Brannsikkerhet er vårt ansvar.

Og ditt.

Alle kabler i alle typer bygninger er underlagt Byggevareforordningen (CPR). Lær mer om ditt ansvar for brannsikkerhet og hvordan du kan overholde forordningen.

Min CPR-lærer - Abonner på vårt opplæringsprogram

Er du klar over ditt ansvar?


MYNDIGHETER

  • Definere nasjonalt sikkerhetsnivå i forskrifter, veiledninger og regelverk med henvisning til CPR
  • Utøve markedsstilsyn

PROSJEKTERENDE

  • Skal planlegge og prosjektere bygninger iht. gitte regelverk
  • Evaluere eventuelle spesifikke risikoer, noe som innebærer å forstå brannegenskapene til kabelen

GROSSISTER

  • Påse at kun kabler som oppfyller CPR-kravene legges ut for salg
  • Påse at produktet har CE-merking og at nødvendig dokumentasjon er tilgjengelig i henhold til CPR

MONTØRER

  • Overholde nasjonale forskrifter og installasjonsstandarder
  • Installere kun CPR-sertifiserte kabler med egnede egenskaper

EUROPACABLE


Vi har fremmet løsninger for brannsikkerhetsteknologi i hele Europa siden 2009

Europacable er registrert i Europakommisjonens åpenhetsregister og har fremmet løsninger for brannsikkerhetsteknologi i hele Europa siden 2009 under slagordet «safety during fire». I 2015 undertegnet medlemmene i Europacable selskapets Industry Charter der de uttrykte en felles forpliktelse til å levere sikre og pålitelige kabler og systemer, i henhold til relevante EU-standarder eller tilsvarende internasjonale standarder for sikkerhet og pålitelighet.

CPR-samsvar for kabler


CPR gjelder for alle kabler som er permanent installert i alle typer bygninger og infrastruktur.

CPR etablerer et nytt obligatorisk språk for å uttrykke brannegenskaper til byggevareprodukter. Generelt sett er alle kabler som brukes i alle typer bygninger og byggverk underlagt CPR-forordningen, med mindre de er spesielt beregnet for midlertidige installasjoner. CPR gjelder ikke for kontroll- og kraftkretser i maskiner eller heiser.

CPR spesifiserer kun kablenes egenskaper ved brann og utslipp av farlige stoffer ved vanlig bruk. Alle andre egenskaper og krav omfattes ikke av CPR

Testimonials