"Η ποιότητα σημαίνει να κάνεις κάτι σωστά όταν κανείς δεν κοιτάζει"

Να είστε σαν τον Henry Ford, ιδρυτή της Ford Motor Company
Επιλέξτε τα σωστά καλώδια. Η ποιότητα έχει σημασία.

Η ποιότητα έχει σημασία


Πριν από σχεδόν 100 χρόνια ο Henry Ford το είχε ξεκαθαρίσει: «Ποιότητα σημαίνει να κάνεις κάτι σωστά όταν κανείς δεν κοιτάζει». Η ποιότητα είχε σημασία και ήταν θεμελιώδης για την επιτυχία του παγκοσμίου φήμης μοντέλου Ford T, του πρώτου αυτοκινήτου που παράχθηκε σε μεγάλη κλίμακα.


Η κατανόηση του ότι η ποιότητα είναι ο κύριος μοχλός για την επιτυχία δεν άλλαξε με τα χρόνια και σχεδόν έναν αιώνα μετά από τον κ. Ford, ο Steve Jobs, ο ιδρυτής της Apple, έκανε τεράστια επιτυχία, έχοντας μια ξεκάθαρη νοοτροπία για την ποιότητα των προϊόντων του: «Η ποιότητα είναι περισσότερο από το μάρκετινγκ»,«Η ποιότητα είναι πιο σημαντική από την ποσότητα» ή «για να κοιμάσαι καλά τη νύχτα, η ποιότητα πρέπει να μεταφέρεται σε όλη τη διάρκεια της μέρας» είναι μερικά από τα εμπνευσμένα αποσπάσματά του.


Στην Europacable, γνωρίζουμε ότι ο χρόνος δεν αποτελεί εμπόδιο στα ποιοτικά προϊόντα. Γι 'αυτό θέλουμε να υποστηρίξουμε την κοινότητα των ηλεκτρολόγων εγκαταστατών, των εργολάβων και των χονδρεμπόρων να επιλέξουν τα σωστά καλώδια για τα έργα τους.


Κάθε κράτος μέλος της ΕΕ ρυθμίζει το επίπεδο επίδοσης που είναι απαραίτητο για να διασφαλιστεί το απαιτούμενο επίπεδο πυρασφάλειας, ανάλογα με τον τύπο κατασκευής και τις τοπικές τεχνικές κατασκευής κτιρίων. Οι κανονισμοί διαφέρουν από χώρα σε χώρα και είναι καθήκον ολόκληρης της αλυσίδας εφοδιασμού και των μελετητών να ενημερώνονται για τις κατηγορίες που απαιτούνται στις χώρες τους.

"Η ποιότητα είναι το καλύτερο επιχειρηματικό σχέδιο"

John Lasseter, ιδρυτής των Pixar Studios

Η CPR εκπαίδευσή μου

Εγγραφείτε στο δωρεάν εκπαιδευτικό πρόγραμμα και μάθετε τα πάντα για το CPR και τα οφέλη που αποκομίζετε από τη συμμόρφωσή του με αυτό.

5 συμβουλές από την Europacable


1. Ενεργός ρόλος στην ποιότητα

Όποιος κι αν είναι ο ρόλος σας στην εφοδιαστική αλυσίδα για τα καλώδια, μπορείτε να έχετε ενεργό ρόλο στο να κατευθύνετε την αγορά σε συμπεριφορές που θα θέτουν την ποιότητα σαν πρώτο ζητούμενο. Ο καθένας έχει ρόλο στην ποιότητα.

2. Λάβετε μια ενημερωμένη απόφαση

Πριν επιλέξετε ένα καλώδιο, ενημερωθείτε! Γνωρίστε όλες τις λεπτομέρειες σχετικά με το έργο σας, τις προδιαγραφές των καλωδίων και τους προμηθευτές σας και τα προϊόντα τους.

3. Χρησιμοποιήστε αξιόπιστες πηγές

Οι πληροφορίες σχετικά με τα καλώδια, τους κανονισμούς και τα πρότυπα, οποτεδήποτε εκτυπώνονται ή αναγνώσκονται online, πρέπει να προέρχονται από μια αξιόπιστη πηγή. Σήμερα, ο αριθμός των διαθέσιμων πηγών πληροφοριών, ειδικά στα ψηφιακά μέσα, αυξάνεται αλματωδώς, χωρίς όμως να είναι όλες αξιόπιστες. Μάθετε πως, που και τι να ψάξετε.

4. Σεβαστείτε τα πρότυπα

Τα πρότυπα δημιουργούνται για την εναρμόνιση της αγοράς, παρέχοντας μια συνεπή προσέγγιση στα έργα. Είναι ευθύνη του μελετητή να επιλέξει και να εφαρμόσει σωστά τα πρότυπα. Πρέπει να διασφαλίσετε ότι τα πρότυπα που χρησιμοποιείτε είναι σωστά και ενημερωμένα.

5. Χρησιμοποιήστε τα καλύτερα εργαλεία για να επιλέξετε τα καλώδια σας

Οδηγός μαθημάτων καλωδίων

Η Ευρώπη, στο πλαίσιο του Κανονισμού Προστασίας Δομικών Προϊόντων του 2011 (CPR), δημιούργησε νέες κατηγορίες πυροπροστασίας για καλώδια που απαιτούν επαναξιολόγηση της πυρασφάλειας στα κτίρια. Τα καλώδια ταξινομούνται σε 7 κατηγορίες ανάλογα με την διάδοση της φλόγας και την έκλυση θερμότητας. Κατεβάστε τον οδηγό και μάθετε περισσότερα σχετικά με τις κατηγορίες επίδοσης, τις πρόσθετες ταξινομήσεις και την πιστοποίηση προϊόντων στο πλαίσιο του CPR.

Απαιτήσεις χώρας

Παρόλο που ο ΚΠΔΠ (CPR) καθορίζει εναρμονισμένους όρους για όλα τα κράτη μέλη της ΕΕ, κάθε χώρα μπορεί να ρυθμίσει στην επικράτειά της την κατηγορία CPR που απαιτείται για μια δεδομένη χρήση. Κατεβάστε τις συγκεκριμένες απαιτήσεις για τη χώρα σας.

Λίστα ελέγχου CPR

Η λίστα ελέγχου Europacable CPR είναι ένας αναλυτικός οδηγός για την κατανόηση της σήμανσης του προϊόντος. Ποιες πληροφορίες είναι υποχρεωτικές στην ετικέτα; Ποιες πληροφορίες υπάρχουν στο καλώδιο; Μπορείτε να βρείτε απάντηση σε αυτές και σε άλλες ερωτήσεις, κατεβάζοντας τη λίστα ελέγχου.

Δήλωση Επίδοσης (DoP)

Η Δήλωση Επίδοσης (DoP) είναι η δήλωση επίδοσης του προϊόντος από τον κατασκευαστή και υπογράφεται από υπεύθυνο άτομο για αυτό. Επιπλέον, ο κατασκευαστής πρέπει να διαθέτει την Δήλωση Επίδοσης (DoP) στη γλώσσα που απαιτείται από το κράτος μέλος στο οποίο το προϊόν διατίθεται στην αγορά.