Bent u zich bewust van uw verantwoordelijkheden?


AUTORITEITEN

  • De brandprestatie controleren van de kabels die voldoen aan de CPR-classificatie
  • Markttoezicht voor een correcte toepassing van de Europese  Bouwproductenverordening (CPR)

ADVISEURS

  • Het vereiste brandprestatieniveau voorschrijven volgens de CPR-classificatie
  • De mogelijke specifieke risico’s inschatten, namelijk het brandprestatieniveau van de kabel begrijpen

DISTRIBUTEURS

  • Verzekeren dat ze enkel kabels op de markt brengen die voldoen aan de CPR-eisen
  • Er zeker van zijn dat het product voorzien is van de CE-markering en vergezeld gaat van de documenten die vereist worden door de CPR

INSTALLATEURS

  • De nationale installatievoorschriften toepassen: het AREI
  • Enkel CPR-gecertificeerde kabels van de geschikte prestatie installeren

Recente informatie over de CPR


EUROPACABLE


Promotie in Europa van technologische oplossingen voor brandveiligheid sinds 2009

Europacable – opgenomen in het transparantieregister van de Europese Commissie – is sinds 2009 actief in Europa op het gebied van technologische oplossingen voor brandveiligheid met de campagne « veiligheid bij brand ». In 2015 hebben de leden van Europacable een Industry Charter ondertekend waarin ze hun collectieve inspanning uiten om kabels en systemen aan te bieden die voldoen aan de EU-normen of gelijkwaardige internationale normen voor de veiligheid en betrouwbaarheid.

Overeenstemming van de kabels met de CPR.


De kabels die duurzaam geïnstalleerd worden in bouwwerken of delen van bouwwerken zijn onderworpen aan de CPR.

De CPR definieert een nieuwe verplichte taal om de brandprestatie van bouwproducten uit te drukken. In het algemeen is iedere kabel die gebruikt wordt in eender welk bouwtype onderworpen aan de CPR, tenzij de kabel specifiek bedoeld is voor tijdelijke installatie. Kabels van besturingcircuits en vermogenskabels die deel uitmaken van machines, liftkabels of kabels ontworpen voor gebruik in het kader van industriële processen zijn niet onderworpen aan de CPR.

De CPR beschrijft enkel de prestaties van de kabels met betrekking tot de brandweerstand en de uitstoot van gevaarlijke stoffen. Andere kenmerken vallen hier niet onder.

Testimonials