Ποιες είναι οι απαιτήσεις CPR στη χώρα μου

Κατεβάστε το προσαρμοσμένο αρχείο PDF

Επιδόσεις CPR ανά εφαρμογή


Παρόλο που ο ΚΠΔΚ (CPR) καθορίζει εναρμονισμένους όρους για όλα τα κράτη μέλη της ΕΕ, κάθε χώρα μπορεί να ρυθμίσει στην επικράτειά της την κλάση CPR που απαιτείται για μια δεδομένη εφαρμογή.

Κατεβάστε τις συγκεκριμένες απαιτήσεις της χώρας σας χρησιμοποιώντας την παρακάτω φόρμα.