Brannsikkerhet er vårt ansvar.

Og ditt.

Alle kabler i alle typer bygninger er underlagt Byggevareforordningen (CPR). Lær mer om ditt ansvar for brannsikkerhet og hvordan du kan overholde forordningen.

Min CPR-lærer - Abonner på vårt opplæringsprogram

Er du klar over ditt ansvar?


MYNDIGHETER

  • Definere nasjonalt sikkerhetsnivå i forskrifter, veiledninger og regelverk med henvisning til CPR
  • Utøve markedsstilsyn

PROSJEKTERENDE

  • Skal planlegge og prosjektere bygninger iht. gitte regelverk
  • Evaluere eventuelle spesifikke risikoer, noe som innebærer å forstå brannegenskapene til kabelen

GROSSISTER

  • Påse at kun kabler som oppfyller CPR-kravene legges ut for salg
  • Påse at produktet har CE-merking og at nødvendig dokumentasjon er tilgjengelig i henhold til CPR

MONTØRER

  • Overholde nasjonale forskrifter og installasjonsstandarder
  • Installere kun CPR-sertifiserte kabler med egnede egenskaper

Siste nyheter om CPR


Ditt sikkerhetsansvar ved brann og ansvar for å overholde CPR

Uansett hvilken rolle du har i kabelforsyningskjeden, enten det er som grossist, prosjekterende eller montør, har du et spesifikt juridisk sikkerhetsansvar ved brann og ansvar for å overholde CPR. Sjekklisten nedenfor kan hjelpe deg med å oppfylle forpliktelsene dine.

Fem ting du bør vite om CPR

Brann i bygninger og byggverk påvirker mennesker på dramatisk vis. 4000 personer dør hvert år i Europa forårsaket av branner. Selv om CPR-klassifiseringen gir en klart bilde av produktenes brannegenskaper, så har de nasjonale regelverk og tilsynsfunksjoner til dels ikke holdt tritt.

Fire steg for å teste samsvar med CPR

Steg-for-steg guide for å forstå påkrevd merking.

Hva er CPR kravene i mitt land

CPR etablerer et felles rammeverk for brannklassifisering av kabler i alle EU/EØS land. Rammeverket er i likt i alle land, men hvert land står fritt til å regulere sitt eget sikkerhetsnivå. Det betyr at myndighetene i hvert enkelt land kan sette krav til hvilke CPR-brannklasser som skal gjelde, for de ulike formål og bygningskonstruksjoner / byggverk.

Forstå CPR-klassifiseringen , og viktigheten av sertifiseringen

Basert på rammeverket gitt av Byggvareforordningen (CPR) 2011, er det i Europa lagd et nytt brannklassifiseringsregime for kabler, som igjen har resultert i en oppdatering av standarder og regler. Kabler er i henhold til CPR klassifisert i 7 forskjellige klasser basert på brannspredning og varmeavgivelse.

Survey report: Awareness of CPR for Cables

Europacable har spurt profesjonelle i elektrobransjen (i Europa), om fordeler og ulemper med Byggevareforordningen (CPR) og de nye brannkravene til kabler. Hva det betyr for de og deres kunder.

EUROPACABLE


Vi har fremmet løsninger for brannsikkerhetsteknologi i hele Europa siden 2009

Europacable er registrert i Europakommisjonens åpenhetsregister og har fremmet løsninger for brannsikkerhetsteknologi i hele Europa siden 2009 under slagordet «safety during fire». I 2015 undertegnet medlemmene i Europacable selskapets Industry Charter der de uttrykte en felles forpliktelse til å levere sikre og pålitelige kabler og systemer, i henhold til relevante EU-standarder eller tilsvarende internasjonale standarder for sikkerhet og pålitelighet.

CPR-samsvar for kabler


CPR gjelder for alle kabler som er permanent installert i alle typer bygninger og infrastruktur.

CPR etablerer et nytt obligatorisk språk for å uttrykke brannegenskaper til byggevareprodukter. Generelt sett er alle kabler som brukes i alle typer bygninger og byggverk underlagt CPR-forordningen, med mindre de er spesielt beregnet for midlertidige installasjoner. CPR gjelder ikke for kontroll- og kraftkretser i maskiner eller heiser.

CPR spesifiserer kun kablenes egenskaper ved brann og utslipp av farlige stoffer ved vanlig bruk. Alle andre egenskaper og krav omfattes ikke av CPR

Testimonials