Καλώδιο συμμορφούμενο με το CPR

Το CPR είναι δική σας ευθύνη ... τα συμμορφούμενα προϊόντα είναι ΑΠΑΡΑΙΤΗΤΑ

Κατεβάστε τον βήμα προς βήμα οδηγό για να αξιολογήσετε τη συμμόρφωση ενός καλωδίου με το CPR

ΤΑ ΒΑΣΙΚΑ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΠΟΠΤΕΙΑ ΤΗΣ ΑΓΟΡΑΣ

Η εποπτεία της αγοράς διεξάγεται από τις Ρυθμιστικές Αρχές των Κρατών-μελών, οι οποίες είναι υπεύθυνες για τον έλεγχο και τη δοκιμή προϊόντων που διατίθενται στην αγορά ή για προϊόντα που φθάνουν στα τελωνεία της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Οι Αρχές ελέγχουν εάν τα προϊόντα συμμορφώνονται με την ισχύουσα νομοθεσία με τυχαία δειγματοληψία. Η πληροφόρηση δύναται να παρέχεται από τους Συνδέσμους. Η πληροφόρηση της Εποπτεύουσας Αρχής από τους Συλλόγους για μη συμμορφούμενα καλώδια είναι δυνατή. Για την ακρίβεια, η πληροφόρηση της Εποπτεύουσας Αρχής της Αγοράς για μη συμμορφούμενα καλώδια είναι δυνατότητα όλων, συμπεριλαμβανομένων των Εμπορικών και Βιομηχανικών Συλλόγων.

ΜΕΛΕΤΗ ΠΕΡΙΠΤΩΣΗΣ


Μια πιθανή, πολύ πραγματική, κατάσταση: θα αισθανόσασταν ασφαλής ως ασθενής σε ένα νοσοκομείο σαν αυτό;


  • Σενάριο: Ένα νέο νοσοκομείο είναι εξοπλισμένο με 1.500 km καλώδιου δεδομένων (πολύ σύνηθες!)
  • Το έργο απαιτεί κλάσση B2ca: μικρή διάδοση φλόγας, μικρή έκλυση θερμότητας, με αντοχή στη φωτιά. Αυτό θα εξασφάλιζε ότι, σε περίπτωση πυρκαγιάς, η ασφάλεια θα ήταν η πρώτη προτεραιότητα.


  • Εάν όλα τα καλώδια που θα εγκατασταθούν στο νοσοκομείο είναι B2ca και ξεκινούσε μια πυρκαγιά (σε κάθε δωμάτιο τηλεπικοινωνιών ταυτόχρονα!), η συνολική απελευθέρωση θερμότητας, που θα συνέβαλαν τα καλώδια στη πυρκαγιά, θα ήταν περίπου 11.719MJ (megajoules). Άλλα μέτρα ασφαλείας στο νοσοκομείο (έξοδοι διαφυγής, διαδικασίες κλπ.) θα πρέπει να σχεδιαστούν με αυτή την πρόβλεψη.


  • Σε μια υποθετική περίπτωση, έστω ότι το καλώδιο διαπιστώθηκε ότι ήταν Dca και όχι B2ca, ως αποτέλεσμα της εποπτείας της αγοράς.


  • Σε αυτή την υποθετικη περίπτωση, εάν όλα τα καλώδια που εγκαταστάθηκαν στο νοσοκομείο ήταν τώρα Dca, κατά λάθος, η συνολική απελευθέρωση θερμότητας, που θα συνέβαλαν τα καλώδια στη πυρκαγιά, θα μπορούσε να ανέλθει σε 900.000MJ (B2ca 11.719MJ), αύξηση κατά> 7.000%!!!


  • Αυτό θα αποτελούσε πραγματικό κίνδυνο, καθώς τα καλώδια Dca δεν έχουν αντοχή στη φωτιά και οι φλόγες θα μπορούσαν να εξαπλωθούν επάνω / κάτω / αριστερά και δεξιά …


  • Γι 'αυτό είναι τόσο σημαντικό ΝΑ ΚΑΝΟΥΜΕ ΤΗ ΣΩΣΤΗ ΕΠΙΛΟΓΗ.


Αυτή είναι μια πραγματική περίπτωση που συνέβη την Τρίτη 27 Αυγούστου 2019: αναστολή της πιστοποίησης προϊόντων από Πιστοποιημένο Φορέα.


Η BASEC, Πιστοποιημένος Φορέας με έδρα το Ηνωμένο Βασίλειο, αποφάσισε να αναστείλει προσωρινά το Πιστοποιητικό Σταθερότητας Επίδοσης με αριθ. [ ] (που εκδόθηκε σύμφωνα με το EN 50575: 2014 + A1: 2016) στο όνομα της [ ].

Η απόφαση αυτή ελήφθη κατά τη διεξαγωγή ερευνών μετά από εσφαλμένη αντιστοίχιση μεταξύ της δηλωμένης επίδοσης CPR και της παρατηρούμενης επίδοσης CPR των προϊόντων, δείγματα των οποίων ελήφθησαν από την αγορά.

Ως συνέπεια αυτής της απόφασης, ο κατασκευαστής δεν ήταν σε θέση να χρησιμοποιήσει το Πιστοποιητικό Σταθερότητας Επίδοσης για το προϊόν κατά τη διάρκεια αυτής της περιόδου. Σύμφωνα με τους κανόνες της BASEC, η πιστοποίηση επαναφέρεται ή ανακαλείται εντός δύο μηνών από την αξιολόγηση.

ΣΥΜΜΟΡΦΩΣΗ ΜΕ ΤΟ CPR

Τα συμμορφούμενα προϊόντα είναι ΑΠΑΡΑΙΤΗΤΑ

Είναι μια καλή πρακτική να ελέγχετε τη συμμόρφωση ενός καλωδίου σύμφωνα με τον κανονισμό CPR.

Σας παραθέτουμε έναν πρακτικό οδηγό (λίστα ελέγχου) που θα σας οδηγήσει για το ποιές σημαντικές πληροφορίες πρέπει να ελεγχθούν.

Αυτός είναι και ένας καλός τρόπος να έχετε το κεφάλι σας ήσυχο κάθε φορά που αγοράζετε και/ή εγκαθιστάτε ένα καλώδιο. Επιπλέον, η ενέργεια αυτή θα αποτρέψει - όλο και περισσότερο - την είσοδο/εξάπλωση των μη συμμορφούμενων καλωδίων στην αγορά.