Έχετε δει ποτέ καλώδιο να καίγεται;

Η Europacable βρήκε τον τρόπο να σας το εξηγήσει με έναν εύκολο τρόπο, με παραδείγματα από την καθημερινότητά σας

Κατεβάστε τον Οδηγό και μάθετε περισσότερα σχετικά με τις κλάσεις επίδοσης, τις πρόσθετες ταξινομήσεις και την πιστοποίηση προϊόντων στο πλαίσιο του CPR

Ξέρετε πόση θερμότητα και καπνός απελευθερώνεται κατά την καύση ενός καλωδίου;

Απλό πείραμα που αποδεικνύει γιατί τα καλώδια με χαμηλό κίνδυνο φωτιάς βελτιώνουν την ασφάλεια

Προειδοποίηση ασφαλείας: Το πείραμα που εμφανίζεται σε αυτό το βίντεο περιλαμβάνει πιθανούς κινδύνους και δεν θα πρέπει να επαναλαμβάνεται από τους θεατές. Η Europacable δεν θα ευθύνεται για τυχόν βλάβη ή ζημία που προκύπτει από την αναπαραγωγή του πειράματος.

Η έρευνα γνώμης της Europacable έδειξε ότι εξακολουθεί να υπάρχει αβεβαιότητα μεταξύ των εγκαταστατών σχετικά με το τι αντιπροσωπεύουν οι διαφορετικές κλάσεις αντίδρασης στην φωτιά Για να το καταστήσουμε πιο οπτικά κατανοητό, αποφασίσαμε να συγκρίνουμε τις κλάσεις του CPR στα καλώδια με παραδείγματα από την καθημερινή ζωή.

Παρακαλώ σημειώστε ότι αυτή είναι μια απλοϊκή προσέγγιση για να γίνει πιο προσιτή σε μη ειδικευμένο κοινό.


Κατεβάστε τον Οδηγό και μάθετε περισσότερα σχετικά με τις κλάσεις επίδοσης, τις πρόσθετες ταξινομήσεις και την πιστοποίηση προϊόντων στο πλαίσιο του CPR