Brannsikkerhet er vårt ansvar.

Og ditt.

Alle kabler i alle typer bygninger er underlagt Byggevareforordningen (CPR). Lær mer om ditt ansvar for brannsikkerhet og hvordan du kan overholde forordningen.

Min CPR-lærer - Abonner på vårt opplæringsprogram

Er du klar over ditt ansvar?


MYNDIGHETER

  • Definere nasjonalt sikkerhetsnivå i forskrifter, veiledninger og regelverk med henvisning til CPR
  • Utøve markedsstilsyn

PROSJEKTERENDE

  • Skal planlegge og prosjektere bygninger iht. gitte regelverk
  • Evaluere eventuelle spesifikke risikoer, noe som innebærer å forstå brannegenskapene til kabelen

GROSSISTER

  • Påse at kun kabler som oppfyller CPR-kravene legges ut for salg
  • Påse at produktet har CE-merking og at nødvendig dokumentasjon er tilgjengelig i henhold til CPR

MONTØRER

  • Overholde nasjonale forskrifter og installasjonsstandarder
  • Installere kun CPR-sertifiserte kabler med egnede egenskaper

Siste nyheter om CPR


Ditt sikkerhetsansvar ved brann og ansvar for å overholde CPR

Uansett hvilken rolle du har i kabelforsyningskjeden, enten det er som grossist, prosjekterende eller montør, har du et spesifikt juridisk sikkerhetsansvar ved brann og ansvar for å overholde CPR. Sjekklisten nedenfor kan hjelpe deg med å oppfylle forpliktelsene dine.

Fem ting du bør vite om CPR

Brann i bygninger og byggverk påvirker mennesker på dramatisk vis. 4000 personer dør hvert år i Europa forårsaket av branner. Selv om CPR-klassifiseringen gir en klart bilde av produktenes brannegenskaper, så har de nasjonale regelverk og tilsynsfunksjoner til dels ikke holdt tritt.

Fire steg for å teste samsvar med CPR

Steg-for-steg guide for å forstå påkrevd merking.

Hva er CPR kravene i mitt land

CPR etablerer et felles rammeverk for brannklassifisering av kabler i alle EU/EØS land. Rammeverket er i likt i alle land, men hvert land står fritt til å regulere sitt eget sikkerhetsnivå. Det betyr at myndighetene i hvert enkelt land kan sette krav til hvilke CPR-brannklasser som skal gjelde, for de ulike formål og bygningskonstruksjoner / byggverk.

Forstå CPR-klassifiseringen , og viktigheten av sertifiseringen

Basert på rammeverket gitt av Byggvareforordningen (CPR) 2011, er det i Europa lagd et nytt brannklassifiseringsregime for kabler, som igjen har resultert i en oppdatering av standarder og regler. Kabler er i henhold til CPR klassifisert i 7 forskjellige klasser basert på brannspredning og varmeavgivelse.

Survey report: Awareness of CPR for Cables

Europacable har spurt profesjonelle i elektrobransjen (i Europa), om fordeler og ulemper med Byggevareforordningen (CPR) og de nye brannkravene til kabler. Hva det betyr for de og deres kunder.

CPR i praksis - det lange løp

Kravene for kabler i henhold til CPR ble innført i 2017. Rådgivende ingeniører elektro og elektroinstallatører skal følge kravene og reglene som gjelder for det landet de jobber i. "CPR språket" vil over tid komme mer og mer inn i nasjonale forskrifter, produkt- og installasjonsstandarder, retningslinjer for design, opplæring og utdannelse av fagfolk innen elektrobransjen.

Kvalitet betyr å gjøre det riktig selv når ingen ser på

For Europacable-medlemmer er ikke tid et hinder for å utvikle kvalitetsprodukter. Vi ønsker å støtte montører, installatører, entreprenører og grossister til å velge riktige kabler for prosjektene deres.

INSIDE CPR

INSIDE CPR er en hjelp for fagfolk for å virkelig forstå den mest relevante informasjonen og være i stand til å bruke den for å overholde samsvar til CPR.

Kvalitetskontroll av CPR merking og Ytelseserklæring

Fremgangsmåten som innkjøpere av kabel bør følge, for å sikre at dokumentasjon og etikett er i overensstemmelse med Byggevareforordningen CPR.

EUROPACABLE


Vi har fremmet løsninger for brannsikkerhetsteknologi i hele Europa siden 2009

Europacable er registrert i Europakommisjonens åpenhetsregister og har fremmet løsninger for brannsikkerhetsteknologi i hele Europa siden 2009 under slagordet «safety during fire». I 2015 undertegnet medlemmene i Europacable selskapets Industry Charter der de uttrykte en felles forpliktelse til å levere sikre og pålitelige kabler og systemer, i henhold til relevante EU-standarder eller tilsvarende internasjonale standarder for sikkerhet og pålitelighet.

CPR-samsvar for kabler


CPR gjelder for alle kabler som er permanent installert i alle typer bygninger og infrastruktur.

CPR etablerer et nytt obligatorisk språk for å uttrykke brannegenskaper til byggevareprodukter. Generelt sett er alle kabler som brukes i alle typer bygninger og byggverk underlagt CPR-forordningen, med mindre de er spesielt beregnet for midlertidige installasjoner. CPR gjelder ikke for kontroll- og kraftkretser i maskiner eller heiser.

CPR spesifiserer kun kablenes egenskaper ved brann og utslipp av farlige stoffer ved vanlig bruk. Alle andre egenskaper og krav omfattes ikke av CPR

Testimonials