Η προστασία από τη φωτιά είναι δική μας Ευθύνη.

Αλλά και Δική σας.

Όλα τα καλώδια που χρησιμοποιούνται σε κάθε τύπο κτιρίου, υπόκεινται στον Κανονισμό Προϊόντων Δομικών Κατασκευών (CPR). Μάθετε περισσότερα για τις αρμοδιότητές σας σχετικά με την πυροπροστασία και πώς να συμμορφωθείτε

Η CPR εκπαίδευσή μου – Εγγραφείτε στο εκπαιδευτικό μας πρόγραμμα

Γνωρίζεις τις υποχρεώσεις σου;


ΑΡΜΟΔΙΕΣ ΑΡΧΕΣ

  • Νομοθετείστε την επίδοση των καλωδίων στη φωτιά χρησιμοποιώντας την κατηγοριοποίηση του κανονισμού CPR.
  • Ερευνήστε την αγορά για την ορθή εφαρμογή του Κανονισμού

ΜΕΛΕΤΗΤΕΣ

  • Πρέπει να προδιαγράψετε το επίπεδο επίδοσης στη φωτιά που απαιτείται σύμφωνα με την κατηγοριοποίηση του κανονισμού CPR
  • Αξιολογείτε ενδεχόμενους ειδικούς κινδύνους, που σημαίνει κατανόηση του επιπέδου των επιδόσεων του καλωδίου

ΕΜΠΟΡΟΙ

  • Βεβαιωθείτε ότι διατίθενται στην αγορά μόνο καλώδια που συμμορφώνονται με τις απαιτήσεις του κανονισμού CPR
  • Βεβαιωθείτε ότι τα προIόντα φέρουν τη σήμανση CE και συνοδεύονται από τα έγγραφα που απαιτούνται σύμφωνα με τον κανονισμό CPR

ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΤΕΣ

  • Ακολουθείστε τα εθνικά πρότυπα εγκατάστασης
  • Τοποθετείστε μόνο καλώδια πιστοποιημένα σύμφωνα με τον CPR, κατάλληλης επίδοσης

Τελευταία νέα σχετικά με τον κανονισμό CPR


Οι ευθύνες σας σχετικά με την ασφάλεια σε περίπτωση πυρκαγιάς και τη συμμόρφωση με το CPR

Όποιος κι αν είναι ο ρόλος σας στην αλυσίδα εφοδιασμού καλωδίων - έμπορος, μελετητής ή εγκαταστάτης - έχετε ακριβείς νομικές ευθύνες για την ασφάλεια σε περίπτωση πυρκαγιάς και συμμόρφωσης με το CPR. Η παρακάτω λίστα ελέγχου μπορεί να σας βοηθήσει να διασφαλίσετε ότι εκπληρώνετε τις υποχρεώσεις σας.

5 πράγματα που πρέπει να ξέρετε για το CPR

Οι πυρκαγιές στα κτίρια και στα έργα πολιτικού μηχανικού έχουν μεγάλες επιπτώσεις σε ανθρώπινες ζωές. 4.000 άνθρωποι πεθαίνουν ακόμη από πυρκαγιές στην Ευρώπη κάθε χρόνο. Παρόλο που η ταξινόμηση κατά CPR επιτρέπει μια καλύτερη εκτίμηση, πολλοί από τους Εθνικούς Κανονισμούς που παρακολουθούν την τοπική πυρασφάλεια απέτυχαν να πράξουν τα δέοντα.

4 βήματα για να ελέγξετε την συμμόρφωση

Οδηγός βήμα προς βήμα για την κατανόηση των απαιτούμενων σημάνσεων

Ποιες είναι οι απαιτήσεις CPR στη χώρα μου

Παρόλο που ο ΚΠΔΚ (CPR) καθορίζει εναρμονισμένους όρους για όλα τα κράτη μέλη της ΕΕ, κάθε χώρα μπορεί να ρυθμίσει στην επικράτειά της την κλάση CPR που απαιτείται για μια δεδομένη εφαρμογή.

Κατανόηση των Κλάσεων της Πιστοποίησης των καλωδίων σύμφωνα με το CPR

Η Ευρώπη, στο πλαίσιο του Κανονισμού Προστασίας Δομικών Προϊόντων του 2011 (CPR), δημιούργησε νέες κατηγορίες πυροπροστασίας για καλώδια που απαιτούν επαναξιολόγηση της πυρασφάλειας στα κτίρια. Τα καλώδια ταξινομούνται σε 7 κατηγορίες ανάλογα με την διάδοση της φλόγας και την έκλυση θερμότητας.

Ευρωπαϊκή Εβδομάδα Πυρασφάλειας

Η Europacable, που εκπροσωπήθηκε από τον Christophe Richon, Πρόεδρο της Ομάδας Εργασίας για το CPR, είχε την ευκαιρία να συνεισφέρει στις ημέρες αφιερωμένες στην Πυρασφάλεια των Κτιρίων και στην Ηλεκτρική Ασφάλεια και τη Μετάδοση της Ενέργειας.

Αποτελέσματα της Έρευνας για το CPR στα καλώδια

Η EUROPACABLE ζήτησε από Ευρωπαίους επαγγελματίες στον τομέα της ηλεκτρικής ενέργειας την γνώμη τους, αλλά και την γνώμη των πελατών τους, σε σχέση με τα οφέλη και τα βάρη που έχει σαν αποτέλεσμα η εφαρμογή του CPR για τα καλώδια

Έχετε δει ποτέ καλώδιο να καίγεται;

Η Europacable βρήκε τον τρόπο να σας το εξηγήσει με έναν εύκολο τρόπο, με παραδείγματα από την καθημερινότητά σας

Καλώδιο συμμορφούμενο με το CPR

Το CPR είναι δική σας ευθύνη ... τα συμμορφούμενα προϊόντα είναι ΑΠΑΡΑΙΤΗΤΑ

Ενσωματώνοντας το CPR σαν μακροχρόνια πρακτική

Οι απαιτήσεις για τα καλώδια με βάση το CPR είναι νέες, ξεκινώντας από το 2017. Οι μελετητές και οι εγκαταστάτες πρέπει να ακολουθούν τις απαιτήσεις για τη χώρα στην οποία λειτουργούν. Με την πάροδο του χρόνου, οι απαιτήσεις του CPR θα ενσωματώνονται ολοένα και περισσότερο σε εθνικούς κανονισμούς, κώδικες σχεδίασης, πρότυπα προϊόντων και εγκαταστάσεων, καθώς και στην εκπαίδευση και κατάρτιση επαγγελματιών στον ηλεκτρικό τομέα.

Η ποιότητα σημαίνει να κάνεις κάτι σωστά όταν κανείς δεν κοιτάζει

Στην Europacable, γνωρίζουμε ότι ο χρόνος δεν αποτελεί εμπόδιο στα ποιοτικά προϊόντα. Γι 'αυτό θέλουμε να υποστηρίξουμε την κοινότητα των ηλεκτρολόγων εγκαταστατών, των εργολάβων και των χονδρεμπόρων να επιλέξουν τα σωστά καλώδια για τα έργα τους.

EUROPACABLE


Προωθώντας τεχνολογικές λύσεις πυρασφάλειας σε ολόκληρη την Ευρώπη από το 2009

Η Europacable – καταχωρημένη στο μητρώο διαφάνειας της Ευρωπαϊκής Επιτροπήςr – δραστηριοποιείται στην προώθηση τεχνολογικών λύσεων πυρασφάλειας σε ολόκληρη την Ευρώπη από το 2009 με την διαφημιστική καμπάνια που φέρει την επωνυμία “ασφάλεια σε περίπτωση φωτιάς”. Το 2015, τα μέλη της Europacable, υπέγραψαν τον Χάρτη της Βιομηχανίας στον οποίο εξέφρασαν τη συλλογική δέσμευσή τους να προμηθεύουν ασφαλή και αξιόπιστα καλώδια και συστήματα σύμφωνα με τα αντίστοιχα διεθνή πρότυπα της Ε.Ε. για την ασφάλεια και την αξιοπιστία.

Συμμόρφωση με τον CPR για τα καλώδια


Καλώδια που τοποθετούνται σε μόνιμη και σταθερή εγκατάσταση σε κάθε τύπο κτιρίου ή έργο πολιτικού μηχανικού, υπόκεινται στον κανονισμό CPR.

Το CPR παρέχει μια νέα υποχρεωτική γλώσσα για να εκφράσει τις επιδόσεις των προϊόντων δομικών κατασκευών σε περίπτωση φωτιάς. Σε γενικές γραμμές, όλα τα καλώδια που χρησιμοποιούνται σε οποιοδήποτε τύπο κτιρίου και έργα πολιτικού μηχανικού υπόκεινται στον κανονισμό CPR, εκτός εάν έχουν σχεδιαστεί ειδικά για προσωρινές εγκαταστάσεις. Τα κυκλώματα ελέγχου και ισχύος εντός των μηχανημάτων ή των ανελκυστήρων δεν υπόκεινται στο CPR.

Ο κανονισμός CPR καθορίζει μόνο την αντίδραση στη φωτιά και την απελευθέρωση επικίνδυνων ουσιών από τις επιδόσεις των καλωδίων. Όλα τα υπόλοιπα χαρακτηριστικά παραμένουν ανεπηρέαστα.

Testimonials