Forstå CPR-klassifiseringen , og viktigheten av sertifiseringen

Last ned veiledningen og lær mer om brannklasser, tilleggsklassifisering og produktsertifisering innen CPR.

Hva er ytelsesklasser (ofte kalt brannklasser), og hvordan er de definert?

Basert på rammeverket gitt av Byggvareforordningen (CPR) 2011, er det i Europa lagd et nytt brannklassifiseringsregime for kabler, som igjen har resultert i en oppdatering av standarder og regler. Kabler er i henhold til CPR klassifisert i 7 forskjellige klasser basert på brannspredning og varmeavgivelse.


Ytterligere klassifisering

I byggvareforordningen (CPR) er det definert tre ytterligere egenskaper som måles:

  • Avgitt røykmengde
  • Brennende dråper i brannforløpet
  • Surhetsgrad til avgitt røyk

Denne tilleggsklassifiseringen gjøres kun for klassene Dca   Cca   B2ca   B1ca


Produktsertifisering

I henhold til betingelsene for produktsertifisering i EU er sertifisering av klasse Eca og bedre underlagt godkjente sertifiseringsorgan.

Byggvareforordningen (CPR) for kabler har tre systemer for AVCP, hvor systemene blir strengere og mer omfattende for de høye/krevende brannklassene.