Kabel og samsvar med Byggevareforordningen (CPR)

CPR er ditt ansvar, produkter som er i samsvar med forordningen er påkrevd!

Min CPR-Hjelper - Last ned sjekklisten og abonner på opplæringsprogrammet.

MARKEDSTILSYN - GRUNNLEGGENDE ELEMENTER

Markedstilsyn utføres av nasjonal myndighet som er ansvarlig for dette. Dette er for eksempel kontroll av varer som føres inn i landet, eller kontroll av varer som er tilgjengelig i markedet. DIBK er normalt den som utfører markedstilsyn i Norge, og kan varsles hvis man har funnet produkter man mener ikke er i samsvar med CPR.

Standardkabel vs. Røyksvak kabel

Samsvar med CPR (Byggevareforordningen)

Det skal benyttes produkter som er i samsvar med CPR

Det er god praksis å kontrollere at kabler er i samsvar med CPR.

Her er en praktisk sjekkliste, som tar deg i gjennom de viktigste tingene for kontroll.

Det er betryggende at kabler som er kjøpt og installert oppfyller de gjeldende kravene. Bevisstgjøring og oppfølging vil forhindre/minske omløp av kabler av dårlig kvalitet i markedet.