Ιστορία Διανομής

of a Καλώδιο CPR

Ποια είναι τα βήματα που ακολουθεί ένας ικανός διανομέας για να παρέχει σε επαγγελματίες (ηλεκτρολόγους, εγκαταστάτες,…) ένα καλώδιο ταξινομημένο και δηλωμένο σύμφωνα με το CPR;
Ακολουθούν οι δραστηριότητες προστιθέμενης αξίας από τους διανομείς.

Τα καλώδια πρέπει να έχουν τα απαιτούμενα επίπεδα απόδοσης και να είναι σύμφωνα με τα πρότυπα.
Τα καλώδια κατασκευάζονται σύμφωνα με εθνικά ή/και διεθνή πρότυπα προκειμένου να συμμορφώνονται με τους κανονισμούς.

Κατεβάστε το PDF "Distributing Story of a CPR Cable" και μάθετε περισσότερα σχετικά με τα βήματα που ακολουθεί ένας ικανός διανομέας για να παρέχει στους επαγγελματίες ένα καλώδιο ταξινομημένο και δηλωμένο σύμφωνα με τον CPR

Πηγή: συνέντευξη με τον κ. Caldognetto και τον κ. Hoijer, μέλη του EUEW, και την κυρία Goodden από το SONEPAR