Αποτελέσματα της Έρευνας για το CPR στα καλώδια

Η EUROPACABLE ζήτησε από Ευρωπαίους επαγγελματίες στον τομέα της ηλεκτρικής ενέργειας την γνώμη τους, αλλά και την γνώμη των πελατών τους, σε σχέση με τα οφέλη και τα βάρη που έχει σαν αποτέλεσμα η εφαρμογή του CPR για τα καλώδια

Γιατι έγινε αυτή η Έρευνα;

Τρία χρόνια μετά την εισαγωγή του CPR για τα καλώδια, η Europacable προώθησε μια πανευρωπαϊκή έρευνα για να κατα- νοήσει την πρόοδο, τα επιτεύγματα, την αντίληψη της αγοράς και τις προκλήσεις για το εγγύς μέλλον στην πυρασφάλεια και τη συμμόρφωση. Τα αποτελέσματα θα βοηθήσουν στη χάραξη στρατηγικών για τα επόμενα χρόνια.

Μεθοδολογια

Για να απευθυνθεί σε ένα ευρύ κοινό, η Europacable επέλεξε μια πλήρως ψηφιακή έρευνα, όπου οι χρήστες θα απαντούσαν στα ερωτήματα στους υπολογιστές ή τα smartphones τους.

Η έρευνα διεξήχθη μεταξύ Δεκεμβρίου 2019 και Ιανουαρίου 2020 και έλαβε 2983 πλήρεις απαντήσεις.Professional Mix

Περιληψη

Από τους Ευρωπαίους επαγγελματίας στον τομέα της ηλεκτρικής ενέργειας:

• Το 90% συμφωνεί ότι η πυρασφάλεια είναι σημαντική, ότι το CPR μπορεί να συμβάλει και ότι τα μη συμμορφούμενα προϊόντα εισάγουν κινδύνους.

• Τρία τέταρτα είναι σίγουροι ότι μπορούν να εφαρμόσουν σωστά το CPR στο έργο τους.

• Τα δύο τρίτα είναι σίγουροι για τις λεπτομέρειες των διαφόρων κατηγοριών CPR, DoPs κλπ.

• Αλλά ... περίπου οι μισοί αισθάνονται ότι συχνά πρέπει να θέτουν σε δεύτερη μοίρα την ασφάλεια σε αντιστάθμιση του κόστους.

Ανάλυση των απαντήσεων

Ως επαγγελματίας στον τομέα της ηλεκτρικής ενέργειας, γνωρίζω τις ευθύνες μου για την πυρασφάλεια.

Η συντριπτική πλειοψηφία των ευρωπαίων επαγγελματιών στον τομέα της ηλεκτρικής ενέργειας ενδιαφέρεται για την πυρασφάλεια και αντιλαμβάνεται τη συνάφεια των ευθυνών τους
Οι Έλληνες επαγγελματίες ευθυγραμμίζονται με τον Ευρωπαϊκό μέσο όρο

Κατεβάστε την παρουσίαση για να δείτε τα αποτελέσματα όλων των ερωτήσεων για την Ευρώπη και για τη χώρα σας.