebruiksgegevens verzamelt, bewaart en analyseert. Een cookie wordt ingesteld door Mautic om het verzamelen, bewaren en evalueren van gebruiksgegevens in te schakelen.

We zullen IP-adressen verzamelen van gebruikers die verkort worden om re-identificatie van de gebruiker te voorkomen alvorens de informatie opgeslagen wordt door Mautic.


5. Hoe kunt u uw gegevens beheren / bekijken / verwijderen?

U heeft het recht om uw gegevens op te vragen, verouderde informatie te laten actualiseren of om uw gegevens te laten corrigeren of, indien nodig, dergelijke gegevens te laten verwijderen of vragen dat we het gebruik ervan beperken. U heeft ook het recht om zich uit te schrijven op onze nieuwsbrieven of marketingmateriaal van Europacable. Bij elke nieuwsbrief krijgt u de mogelijkheid om zich uit te schrijven of om uw informatie en voorkeuren te actualiseren.

Bovendien kunt u uw rechten uitoefenen door een e-mail te versturen naar a.lampasona∂europacable.eu. Let op: we kunnen aanvullende informatie opvragen om uw identiteit vast te stellen alvorens we aan uw verzoek voldoen. Indien we uw probleem niet kunnen verhelpen, kunt u de Belgische Gegevensbeschermingsautoriteit contacteren voor vragen of problemen met betrekking tot de bescherming van uw persoonsgegevens.


6. Hoe lang bewaren we uw gegevens?

Gegevens over uw bezoek aan onze website zullen enkel worden bewaard voor de duur van de sessie. Cookies kunnen echter langer op uw toestel blijven staan zodat we u kunnen identificeren bij uw volgend bezoek (zie Cookie Mededeling onder 4.3.).

Registraties voor evenementen of nieuwsbrieven zullen worden bewaard tot na het evenement of totdat u zich uitschrijft op onze nieuwsbrieven.

Andere persoonsgegevens waarover we beschikken zullen worden bewaard voor de duur die voor de hierboven vermelde doeleinden relevant is, in overeenstemming met interne bewaarperiodes, rekening houdend met contractuele of wettelijke verplichtingen en aansprakelijkheden die we kunnen hebben om onze bestanden bij te houden.


7. Hoe kunt u ons contacteren?

Via e-mail: a.lampasona∂europacable.eu.