Σημείωμα περί Προστασίας Προσωπικών Δεδομένων

1. Αφορά στην Προστασία προσωπικών δεδομένων

Η Europacable επιδεικνύει αυστηρή προσήλωση στο σεβασμό της ιδιωτικότητάς σας και στην προστασία των προσωπικών σας δεδομένων. Το παρόν Σημείωμα περί Προστασίας Προσωπικών Δεδομένων επεξηγεί πώς χρησιμοποιούμε και προστατεύουμε τα προσωπικά σας δεδομένα όταν:

 •  επισκέπτεστε την Ιστοσελίδα μας;
 • εγγράφεστε στο ενημερωτικό μας δελτίο, σε εκπαιδεύσεις, ενημερώσεις ή εκδηλώσεις.
 • μας δίνετε τα στοιχεία επικοινωνίας σας, ή
 • επικοινωνείτε μαζί μας.

Η επεξεργασία των πληροφοριών σχετικά με αναγνωρισμένα ή αναγνωρίσιμα φυσικά πρόσωπα ("προσωπικά δεδομένα") που συλλέγονται μέσω αυτής της Ιστοσελίδας ή έχουν περιέλθει στην κατοχή της Europacable με άλλο τρόπο, όπως μέσω ηλεκτρονικού ταχυδρομείου, φαξ, αλληλογραφίας ή εντύπων εγγραφής, υπόκειται στον Ευρωπαϊκό Κανονισμό 2016/679 (ο Γενικός Κανονισμός  Προστασίας Δεδομένων) και σε κάθε εθνικό εκτελεστικό ή συμπληρωματικό νόμο και κανονισμό στο Βέλγιο, όπου βρίσκεται η κεντρική μας διοίκηση. Η Βελγική Αρχή Προστασίας Δεδομένων επιβλέπει τη συμμόρφωση μας με τους ισχύοντες νόμους περί προστασίας δεδομένων.


2. Ποιες πληροφορίες συλλέγουμε;

Η Europacable συλλέγει, μέσω της Ιστοσελίδας της, ορισμένες πληροφορίες σχετικά με χρήστες που επισκέπτονται την Ιστοσελίδα της και μπορεί, αποκλειστικά για εσωτερική χρήση, να παρακολουθεί τον τρόπο με τον οποίο οι επισκέπτες τη χρησιμοποιούν. Οι πληροφορίες που συλλέγονται μέσω της Ιστοσελίδας περιλαμβάνουν διευθύνσεις πρωτοκόλλου Internet (IP), πληροφορίες για υπολογιστές και συνδέσεις, όπως ο τύπος και η έκδοση του προγράμματος περιήγησης,  το λειτουργικό σύστημα, καθώς και URL επισκέψεις προς, μέσω και από την Ιστοσελίδα μας, συμπεριλαμβανομένης της ημερομηνίας και ώρας.

Επιπλέον, η Europacable συλλέγει και επεξεργάζεται πληροφορίες ατόμων που επικοινωνούν μαζί μας (συμπεριλαμβανομένων των αιτούντων εργασία) ή εγγράφονται για λήψη ενημερωτικών δελτίων, εκπαιδευτικά προγράμματα, ενημερώσεις και εκδηλώσεις, μέσω της ιστοσελίδας, του ηλεκτρονικού ταχυδρομείου ή των υπηρεσιών μέσω διαδικτύου. Αυτές οι πληροφορίες μπορεί να περιλαμβάνουν: τα στοιχεία επικοινωνίας και άλλες πληροφορίες από επαγγελματικές κάρτες, βιογραφικά σημειώματα και ηλεκτρονικές υπογραφές, τις διευθύνσεις IP, τις διευθύνσεις ηλεκτρονικού ταχυδρομείου, τους κωδικούς πρόσβασης και τις πληροφορίες που παρέχονται από τον επισκέπτη/χρήστη που εγγράφεται για την εκδήλωση ή / και το ενημερωτικό δελτίο, καθώς και το κατά πόσο ο χρήστης διαβάζει το ενημερωτικό δελτίο.

Σε ορισμένες περιπτώσεις, οι πληροφορίες σας μπορούν να συμπληρωθούν ή να ενημερωθούν με διαθέσιμες στο κοινό πληροφορίες, προκειμένου να διασφαλίζεται  ότι τα στοιχεία επικοινωνίας και οι επαγγελματικές σας πληροφορίες είναι ενημερωμένες.

3. Πώς και γιατί χρησιμοποιούμε τα δεδομένα σας;

Τα προσωπικά σας δεδομένα χρησιμοποιούνται μόνο στο βαθμό που απαιτείται για την επιδίωξη των ακόλουθων νόμιμων συμφερόντων:

 • της διασφάλισης της ασφάλειας της Ιστοσελίδας.
 • της βελτίωσης του περιεχομένου της Ιστοσελίδας και της συγκέντρωσης στατιστικών στοιχείων σχετικά με τη χρήση της Ιστοσελίδας.
 • Δημόσιες σχέσεις, συμπεριλαμβανομένης της προαγωγής και της υπεράσπισης των συμφερόντων της Europacable, των μελών της και της βιομηχανίας.
 • της διασφάλισης της συμμόρφωσης με το νόμο, της έρευνας αναφορικά με απάτες και της προβολής, υπεράσπισης και άσκησης ένδικων αξιώσεων, και/ή
 • της διατήρησης μιας βάσης δεδομένων των στοιχείων επαφής των μελών μας και των εξωτερικών επαφών.

Εφόσον ζητηθεί από εσάς ή με τη συγκατάθεσή σας, μπορούμε επίσης να χρησιμοποιήσουμε τα προσωπικά σας δεδομένα (η συγκατάθεση μπορεί να θεωρηθεί ως ληφθείσα αναφορικά με υπάρχοντα μέλη):

 • για την επεξεργασία των ερωτημάτων σας αποτελεσματικά,
 • για να επικοινωνήσουμε μαζί σας με σκοπό την παροχή πληροφοριών σχετικά με τον τομέα μας και τις δραστηριότητες μας και τυχόν εξελίξεις (συμπεριλαμβανομένης της αποστολής ενημερωτικών δελτίων, εκπαιδεύσεων, ενημερώσεων και διοργάνωσης εκδηλώσεων). και / ή
 • για την επεξεργασία των αιτήσεων σας για εργασία.

Εάν έχετε συναινέσει στην ανωτέρω επεξεργασία των προσωπικών σας δεδομένων, έχετε το δικαίωμα να αποσύρετε τη συναίνεσή σας οποτεδήποτε. Ανατρέξτε παρακάτω για τον τρόπο απόσυρσης της συγκατάθεσής σας.


4. Σε ποιον μπορούμε να αποκαλύψουμε τα δεδομένα σας;

Η Europacable βασίζεται σε τρίτους που φιλοξενούν και παρέχουν τεχνική υποστήριξη για την Ιστοσελίδα της και για την αποστολή των ενημερωτικών δελτίων της. Στο πλαίσιο αυτών των υπηρεσιών και μόνο στο βαθμό που αυτό είναι απαραίτητο για την υπηρεσία που παρέχουν, τα ανωτέρω τρίτα μέρη έχουν πρόσβαση στα προσωπικά δεδομένα που επεξεργάζεται η Europacable για τους προαναφερόμενους σκοπούς. Επιπλέον, οι επαγγελματικοί σύμβουλοι και οι ελεγκτές μπορεί να έχουν πρόσβαση σε προσωπικά δεδομένα. Οι πάροχοι υπηρεσιών μας δεσμεύονται από συμφωνίες εμπιστευτικότητας και άλλες διασφαλίσεις για την προστασία των προσωπικών σας δεδομένων.

Κάτω από ορισμένες συνθήκες, η Europacable ενδέχεται να χρειαστεί να αποκαλύψει προσωπικά δεδομένα σε δημόσιες αρχές για τους προαναφερθέντες σκοπούς, συμπεριλαμβανομένης της συμμόρφωσης με κανονιστικές ή νομικές απαιτήσεις.


4.1. Ενημερωτικό δελτίο ηλεκτρονικού ταχυδρομείου και ηλεκτρονικά ταχυδρομεία

Αν έχετε εγγραφεί στο ενημερωτικό δελτίο μας ή εάν είστε μέλος της Europacable, υπάρχει μεγάλη πιθανότητα να λάβετε μηνύματα ηλεκτρονικού ταχυδρομείου από εμάς. Θα σας στείλουμε μόνο ηλεκτρονικά μηνύματα για τα οποία έχετε εγγραφεί να λαμβάνετε ή που σχετίζονται με τις υπηρεσίες που σας παρέχουμε.

Για να σας στείλουμε μηνύματα ηλεκτρονικού ταχυδρομείου, χρησιμοποιούμε το όνομα και τη διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου που μας παρέχετε. Η Ιστοσελίδα μας καταγράφει επίσης τη διεύθυνση IP που χρησιμοποιήσατε κατά την εγγραφή σας στην υπηρεσία για να αποτρέψετε την κατάχρηση του συστήματος. Μπορεί επίσης να σας στείλουμε μηνύματα ηλεκτρονικού ταχυδρομείου μέσω της υπηρεσίας αποστολής του ταχυδρομείου (MailPoet). Αυτή η υπηρεσία μας επιτρέπει να παρακολουθούμε τη χρήση των ηλεκτρονικών μας μηνυμάτων (ανοίγματα, κλικ). Χρησιμοποιούμε αυτές τις πληροφορίες για να βελτιώσουμε το περιεχόμενο των ενημερωτικών δελτίων μας.

Δεν ανιχνεύονται άλλες πληροφορίες εκτός αυτής της Ιστοσελίδας πέραν της διεύθυνσης ηλεκτρονικού ταχυδρομείου.


4.2. Cookies για αναλυτικούς σκοπούς

Η Ιστοσελίδα μας χρησιμοποιεί επίσης το Google Analytics, μια υπηρεσία ανάλυσης ιστού που παρέχεται από την Google Inc. ("Google") για στατιστικούς σκοπούς. Η ίδια η υπηρεσία Google Analytics χρησιμοποιεί cookies (προσωρινά, μόνιμα και άμεσα) για να αναλύσει τον τρόπο με τον οποίο οι επισκέπτες χρησιμοποιούν την ιστοσελίδα της Europacable. Οι πληροφορίες που συλλέγονται από τα cookies σχετικά με τη χρήση της Ιστοσελίδας της Europacable (συμπεριλαμβανομένης της διεύθυνσης IP, της διάρκειας της επίσκεψής στην ιστοσελίδα, του τύπου προγράμματος περιήγησης που χρησιμοποιείτε, τις σελίδες που συμβουλεύεστε και τα αρχεία τα οποία λαμβάνετε) μεταφέρονται και αρχειοθετούνται από την Google σε διακομιστές στις Ηνωμένες Πολιτείες. Η Google χρησιμοποιεί αυτές τις πληροφορίες για τη δημιουργία αναφορών σχετικά με τη δραστηριότητα της ιστοσελίδας μας. Η Google δεν παρέχει αυτές τις πληροφορίες σε τρίτους, εκτός εάν υπάρχει νομική υποχρέωση να το πράξει. Η Google δεν συσχετίζει τη διεύθυνση IP σας με άλλα δεδομένα που διαθέτει. Η Google είναι πιστοποιημένη σύμφωνα με το Πλαίσιο Ασφάλειας Απορρήτου ΕΕ-ΗΠΑ. Περισσότερες πληροφορίες σχετικά με αυτήν την πιστοποίηση και τα δικαιώματά σας σχετικά μπορούν να βρεθούν στη διεύθυνση www.privacyshield.gov.

Σε περίπτωση που δεν επιθυμείτε να μεταβιβαστούν στη Google Analytics στοιχεία σχετικά με την επίσκεψή σας στην ιστοσελίδα μας, μπορείτε να κάνετε λήψη και να εγκαταστήσετε το ακόλουθο: Google Analytics Opt-out Browser Add-on.

Θα βρείτε περισσότερες πληροφορίες σχετικά με την προστασία της ιδιωτικότητάς σας στο Google Analytics.


4.3. Ενημέρωση για τα Cookies

Η ιστοσελίδα Europacable χρησιμοποιεί cookies. Ένα cookie είναι ένα μικρό αρχείο που αποστέλλεται από το διακομιστή Europacable και το οποίο αποθηκεύεται στο σκληρό δίσκο του υπολογιστή σας.  Συνήθως χρησιμοποιείται για την αναγνώριση ενός ατόμου, όταν αυτό το άτομο εισέρχεται σε μια ιστοσελίδα. Καταγράφει την ιστοσελίδα που επισκέφτηκε και περιέχει ορισμένες πληροφορίες σχετικά με την επίσκεψη. Τα cookies αυτής της ιστοσελίδας χρησιμοποιούνται κυρίως για τη λειτουργία της ιστοσελίδας. Ωστόσο, η Europacable τα χρησιμοποιεί επίσης για να επικαιροποιεί αποτελεσματικότερα την ιστοσελίδα και να συγκεντρώνει στατιστικά στοιχεία. Επιπλέον, τρίτοι θα μπορούσαν να τοποθετήσουν τα δικά τους cookies στη συσκευή σας. Η Europacable δεν έχει κανένα έλεγχο πάνω στη χρήση αυτών των cookies και ως εκ τούτου, σας παραπέμπουμε στην πολιτική cookies του αντίστοιχου τρίτου για περισσότερες πληροφορίες σχετικά με τα εν λόγω cookies.

Μπορείτε να ρυθμίσετε το πρόγραμμα περιήγησης στο διαδίκτυο, ώστε να απενεργοποιήσετε ή να μην επιτρέπετε cookies στις επιλογές προστασίας ιδιωτικότητας του προγράμματος περιήγησής σας, ή μπορείτε να εξαιρεθείτε από τη λήψη των cookies επιδόσεων που αναφέρονται παρακάτω. Εάν επιλέξετε να μην λαμβάνετε cookies επιδόσεων, αυτό μπορεί να επηρεάσει την ικανότητά σας να έχετε πρόσβαση στην ιστοσελίδα της Europacable ή τμήματά αυτής ή άλλως να επωφελείστε από δυνατότητες της ιστοσελίδας Europacable.

Τα ακόλουθα cookies χρησιμοποιούνται στην ιστοσελίδα μας:

1P_JAR.gstatic.com                   
Ρυθμίζεται από την Google. Αυτή η ομάδα τοποθετεί μία μοναδική ταυτότητα προκειμένου να θυμάται τις προτιμήσεις σας και άλλες πληροφορίες όπως στατιστικά στοιχεία της ιστοσελίδας και να εντοπίζει τιμές μετατροπής. Τις πολιτικές της Google μπορείτε να τις δείτε στη σελίδα https://policies.google.com/technologies/types


CONSENT

gstatic.com

Ρυθμίζεται από την Google. Αυτή η ομάδα τοποθετεί μία μοναδική ταυτότητα προκειμένου να θυμάται τις προτιμήσεις σας και άλλες πληροφορίες όπως στατιστικά στοιχεία της ιστοσελίδας και να τιμές μετατροπής. Τις πολιτικές της Google μπορείτε να τις δείτε στη σελίδα https://policies.google.com/technologies/types


_ga.     europacable.eu           
Χρησιμοποιείται για να διακρίνει χρήστες στην πλατφόρμα της Google Analytics.


_gat      .europacable.eu         
Χρησιμοποιείται για να επισπεύσει αίτημα τιμής 


_gid.    europacable.eu           
Χρησιμοποιείται για να διακρίνει χρήστες στην πλατφόρμα της Google Analytics.


viewed_cookie_policy   www.europacable.eu
Ρυθμίζεται από το χρήστη. Χρησιμοποιείται για την αποδοχή/απόρριψη της πολιτικής ιδιωτικότητας


DSID     .doubleclick.net
Διαφημιστικό


IDE        .doubleclick.net
Διαφημιστικό


4.4. Υπο-σελίδα για την ενημέρωση περί του ΚΔΠ (Κανονισμός για Δομικά Προϊόντα)

Για την ανάλυση και τη δημιουργία προφίλ για την ιστοσελίδα που είναι αφιερωμένη στον Κανονισμό Προϊόντων Δομικών Κατασκευών (ΚΠΔΚ), χρησιμοποιούμε Mautic, ένα πρόγραμμα που συλλέγει, αποθηκεύει και αναλύει τα δεδομένα χρήσης. Ένα cookie εγκαθίσταται από το Mautic, το οποίο επιτρέπει τη συλλογή, την αποθήκευση και αξιολόγηση των δεδομένων χρήσης.

Συλλέγουμε διευθύνσεις IP των χρηστών, οι οποίες συντέμνονται, προκειμένου να αποφευχθεί η επανα-ταυτοποίηση του χρήστη, πριν οι πληροφορίες αποθηκευτούν από το Mautic.


5. Πώς μπορείτε να διαχειριστείτε/αποκτήσετε πρόσβαση/διαγράψετε τα δεδομένα σας;

Έχετε το δικαίωμα πρόσβασης στα δεδομένα σας, να μας ζητήσετε να επικαιροποιήσουμε παλαιά σας δεδομένα ή να διορθώσουμε τυχόν λάθη στα δεδομένα σας ή, εάν είναι απαραίτητο, να διαγράψουμε τα εν λόγω δεδομένα ή να περιορίσουμε τη χρήση αυτών. Έχετε επίσης το δικαίωμα να εξαιρεθείτε από τη λήψη ενημερωτικών δελτίων ή προωθητικού υλικού από τη Europacable. Με κάθε ενημερωτικό δελτίο, θα έχετε τη δυνατότητα να διαγραφείτε ή να επικαιροποιήσετε τις πληροφορίες και τις προτιμήσεις σας.

Επιπλέον, μπορείτε να ασκήσετε τα δικαιώματά σας στέλνοντας ένα email στο a.lampasona@europacable.eu. Παρακαλείστε να σημειώσετε ότι ενδέχεται να ζητήσουμε πρόσθετες πληροφορίες για να εξακριβώσουμε την ταυτότητά σας, πριν ανταποκριθούμε στο αίτημά σας. Αν εμείς δεν μπορέσουμε να ικανοποιήσουμε το αίτημα σας, μπορείτε να επικοινωνήσετε με την Βελγική Αρχή Προστασίας Δεδομένων για ερωτήσεις ή ανησυχίες σχετικά με την προστασία των προσωπικών σας δεδομένων.


6. Για πόσο διάστημα φυλάσσουμε τα δεδομένα σας;

Δεδομένα σχετικά με την περιήγησή σας στην Ιστοσελίδα μας θα διατηρηθούν μόνο κατά τη διάρκεια της περιόδου περιήγησης. Ωστόσο, τα cookies μπορεί να διαρκέσουν περισσότερο στη συσκευή σας, ώστε να μπορέσουμε να σας προσδιορίσουμε κατά την επόμενη επίσκεψή σας (βλ. Ενημέρωση για Cookie υπό 4.3).

Καταχωρίσεις για εκδηλώσεις ή ενημερωτικά δελτία θα διατηρούνται μέχρι και μετά το τέλος της εκδήλωσης ή μέχρι να διαγραφείτε από τα ενημερωτικά δελτία μας.

Άλλα προσωπικά δεδομένα που έχουμε, θα διατηρούνται για όσο χρόνο χρειάζεται για τον αντίστοιχο σκοπό, όπως ορίζεται ανωτέρω, σύμφωνα με τις εσωτερικές περιόδους διατήρησης, λαμβάνοντας υπόψη συμβατικές ή νομικές υποχρεώσεις και ευθύνες σχετικά με την τήρηση αρχείων.


7. Πώς να επικοινωνήσετε μαζί μας

Μέσω e-mail: a.lampasona@europacable.eu